Umowa zlecenie a ubezpieczenia

Za kilka dni rozpoczynasz nową pracę? Zostałeś zatrudniony na umowę zlecenie i teraz zastanawiasz się co z ubezpieczeniem? Czy w przypadku choroby możesz liczyć na wsparcie polskiego państwa? Dzisiaj pokażemy Ci jak w rzeczywistości wygląda ubezpieczenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Podpowiemy Ci ile wynoszą składki oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę. Jesteś zainteresowany? Koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Umowa zlecenie w skrócie

Jest to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych, które regulowane są poprzez normy i przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jest to pewnego rodzaju wzajemne zobowiązanie storn – pracodawcy, który w tym wypadku określany jest mianem zleceniodawcy oraz pracownika, określanego mianem zleceniobiorcy.
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
– wypłaty określonej kwoty wynagrodzenia zawartej w treści umowy;
– odprowadzania składek do ZUS (dobrowolna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne – aby ją aktywować wymagana jest pisemna zgoda zleceniobiorcy);
– pobierania odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy;
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
– wykonywania określonych czynności w danym miejscu i czasie;
– złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
– dostarczenia zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia niedyspozycji do pracy;

Umowa zlecenie może być zawierana na czas nieokreślony, od 2017 roku zmienił się również sposób naliczania wynagrodzenia – obowiązuje stawka godzinowa, która aktualnie wynosi 13,70 zł brutto. Miesięczna pensja nie może być mniejsze niż minimalna stawka wynagrodzenia, czyli 2100 zł brutto.

Umowa zlecenie a ubezpieczenia
Umowa zlecenie a składki do ZUS

Od 2017 roku każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników na umowę zlecenie zobowiązuje się do odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego na:
– ubezpieczenie emerytalne (w wysokości 19,52% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenie rentowe (w wysokości 8% podstawy wymiaru)
– ubezpieczenie wypadkowe (w wysokości od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru, stawka uzależniona jest od ilości pracowników ubezpieczonych w ZUS)
– ubezpieczenie chorobowe (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru)
– ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% podstawy wymiaru)

Oprócz wyżej wymienionych wyróżnić możemy jeszcze:
– składki na Fundusz Pracy (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru);
– składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w wysokości 0,10% podstawy wymiaru);
– składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (w wysokości 1,50% podstawy wymiaru).

Pamiętaj, jeżeli jesteś zleceniobiorcą masz prawo do otrzymania zasiłku chorobowego, jedyne co musisz zrobić to złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy o dobrowolne odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego!

Na kogo ulga na ubezpieczenie?

Zleceniodawcy nie od wszystkich zleceniobiorców muszą odprowadzać składki do ZUS, niektóre z zatrudnionych osób objęte są tak zwaną ulgą. Do tej grupy osób zalicza się przede wszystkim studentów oraz inne osoby uczące się, które nie ukończyły jeszcze 26 lat. I to właśnie studenci są najchętniej zatrudniani przez potencjalnych pracodawców, którzy tym prostym sposobem obniżają koszty uzyskania przychodów do zbędnego minimum.
Drugą grupą osób są zleceniobiorcy, którzy są zatrudnieni w innej firmie bądź przedsiębiorstwie na standardową umowę o pracę, która gwarantuje im otrzymanie pełnego pakietu ubezpieczeń społecznych.

Zasiłek chorobowy a umowa zlecenie

Jeżeli wyraziłeś zgodę na dowolne pobieranie składki na ubezpieczenie zdrowotne to musisz wiedzieć, że o zasiłek starać się możesz dopiero po upływie 90 dni od daty wypłynięcia Twojego wniosku.
Wniosek o zasiłek chorobowy złożyć mogą zleceniobiorcy, którzy byli na zwolnieniu lekarskim przez okres co najmniej 30 dni a:
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie czynnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie znikła po jego wygaśnięciu;
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie (14 dni) od momentu wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego;
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie nie późniejszym niż trzy miesiące od momentu wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczy to w dużej mierze osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, gdzie od momentu zarażania do wystąpienia pierwszych objawów mija zazwyczaj 14 dni.

Jaka będzie kwota otrzymanego zasiłku chorobowego?

Chcesz wiedzieć ile pieniędzy otrzymasz w chwili, kiedy z przyczyn niezależnych od siebie będziesz zmuszony do przerwania pracy i udania się na długie zwolnienie lekarskie?
Zgodnie z obowiązującym prawem istnieją trzy progi procentowe, które ustalają wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego:
– 80% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pobyt na zwolnieniu lekarskim;
– 70% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pobyt w szpitalu;
– 100% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za niedyspozycję, która wystąpiła w okresie ciąży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here