umowa zlecenie wypowiedzenie

Umowa zlecenie, bardzo często określana również mianem umowy śmieciowej jest jedną z najczęściej zawieranych umów pomiędzy pracodawcą a osobą zatrudnioną. Obecnie dzięki wprowadzonym reformom, umowa ta stała się zdecydowanie bardziej korzystna dla pracowników. Jak powinno wyglądać prawidłowe wypowiedzenie umowy zlecenie? Co musi zawierać w swojej treści? Ile trwa łączny okres wypowiedzenia? Odpowiedź zarówno na te jak i wiele interesujących pytań poznasz już za chwilę.

 

Czy jest umowa zlecenie?

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej poprzez normy zawarte w artykule 734-751 kodeksu cywilnego. Umowa zawierana jest pomiędzy osobą zlecającą wykonanie konkretnej czynności (zlecenia), czyli zleceniodawcą z podmiotem wykonującym zlecenie – zleceniobiorcą.
Umowa zlecenie w swojej treści zawierać powinna dokładne dane osobowe każdej ze stron, ściśle określony przedmiot zlecenia oraz miejsce i czas wykonania zlecenia. Umowa zaczyna obowiązywać wraz ze złożeniem podpisów każdej ze stron.
Uwaga! Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Jakie korzyści płyną z zawarcia umowy zlecenie

Ten rodzaj umów nie jest chętnie akceptowany przez potencjalnych pracowników a i też pracodawcy mają do niej wiele zastrzeżeń, bowiem w 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, które w dużej mierze dbają o interes osób zatrudnianych na ten konkretny rodzaj omów.
Zmienił się sposób naliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia, od 2018 roku pracownicy otrzymują ok.13,50 zł brutto za godzinę pracy. Pracodawcy zobowiązani są również do uiszczania na rzecz zleceniobiorców składek ZUS ale nie muszą tego robić w każdej sytuacji. Największą grupą osób zatrudnionych na umowę zlecenie są osoby uczące się, mające mniej niż 26 lat. Zastanawiasz się dlaczego? Ci potencjalni zleceniobiorcy objęci są ulgą, która zwalnia zleceniodawcę z opłacania składek ZUS.

Czy umowę zlecenie można rozwiązać?

Tak umowa zlecenie można rozwiązać w dowolnym momencie, pod warunkiem, że w treści umowy nie została zawarta dokładna data wykonania zlecenia. Umowa zlecenie przestaje obowiązywać z chwilą złożenia wypowiedzenie przez którąś ze stron. Masz wątpliwości czy jest to zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami? Jak najbardziej, umowa zlecenie opiera się na pewnego rodzaju wzajemnym zaufaniu – zleceniodawcy do zleceniobiorcy i odwrotnie. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, każda ze stron, w zależności od sytuacji będzie musiała ponieść odpowiednie konsekwencje wynikające z rozwiązania umowy zlecenia.

umowa zlecenie wypowiedzenie
Wypowiedzenie umowy zlecenie…

Tak jak pisaliśmy wcześniej, wypowiedzenie może złożyć zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca, każdy z nich jednak zobowiązany jest do poniesienia konsekwencji wynikających ze złożenia podania o wypowiedzenie.
Dla przykładu jeżeli wypowiedzenie złożone zostało przez pracodawcę (zleceniodawcę) to zobowiązany jest on do zapłaty należytego wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę przez zleceniobiorcę oraz zwrot kosztów wykonania zlecenia. Podobnie sytuacja wygląda kiedy to pracownik składa wypowiedzenie.
Uwaga! W przypadku nie podania ważnego powodu wypowiedzenia zleceniodawca na wniosek zleceniobiorcy musi zapłacić także odpowiednią sumę odszkodowania.
Zastanawiasz się co może być „ważnym powodem”? Powodem dla którego składane jest wypowiedzenie często są poważne problemy zdrowotne, wyprowadzka,trudna sytuacja rodzinna, uchybienia którejś ze stron (nieodpowiednie zachowanie zleceniobiorcy lub zleceniodawcy). Nie podanie ważnego powodu naznaczone jest wypłatą zadośćuczynienia, stronie, której wypowiedzenie zostało złożone.

Jak w prawidłowy sposób sporządzić wniosek o wypowiedzenie?

W życiu zawodowym bywa różnie, niektóre osoby rewelacyjnie odnajdują się w nowej roli inne zaś po niedługim okresie od podpisania umowy chcą poszukać sobie innego zajęcia. Jesteś zatrudniony na umowę zlecenie i właśnie doszedłeś do tego wniosku, że to najwyższa pora aby złożyć wypowiedzenie i rozpocząć nowy etap w sowim życiu?
Wbrew pozorom sporządzenie wniosku nie jest trudnym zadaniem, aby jednak uniknąć wszelkich niejasności należy dopilnować aby w jego treści znalazły się te poszczególne elementy:
– określenie dokładnej daty i miejsca złożenia wypowiedzenia;
– dokładne dane osobowe każdej ze stron: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
– określenie, która ze stron jest podmiotem składającym wypowiedzenie: czy będzie to zleceniodawca czy zleceniobiorca;
– przedstawienie przyczyn, powodów wypowiedzenia umowy przez osobę wypowiadającą;
– własnoręczny, czytelny podpis osoby wypowiadającej umowę zlecenie.

Jak widać nie jest tego dużo a zawarcie tych konkretnych informacji uchronić Cię przed licznymi niedomówieniami oraz dodatkowymi tłumaczeniami i poprawkami. Pamiętaj o tym aby treść przygotowanego pisma była czytelna i zrozumiała, jeżeli uznasz, że coś należy poprawić, wprowadź zmiany zanim złożysz przygotowane wypowiedzenie na właściwe ręce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here