umowa zlecenie na czas nieokreślony

Kilka dni temu podjąłeś decyzję o zatrudnieniu się na umowę zlecenie na czas nieokreślony? Zastanawiasz się czy jest to w ogóle możliwe? W dzisiejszym artykule przedawniamy Ci wszystkie informacje dotyczące właśnie tego konkretnego rodzaju umowy wiążącej pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej części.

Zatrudnienie w oparciu o Kodeks Cywilny

Umowa zlecenie jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, której przepisy oraz zasady obowiązywania unormowane są poprzez treść zawartą w Kodeksie Cywilnym. Ten rodzaj umowy zawierany jest pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą nazywaną w tym konkretnym przypadku zleceniodawcą oraz osobą fizyczną poszukującą zatrudnienia – zleceniobiorcą.
Umowa zlecenie działa na zasadzie wzajemnego porozumienia stron, gdzie to zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności, w danym miejscu i czasie na rzecz zleceniodawcy, który to z kolei musi wypłacać mu należyte wynagrodzenie za pracę.
Oprócz tego pracodawca (zleceniodawca) musi także odprowadzać za swoich zleceniobiorców składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dobrowolna jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne – aby ją aktywować wymagana jest pisemna zgoda zleceniobiorcy.

Ubezpieczenie społeczne a składki ZUS

Od stycznia 2017 roku w życie weszła jedna z najkorzystniejszych dla potencjalnych zleceniobiorców reform. Zastanawiasz się o co chodzi? Mowa tutaj o składkach ZUS, od tamtej pory wszyscy zleceniodawcy zobowiązani są do tego by odprowadzać odpowiednią kwotę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna, aby została aktywowana wymagana jest pisemna zgoda osoby zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenie.
Studenci oraz uczniowie poniżej 26 roku życia a także pracownicy posiadający standardową umowę o pracę objęci są specjalną ulgą, która zwalnia zleceniodawców z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Umowa zlecenie – na jaki okres można ją zawrzeć?

Zazwyczaj umowy zlecenie zawierane są na konkretny okres czasu i mają charakter krótkotrwały. Stosowane są bardzo często w przypadku firm, które w danych miesiącach odczuwają potrzebę zatrudnienia dodatkowych rąk do pracy.
Nierzadko z takiej formy umowy korzystają właściciele sadów owocowych, którzy w miesiącach np. czerwiec-sierpień oferują pracę przy zbiorach np. truskawek, malin, aronii opartą właśnie na umowie zlecenie.
Zastanawiasz się czy umowę zlecenie można zawrzeć na okres dłuższy niż kilka miesięcy? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Przedłużona umowa zlecenie

Obecnie w większości przypadków praca na umowę zlecenie ma charakter stały i regularny. Zleceniobiorcy wykonują określoną ilość zadań w określonym czasie np. praca w kawiarni po 8 godzin dziennie. W takich przypadkach umowa zlecenie zawierana jest na czas nieokreślony. Informacja ta powinna zostać w treści umowy ale sformułowana musi zostać tak by nie nabyła ona cech tradycyjnej umowy o pracę. Umowa zlecenie na czas nieokreślony może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, przez każdą ze stron – zarówno zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę. Umowy cywilnoprawne nie są objęte okresem czasowym wypowiedzenia, pod warunkiem, że nie został on uprzednio zawarty w treści umowy.
Strony pamiętać powinny o wystąpieniu możliwych konsekwencji, które będą wynikiem nagłego rozwiązania umowy, mogą mieć one charakter poniesienia dodatkowych w ramach nie wywiązania się z warunków umowy.

umowa zlecenie na czas nieokreślony
Ile wynosi wynagrodzenie na umowę zlecenie?

Jeszcze do niedawna umowa zlecenie była przez wszystkich nazywana „umową śmieciową” i nie bez powodu. Znaczna większość osób zatrudnionych ciężko pracowała za przysłowiowy „marny grosz”, na całe szczęście polskie państwo w końcu pomyślało o zleceniobiorcach i tym samym wprowadziło szereg korzystnych reform dotyczących m.in. ubezpieczenia oraz stawek wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o umowy zlecenie to kwota wynagrodzenia ma postać formy minimalnej stawki godzinowej i może się zmieniać w zależności od stawki minimalnego wynagrodzenia. Od 2018 roku kwota ta wynosi 13,70 zł brutto!
Do tej pory czas przepracowany przez zleceniobiorcę nie był kontrolowany liczyło się tylko wykonanie zlecenia, teraz wraz ze zmianą przepisów zleceniodawcy zobowiązani są do tego aby sprawdzać i zapisywać ilość przepracowanych godzin przez swoich pracowników tak by specjalne osoby kontrolujące prawidłowości w zakresie minimalnej stawki godzinowej mogły w prosty sposób sprawdzić czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowując, obowiązujące przepisy oraz prawo nie mają nic przeciwko do tego aby umowa zlecenie zawierana była na czas nieokreślony. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowywaną treść umowy, tak by nie nabrała cech charakterystycznych dla standardowej umowy o pracę, co z kolei byłoby niezgodne z normami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here