Umowa zlecenie na macierzyńskim

Młode matki przebywające na urlopie macierzyńskim coraz chętniej decydują się na podjęcie dodatkowej pracy w oparciu o umowę zlecenie. Zatrudnić się można zarówno u obecnego pracodawcy jak i w zupełnie innej firmie bądź przedsiębiorstwie. Chcesz wiedzieć jak to wygląda z punktu prawnego? Czy w tej sytuacji, będąc zleceniobiorcą przysługiwać Ci będą obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych? Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu znajdziesz w dalszej części artykułu. Przeczytaj i poznaj odpowiedź na najbardziej nurtujące Cię pytania!

Na czym polega praca na umowę zlecenie?

Specyfika umowy zlecenie jest dosyć prosta, celem jest wykonywanie zawartych w treści umowy określonych czynności przez zleceniobiorcę, czyli w tym konkretnym przypadku młodą matkę będącą na urlopie macierzyńskim. Zleceniodawcą może być obecny pracodawca lub zupełnie inna firma.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca musi odprowadzać odpowiednią kwotę w ramach ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie, jeżeli oczywiście zleceniobiorca wyrazi taką chęć. Oprócz tego pracodawca zobowiązany jest do pobierania zaliczki na podatek dochodowy.
Umowa zlecenie ma charakter wzajemnego zobowiązania się stron, do działania zgodnie z treścią zawartej umowy oraz przepisami znajdującymi się w Kodeksie Cywilnym, który to reguluje warunki umów cywilnoprawnych, do grupy której należy właśnie umowa zlecenie.
Chcesz wiedzieć jak wygląda umowa zlecenie z własną pracownicą odbywającą urlop macierzyński? O ty wszystkim już za chwilę.

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą

W dzisiejszych czasach to żadna nowość, duże firmy oraz przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają dodatkową pracę świeżo upieczonym matkom, które aktualnie przebywają w domu z małymi pociechami.
Zgodnie z obowiązującym każda osoba pobierająca zasiłek macierzyński objęta jest obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz ubezpieczeniu rentownemu.
Jeżeli umowa zlecenie zawarta została w ramach dodatkowej pracy z własnym pracodawcą, z którym pracownica związana jest umową zlecenie i który to udzielił jej urlopu macierzyńskiego to zobowiązany jest on do odprowadzania składek do ZUS w takiej samej formie jak w przypadku wszystkich zleceniobiorców, czyli obowiązkowe składki odprowadzane były by z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego.

Umowa zlecenie na macierzyńskim
Umowa zlecenie z inną firmą

Podjęłaś decyzję o nawiązaniu współpracy z inną firmą? Jeżeli tak, to musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji obowiązkowa będzie jedynie składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Zleceniodawca, z którym zawarłaś umowę zlecenie zobowiązany jest w przeciągu 7 dni, od momentu jej podpisania do, złożyć do ZUS odpowiedni wniosek – formularz ZUS ZZA o numerze 0411XX. Zastanawiasz się co ze składkami na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe skoro są one obowiązkowo odprowadzane z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego? Otóż, jeżeli wyrazisz taką chęć masz możliwość opłacania także i tych składek. Wystarczy tylko, że wypełnisz odpowiedni druk, który następnie dostarczysz swemu pracodawcy, ten z kolei przekaże Twój wniosek do ZUS i od tego momentu z tytułu umowy zlecenia odprowadzane będą także składki emerytalna i rentowa.

Umowa zlecenie a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Dodatkowa zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie nie będzie miało wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Zasada ta dotyczy umów cywilnoprawnych zawieranych zarówno z własnym pracodawcą jak i inną firmą bądź przedsiębiorstwem.
Według obowiązujących przepisów każda ciężarna pracownica ma prawdo do urlopu macierzyńskiego a następnie do pobierania zasiłku z tego tytułu. Przez pierwsze 26 tygodni otrzymywać będziesz kwotę równą 100% Twojego wynagrodzenia, dla przykładu – jeżeli miesięczna pensja wynosiła 2100 zł brutto to tyle samo otrzymasz przez pierwsze 6 miesięcy, potem przez kolejne 26 tygodni zasiłek wynosić będzie 60% kwoty wynagrodzenia czyli w Twojej sytuacji – czyli, 1260 zł.

Dodatkowa praca na urlopie macierzyńskim – tak czy nie?

To oczywiście bardzo indywidualna kwestia, jednak ostatnio przeprowadzone badania, że kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim bardzo często pozostają aktywne zawodowo, podejmując się różnych dodatkowych zleceń. Krótkotrwałe umowy zlecenie są jednym z prostszych sposobów na podreperowanie domowego budżetu – jak wiesz dodatkowa gotówka, w przypadku małego dziecka przydaje się zawsze – oraz rozwijanie swoich umiejętności zawodowych.

Podsumowując, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu by pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim, sprawująca opiekę nad małym dzieckiem pojęła się dodatkowego zajęcia w oparciu na umowę cywilnoprawną. Umowa zlecenie może zostać podpisana zarówno z obecnym pracodawcą jak i zupełnie innym przedsiębiorstwem.
Przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenie nie będzie miał wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego, różnica dotyczy tylko sposobu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here