Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Zastanawiasz się jakie wspólne cechy posiadają te rodzaje umów o pracę? Czym się różnią oraz która z nich jest zdecydowanie bardziej korzystniejsza dla osoby bezrobotnej, która aktualnie poszukuje zatrudnienia? Dzisiaj postaramy się opowiedzieć Ci nieco więcej na temat tych konkretnych umów, poznasz ich plusy oraz minusy. Zainteresowany? W takim razie zapraszamy do dalszej części artykułu.

Na wstępie trochę o …

Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, które regulowane są poprzez normy oraz przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. I to jest właśnie jeden z ich wspólnych elementów. Jakie są ich cechy charakterystyczne, czym się różnią? O tym już za chwilę.

1. Umowa zlecenie – ogólna charakterystyka
Umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy stronami określonymi mianem zleceniodawcy (pracodawcy) oraz zleceniobiorcy (pracownika). To pewnego rodzaju wzajemne porozumienie stron, gdzie zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty wynagrodzenia zawartej w treści umowy, odprowadzania składek do ZUS (dobrowolna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne), pobierania odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy.

Z kolei zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności w danym miejscu i czasie, złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, dostarczenia zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia niedyspozycji do pracy.
Umowę zlecenie można zawrzeć na czas nieokreślony. Rozwiązać ją może zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca w trybie natychmiastowym, w przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązuje przedłużony okres ich wypowiedzenia. Takie posunięcie będzie niekorzystne zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony.

2. Umowa o dzieło – ogólna charakterystyka
Umowa o dzieło zaraz po umowie zlecenie jest jedną z najczęściej podpisywanych umów cywilnoprawnych. Dotyczy ona w dużej mierze umów zawieranych pomiędzy blogerami, pisarzami, malarzami lub innymi artystami. Zawierana jest pomiędzy zlecającym a wykonawcą. Jest to jedna z najniżej opodatkowanych form umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pozbawiona jest obowiązku opłacania regularnych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych składek społecznych takich jak: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe.

Umowa o dzieło bardzo często przez wielu nazywana jest umową rezultatu. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się dlaczego właśnie tak jest. Otóż jest ona ściśle powiązana z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy – zadaniem wykonawcy jest stworzenie określonego przedmiotu lub wykonanie danej czynności, po zrealizowaniu której wynikiem działań będzie „rezultat” lub „dzieło”. Rezultatem może być naprawa zepsutego czajnika, namalowanie portretu, przygotowanie kilku haseł reklamowych itp.

Rozwiązanie umowy o dzieło podobnie tak jak umowy zlecenie następuje ze skutkiem natychmiastowym, strony jedynie muszą się liczyć z wystąpieniem możliwych konsekwencji.
Nie mniej jednak, przed podpisaniem każdej z tych umów należy dobrze zapoznać się z ich treścią. Pamiętaj aby podpis złożyć dopiero w momencie kiedy wszystko będzie zgodne z zamiarami, jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości lub jest niejasne koniecznie wyjaśnij to z przyszłym pracodawcą!

Umowa zlecenie a umowa o dzieło
Co opłaca się bardziej? Czyli jak wygląda wynagrodzenie?

Bez wątpienia odpowiadamy, że jak pracować to tylko na umowę zlecenie, choć oczywiście najlepsza byłaby standardowa umowa o pracę. Może zaczniemy od umowy o dzieło, musisz wiedzieć, że Twoje wynagrodzenie będzie wynosiło tyle ile zostało odgórnie ustalone, aby uniknąć wszelkich niedopowiedzeń kwota wynagrodzenia powinna zostać zawarta w treści umowy.
W przypadku umów zlecenie to od roku 2017 dużo się zmieniło i to na korzyść zleceniobiorców. Wynagrodzenia ma postać formy minimalnej stawki godzinowej i może się zmieniać w zależności od stawki minimalnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną wynosi ona 13,70 zł brutto za jedną godzinę pracy, czyli ok. 2100 zł brutto miesięcznie.

Czas trwania umowy

Tak jak wspominaliśmy wcześniej umowa zlecenie obecnie w większości przypadków zawierana jest na czas nieokreślony, co związane jest głównie z wykonywaniem określonych w umowie czynności. Praca ma charakter stały i ciągły, zleceniobiorcy aby otrzymać wynagrodzenie muszą przepracować określoną ilość godzin.
Jeżeli mowa o umowie o dzieło tu tutaj obowiązuje termin „od-do”, czyli od momentu podpisania umowy do czasu wykonania opisanego w treści umowy rezultatu. Są to zazwyczaj umowy krótkotrwałe.

Podsumowując, zdecydowanie dużo lepsza i korzystniejsza dla osób poszukujących zatrudnienia jest umowa zlecenie, po przeprowadzeniu licznych reform, zleceniobiorcy objęci są częściowym pakietem ubezpieczeń społecznych a ich miesięczna pensja nie może być mniejsza niż stawka minimalnego wynagrodzenia. Praca na umowę o dzieło to z kolei świetne rozwiązanie dla tych osób, które poszukują dodatkowego zajęcia i chcą jedynie dorobić aby wspomóc rodzinny budżet.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here