Od dłuższego już czasu pracujesz na umowę zlecenie i zastanawiasz się co z przejściem na wcześniejszą emeryturę? Czy będąc osobą zatrudnioną na umowę cywilnoprawną posiadasz takie same przywileje jak pracownicy zatrudnieni na standardową umowę o pracę? Odpowiedź zarówno na te jak i na wiele innych interesujących pytań związanych z tą tematyką poznasz już za chwilę.

Praca na umowę zlecenie – ogólna charakterystyka

Zatrudniając się na umowę zlecenie musisz wiedzieć, że nie jest to rodzaj umowy o pracę, nad którą czuwa jakże korzystny dla pracowników Kodeks Pracy. Jest to umowa z rodziny umów cywilnoprawnych unormowanych poprzez przepisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.
Umowa zlecenie może zostać zawierana na czas nieokreślony a minimalne wynagrodzenie jest równe standardowej stawce, czyli 2100 zł brutto. W przypadku tego rodzaju umów obowiązuje stawka godzinowa wynosząca 13,70 zł brutto. Polega ona na zawarciu wzajemnego porozumienia pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy jest wykonywanie określonych czynności w danym miejscu i czasie przez osobę zatrudnioną na rzecz zleceniodawcy, który w zamian zobowiązany jest do wypłaty stałego wynagrodzenia, odprowadzania składek do ZUS oraz pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Składki ZUS a umowa zlecenie

Jeszcze do niedawna umowa zlecenie nazywana była „umową śmieciową”, dlaczego? Osoby zatrudniane nie podlegały pod żadne ubezpieczenie, na szczęście dzisiaj po przeprowadzeniu licznych reform zleceniobiorcy posiadają ubezpieczenie w ZUS. Zleceniodawcy zobowiązani są do odprowadzania składek na:
– ubezpieczenie emerytalne (w wysokości 19,52% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenie rentowe (w wysokości 8% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenie wypadkowe (w wysokości od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru, stawka uzależniona jest od ilości pracowników ubezpieczonych w ZUS);
– ubezpieczenie chorobowe (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 9% podstawy wymiaru).

Jak widać stawki odprowadzanego ubezpieczenia są takie same jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Mniej na uwadze to, że im większe wynagrodzenie tym większe składki co z kolei przełoży się na wysokość świadczeń emerytalnych.
Uwaga! Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna, dlatego też aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego należy złożyć odpowiedni pisemny wniosek u zleceniodawcy, który przekaże go dalej do ZUS. Ubezpieczenie zostanie aktywowane w dniu wpłynięcia Twojego oświadczenia, natomiast o zasiłek można ubiegać się dopiero po upłynięciu 90 dni.

Co z pójściem na wcześniejszą emeryturą?

Niestety pracując na umowę zlecenie, przepracowany okres pracy nie zostanie Ci wliczony do stażu pracy w związku z czym, niestety ale nie możesz liczyć na przejście na wcześniejszą emeryturę. Ten przywilej przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym na standardową umowę o pracę. Zleceniobiorcy na emeryturę przejdą dopiero w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku, w Polsce jest to 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Na szczęście nie musisz martwić się o ty czy emerytura w ogóle zostanie Ci przyznana.
Od roku 2017 odprowadzanie składek emerytalnych i rentowych na zleceniobiorców jest obowiązkowe, pamiętaj, że im więcej składek zostanie wpłaconych do ZUS tym większe w przyszłości będzie Twoje świadczenie emerytalne.
Uwaga! Jeżeli podejmujesz pracę w innym zakładzie i związany jesteś umową o pracę, to w takich sytuacjach zleceniodawca nie musi odprowadzać za Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne, są one dobrowolne – zależą tylko i wyłącznie od Twojej decyzji.

Umowa zlecenie a emerytura
Studencie zadbaj o swoją przyszłość

Jak już wiesz zleceniodawcy zatrudniający studentów, którzy nie przekroczyli jeszcze progu 26 lat nie są zobowiązani do odprowadzania za nich składek do ZUS. Zastanawiasz się dlaczego? Bowiem o ich ubezpieczenie dbają uczelnie, dlatego też pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają młode uczące się osoby. To również jeden z najprostszych sposobów na obniżenie kosztów uzyskania przychodów ale wróćmy do naszego głównego tematu jakim są emerytury.
Zastanawiasz się co studenci mają wspólnego z emeryturą? Otóż jeżeli jesteś jednym z tych studentów, którzy dbają o swoją przyszłość możesz złożyć u swojego pracodawcy odpowiedni wniosek o odprowadzanie określonej kwoty na składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz zdrowotnego. Oczywiście na wcześniejszą emeryturę nie możesz liczyć ale jej wysokość z pewnością będzie odrobinę wyższa.

Podsumowując, pracując na umowę zlecenie nie musisz się martwić o to czy w przyszłości otrzymasz świadczenie emerytalne. Obecnie każdy pracodawca lub przedsiębiorstwo zatrudniające osoby fizyczne w oparciu na umowę zlecenie są zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne oraz rentowe.
Jedyne o czym musisz pamiętać to fakt, że praca na umowę zlecenie nie zostaje wliczona do stażu pracy, co wiąże się z niemożliwością skorzystania z opcji przejścia na wcześniejszą emeryturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here