Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłeś zatrudnienie? Zastanawiasz się czy pracując na umowę zlecenie, przepracowane lata zostaną Ci wliczone do stażu pracy? Poniżej znajdziesz wiele cennych informacji związanych z tą tematyką. Dowiesz się czym jest staż pracy oraz jakie korzyści ze sobą niesie. Zainteresowany? W takim razie zapraszamy dalej!

Czym jest staż pracy?

Na samym wstępie skupimy się nieco bardziej na samym określeniu „stażu pracy”. Jak już się zapewne domyślasz jest to ilość przepracowanych dni, miesięcy, lat na danym stanowisku. Są to tzw. okresy pracownicze, do których nawiązują przepisy oraz normy zawarte w Kodeksie Pracy.
Staż pracy brany jest pod uwagę przy wyliczaniu okresu urlopu wypoczynkowego lub urlopu wychowawczego, od niego zależy także możliwość ubiegania się o wcześniejszą emeryturą. Chcesz wiedzieć co dokładnie wlicza się w staż pracy oraz jak to wygląda z punktu widzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie?

Co wlicza się w staż pracy?

Chcesz wiedzieć co dokładnie zalicza się na tzw. okresy pracownicze, dzięki którym starać będziesz mógł się m.in. o przejście na wcześniejszą emeryturę? Otóż do staży pracy zostaną wliczone okresy:
– przepracowane na podstawie umowy o pracę;
– spędzone na podstawie umowy powołania, mianowania oraz wyboru;
– odbywania czynnej służby wojskowej;
– pobierania świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych;
– pobierania stypendium socjalnego przez studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i materialnej;
– przepracowane za granicą naszego kraju;
– przepracowane na własnym gospodarstwie rolnym lub jako osoby zatrudnionej w innym gospodarstwie;
– odbycia 4-letnich studiów doktoranckich (pod warunkiem, że zakończyły się one uzyskaniem tytułu „doktora”.

Jak można łatwo z tego wywnioskować okres pracowniczy przebyty na umowie zlecenie nie zostanie Ci wliczony do stażu pracy. Zastanawiasz się jak to wygląda w rzeczywistości, czy jest aż tak źle i niekorzystnie? Odpowiedź poznasz już za chwilę.

Umowa zlecenie w dużym skrócie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, unormowaną poprzez treść zawartą w Kodeksie Cywilnym, może być ona zawierana na czas nieokreślony, co obecnie jest jedną z najpopularniejszych jej form. Umowa ta ma charakter wzajemnego zobowiązania się stron – zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy, do wywiązywania się z określonych obowiązków oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zleceniobiorca w ramach określonej kwoty wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonywania pewnych czynności na rzecz zleceniodawcy. Od 2017 roku pracodawcy muszą również odprowadzać składki do ZUS oraz pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?
Co z urlopem?

Od wysokości stażu pracy zależy ilość dni przeznaczonych na tzw. urlop wypoczynkowy, maksymalnie może być to 26 dni wykorzystanych w ciągu jednego roku. Pewnie właśnie teraz w Twojej głowie pojawiło się pytanie co z urlopem skoro zatrudniony jesteś tylko na umowę zlecenie. Otóż, jak już z pewnością zdążyłeś zauważyć, według obowiązujących przepisów prawo do urlopu przysługuje jedynie tym osobom, które zatrudnione są na jeden z rodzajów standardowych umów o pracę, normowanych poprzez Kodeks Pracy. Jednak w rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej, z racji tego, że praca większości zleceniobiorców ma charakter ciągły i regularny również oni powinni mieć prawo do odpoczynku. Informacja o „urlopie wypoczynkowym” musi zostać zawarta w treści umowy, z racji tego, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną w treści należy użyć hasła „odpłatna przerwa od wykonywania czynności zawodowych określonych w umowie”, co będzie zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.
Warto także umieścić odpowiednią adnotacje dotyczącą tego, że pobranie przez pracownika (zleceniobiorcę) nie wpłynie na wysokość jego wynagrodzenia.

Co z emeryturą?

O ten aspekt, również nie musisz się martwić, a przynajmniej w połowie. Zastanawiasz się co mamy na myśli. Otóż odbycie określonej ilości stażu pracy umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, niestety ale będą musiały przekroczyć tzw. próg wieku emerytalnego. Uciesz Cię z pewnością fakt, że od pewnego czasu pracodawcy a w tym wypadku zleceniodawcy zobowiązani są do odprowadzania składek do ZUS, m.in. na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe, jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna. Jak wiesz ilość wpłaconych składek będzie miała ogromny wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego.

Podsumowując, przepracowane lata na umowie zlecenie nie zostaną Ci doliczone do stażu pracy, przez co nie będziesz mógł liczyć na wcześniejszą emeryturę ale składki wpłacane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego na pewno nie pójdą na marne. Zostaną one wzięte pod uwagę w momencie rozpatrywania Twojego wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego. O urlop wypoczynkowy również nie musisz się zamartwiać, koniecznie porozmawiaj o tej kwestii ze swoim obecnym lub przyszłym pracodawcą!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here