Umowa zlecenie a składki ZUS

W Polsce znaczna większość naszych rodaków pracuje na umowę zlecenie, która do nie dawna jeszcze nazywana była „umową śmieciową”. Dzisiaj po dokonaniu licznych korzystnych zmian, zatrudnienie właśnie na ten rodzaj umowy nie jest taki straszny – stała pensja, częściowy pakiet ubezpieczeń społecznych – tych przywilejów mogą spodziewać się Ci, którzy podjęli decyzję o pracy na umowę zlecenie. Zastanawiasz się jak będzie wyglądało Twoje ubezpieczenie w ZUS? Na kogo są ulgi a które składki są dobrowolne? Odpowiedź na te wszystkie pytania poznasz już za chwilę.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, nad którą czuwają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Obecnie jest to jedna z najczęściej zawieranych form umów o zatrudnienie pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Opiera się ona na wzajemnym porozumieniu zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy. Przedmiotem umowy jest wykonywanie określonych czynności w danym miejscu i czasie przez zleceniobiorcę, w zamian za odpowiednią stawkę wynagrodzenia wypłacaną przez zleceniodawcę.
Umowa zlecenie może mieć charakter ciągły, nieprzerywany, dlatego też w większości przypadków zawierana jest na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, nie obowiązuje tutaj czasowy okres wypowiedzenia.

Składki ZUS a umowa zlecenie

Po zmianach w 2017 roku umowa zlecenie stała się zdecydowanie bardziej korzystniejsza dla zleceniobiorców niż dotychczas. Jedna z przeprowadzonych reform dotyczyła wprowadzenia obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS za pracowników przez pracodawców. O tym jak duże znaczenie w dzisiejszych czasach ma ubezpieczenie chyba nie musimy mówić.
Każdy zleceniobiorca zobowiązuje się do odprowadzania odpowiednich sum pieniędzy z tytułu:
– ubezpieczenia emerytalnego (w wysokości 19,52% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenia rentowego (w wysokości 8% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenia wypadkowego (w wysokości od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru, stawka uzależniona jest od ilości pracowników ubezpieczonych w ZUS);
– ubezpieczenie chorobowego (w wysokości 2,45% podstawy wymiaru);
– ubezpieczenie zdrowotnego (w wysokości 9% podstawy wymiaru).

Uwaga! Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, wymaga złożenia stosownego wniosku przez zleceniobiorcę u swojego pracodawcy.
Składka zdrowotna – dlaczego jest aż tak ważna?

Opłacanie tej składki umożliwi Ci skorzystanie ze świadczeń chorobowych. Jeżeli z powodu choroby i niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych za dni przebyte na zwolnieniu lekarskim otrzymasz odpowiednią kwotę wynagrodzenia tzw. zasiłku chorobowego, który w zależności od przypadku wynosić będzie:
– 80% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pobyt na zwolnieniu lekarskim;
– 70% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pobyt w szpitalu;
– 100% wysokości miesięcznego wynagrodzenia za niedyspozycję, która wystąpiła w okresie ciąży.

Uwaga! O zasiłek chorobowy można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 90 dni (trzech miesięcy) od momentu aktywowania składki zdrowotnej!

Ubezpieczenie w ZUS – na kogo ulga?

Jak już po tytule można się domyślić zleceniodawcy nie muszą odprowadzać składek do ZUS za wszystkich, są takie osoby, które nie podlegają pod ubezpieczenie. Oczywiście jak nie trudno się domyślić brak składek ZUS, znacznie obniża koszty uzyskania przychodu co z kolei bardzo podoba się większości pracodawców a w tym przypadku zleceniodawców.
Pierwszą i chyba najliczniejszą grupą wśród zatrudnionych na umowę zlecenie są studenci oraz osoby uczące się, które nie ukończyły 26 lat. Za ich ubezpieczenie zdrowotne odpowiadają uczelnie oraz szkoły.
Drugą grupą są osoby fizyczne zatrudnione w innej firmie bądź przedsiębiorstwie w oparciu o standardową umowę o pracę, przez co objęci są całym pakietem ubezpieczeń społecznych.

umowa zlecenie składki zus
Studenci i składka emerytalna?

Jak już wiesz studenci objęci są specjalną ulgą, dzięki której zleceniodawcy nie muszą odprowadzać za nich składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jesteś początkującym studentem i wiesz, że Twoja nauka skończy się dopiero za cztery-pięć lat a już myślisz o tym jak będzie wyglądać daleka przyszłość, możesz złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy o zgodę na pobieranie odpowiedniej sumy pieniędzy na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.
Mniej na uwadze to, że umowa zlecenie nie zostanie Ci wliczona do stażu pracy, przez co nie będziesz mógł ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę ale składki wpłacone w tym czasie do ZUS zostaną uwzględnione podczas wydawania decyzji odnoście wysokości świadczenia emerytalnego jakie otrzymasz za dobrych kilka lat.

Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca zatrudniający pracowników w oparciu o umowę zlecenie, którzy nie są objęci żadną ulgą zobowiązany jest do odprowadzania za nich składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS, jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna i zależy od woli potencjalnego zleceniobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here