umowa o dzieło a zus

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która przez wielu porównywana jest do umowy zlecenie. Zastanawiasz się czy jako pracownik zatrudniony na umowę o dzieło zostaniesz objęty pakietem składek ubezpieczeń społecznych? W dzisiejszym artykule dowiesz się jakie korzyści oraz obowiązki wynikają z zawarcia właśnie tego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Zainteresowany? Zapraszamy dalej.

Umowa o dzieło z ZUS

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która przez wielu porównywana jest do umowy zlecenie. Zastanawiasz się czy jako pracownik zatrudniony na umowę o dzieło zostaniesz objęty pakietem składek ubezpieczeń społecznych? W dzisiejszym artykule dowiesz się jakie korzyści oraz obowiązki wynikają z zawarcia właśnie tego rodzaju umowy cywilnoprawnej. Zainteresowany? Zapraszamy dalej.

Kto odpowiedzialny jest za wybór rodzaju umowy?

Jako osoba poszukująca zatrudnienia musisz liczyć się z tym, że to od przyszłego pracodawcy zależeć będzie jaki rodzaj umowy dostaniesz do podpisania. W dzisiejszych czasach pracodawcy niechętnie oferują stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w większości przypadków są to umowy cywilnoprawne takie jak m.in. popularna umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.
Od rodzaju zaoferowanej umowy zależą nie tylko chęci pracodawcy ale także i przedmiot umowy, czyli rodzaj wykonywanej pracy. Oczywiście jako pracownik masz prawo wyrazić swoją opinię i zapytać pracodawcę o to czy istnieje możliwość zaoferowania innego rodzaju umowy.

Praca na umową o dzieło – ogólna charakterystyka

Umowa o dzieło, należy do rodziny umów cywilnoprawnych, których ogólne zasady regulowane są poprzez zawarte w kodeksie cywilnym normy i przepisy. Umowa rezultatu (bo tak inaczej bardzo często nazywana jest umowa o dzieło) zawierana jest pomiędzy osobą zlecającą a wykonawcą. Celem zawarcia umowy jest wykonanie określonych czynności przez wykonawcę, których wynikiem będzie uzyskanie danego rezultatu (dzieła). Przedmiotem umowy może być zarówno rzecz materialna jak i niematerialna.
Dzieło lub rezultat będące wynikiem umowy może zostać wykonane poprzez np.: wytworzenie, naprawienie, przerobienie, połączenie, uzupełnienie, dodanie, usunięcie lub rozbudowanie określonej rzeczy.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak wygląda praca na umowie o dzieło to zachęcamy Cię do zapoznania się z interesującą treścią artykułu „Umowa o dzieło”, który znajdziesz na naszej stronie.

Umowa o dzieło gorsza niż umowa zlecenie?

Takie są niestety realia i nie chodzi tutaj o wysokość wynagrodzenia ale o inne korzyści dla potencjalnych wykonawców. W kwestii wynagrodzenia to osoby zatrudnione na umowę zlecenie otrzymują stałe wynagrodzenie, liczone w ramach stawki godzinowej, która według obowiązujących przepisów wynosi 13,50 zł brutto za godziną. Osoby będące wykonawcami dzieła otrzymają, określoną sumę pieniędzy, której wysokość opisana została w treści umowy o dzieło.
Większość osób poszukujących zatrudnienia dużą uwagę skupia na tym, czy wykonując dane obowiązki zawodowe zostanie objęta pakietem ubezpieczeń społecznych. Są to składki odprowadzane przez pracodawców do ZUS, mające na celu zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo osobom przez nich zatrudnianym. Więcej korzyści w tym przypadku mają zleceniobiorcy, dzięki ostatnio przeprowadzonej reformie pracodawcy muszą odprowadzać za nich składki do ZUS, oczywiście istnieją również wyjątki, o których bardzo dobrze wiedzą zleceniodawcy takie jak np. ulga od osób uczących się, które nie skończyły jeszcze 26 lat. Jeżeli pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem zawarta została umowa o dzieło, to w tym wypadku ale zlecający nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUS za wykonawcę.
Warto również zaznaczyć, że tej decyzji nie zmieni fakt, że ilość zawieranych umów o dzieło pomiędzy tym samym zlecającym jak i wykonawcą.
Składki ubezpieczeń społecznych obejmują składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Jednak w niektórych przypadkach sprawa zmienia się na korzyść wykonawcy. Zastanawiasz się o co chodzi?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które podpisały umowę o dzieło ze zlecającym, który jednocześnie jest ich pracodawcą z którym powiązani są umową o pracę, czyli są zatrudnieni na stałe objęci są pakietem ubezpieczeń społecznych.

umowa o dzieło a zus
Zadbaj o swoją przyszłość!

Zdajemy sobie z tego sprawę, że znalezienie wymarzonej i dobrze płatnej pracy w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie, znaczna część osób bezrobotnych chwyta się każdego zajęcia, nie zwracając tym samym uwagi na wiarygodność przyszłego pracodawcy. Nie raz już usłyszeć było można o pracownikach, którzy pracowali w pocie czoła a potem nie otrzymali należnego im wynagrodzenia.
Dlatego też przestrzegamy przed tym, aby podpisując jakąkolwiek umowę wiążącą dokładnie zapoznać się z jej treścią. Jeżeli jest ona niejasna i wzbudza liczne wątpliwości to zapamiętaj – nie masz obowiązku jej podpisywać!
Umowa o dzieło w swojej treści powinna zawierać m.in. takie informacje jak:
– czas realizacji dzieła;
– materiał wykonania dzieła;
– kształt lub ogólny wygląd dzieła;
– kolor dzieła itp.

Im więcej szczegółów tym lepiej, pozwoli to uniknąć pewnego rodzaju nieporozumień oraz niedopowiedzeń zarówno ze strony zlecającego jak i wykonawcy.
Mniej na uwadze to, że umowa o dzieło może zostać rozwiązana, przyczyny tego mogą być bardzo różne podobnie jak skutek i konsekwencje z jakimi będą musiały się zmierzyć obydwie strony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here