Umowa zlecenie bez wynagrodzenia

Zastanawiasz się czy w ogóle istnieje możliwość podejmowania nieodpłatnej pracy na umowę zlecenie? Jak wygląda wówczas kwestia odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz pobierania zaliczki na podatek dochodowy? Dzisiaj wytłumaczymy Ci w jakich sytuacjach najczęściej zawierana jest umowa zlecenie bez wynagrodzenia. Opowiemy także nieco więcej na temat opodatkowania oraz oskładkowania tego rodzaju umów.

Standardowa umowa zlecenie

Aby lepiej zrozumieć zasadę zawierania nieodpłatnych umów zlecenie należy dobrze wiedzieć jaki charakter i na jakich warunkach opiera się standardowa wersja umowy zlecenie.
A więc, zaczynając od początku umowa zlecenie należy do rodziny umów cywilnoprawnych, do których odnoszą się przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jest to jedna z najczęściej zawieranych rodzajów umów wiążących pomiędzy pracodawcą (zleceniodawcą) a pracownikiem (zleceniobiorcą). Polega ona na zasadzie wzajemnego porozumienia się stron do wykonywania określonych czynności.

Jak już zapewne wiesz w przypadku tradycyjnej (odpłatnej) umowy zlecenie głównym obowiązkiem zleceniobiorcy jest wykonywanie określonych czynności na rzecz zleceniodawcy, który w zamian za pracę zobowiązuje się do zapłaty zatrudnionej osobie odpowiedniej kwoty wynagrodzenia. Oprócz tego do obowiązku pracodawcy należy odprowadzanie składek do ZUS w ramach częściowego ubezpieczenia społecznego oraz pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Więcej informacji na temat ogólnej charakterystyki umowy zlecenie znajdziesz w artykułach umieszczonych na naszej stronie- koniecznie zapoznaj się z ich interesującą treścią.
Pewnie w tym momencie zastanawiasz się co ze składkami ZUS oraz zaliczką na podatek dochodowy? Czy zleceniodawca musi je odprowadzać czy w związku z tym, że zleceniobiorca nie pobiera wynagrodzenia to są one nieobowiązkowe? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Umowa zlecenie bez wynagrodzenia
Nieodpłatna umowa zlecenie – ogólna charakterystyka

Z tą formą umowy zlecenie mamy zazwyczaj do czynienia w przypadku odbywania praktyk zawodowych, oczywiście zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania określanych czynności na rzecz zleceniodawcy, które jednocześnie pozwolą mu poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę oraz umiejętności. W ramach wykonywanej pracy nie otrzyma jednak wynagrodzenia w postaci konkretnej sumy pieniężnej ale coś co zdecydowanie bardziej przyda mu się w rozwinięciu swojej kariery zawodowej. W takich sytuacjach zleceniodawcy mają obowiązek do pewnego rodzaju nauczania zatrudnionego zleceniobiorcy-praktykanta, przekazywania mu nowej wiedzy oraz dzielenia się z nim doświadczeniem zawodowym itp.
Zobowiązania złożone w treści nieodpłatnej umowy zlecenie są ekwiwalentne, przez co też nie podlegają one opodatkowaniu. Wynagrodzeniem w tej sytuacji nie jest przychód, który w przypadku tradycyjnej umowy zlecenie obciążony zostałby odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co ze składkami odprowadzanymi do ZUS?

Gdyby chodziło o odpłatną umowę zlecenie to wówczas zleceniodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami musiałby odprowadzać składki do ZUS obowiązkowo z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego, składka zdrowotna jest dobrowolna – aby została aktywowana wymagana jest pisemna zgoda zleceniobiorcy. W sytuacji kiedy mamy do czynienia z nieodpłatną umową zlecenie, pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania składek na ubezpieczenie społeczne.
Składki pobierane są z kwoty uzyskanego przychodu, w przypadku braku wynagrodzenia nie byłoby z czego potrącić odpowiedniej sumy pieniędzy na opłacenie wymaganych składek.

Co powinna zawierać treść nieodpłatnej umowy zlecenie?

Umowa ta jak każda inna powinna mieć formę pisemną, choć w tym wypadku nie jest to koniecznością. W treści takie umowy powinna być zawarta informacja dotycząca rodzaju świadczonych usług przez zleceniobiorcę oraz sposobu wypłaty należnego wynagrodzenia.
W przypadku nieodpłatnych umów zlecenie dobrze byłoby zawrzeć stosowną adnotację, która odwołuje się do tej kwestii. Warto również zawrzeć notę na temat czasu trwania umowy, jeżeli jest to możliwe należy umieścić w treści datę rozpoczęcia oraz zakończenia nieodpłatnych praktyk przez zleceniobiorcę.
Jeżeli umowa ma formę pisemną, to pamiętać należy o tym aby sporządzona ona została w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy oraz przedyskutowaniu szczegółów zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca powinni złożyć czytelne podpisy, które przypieczętują zawartą umowę.

Podsumowując, podpisanie umowy zlecenie bez wynagrodzenia jest możliwe. Nieodpłatną formę tego rodzaju umowy cywilnoprawnej zazwyczaj stosuje się w przypadku, kiedy potencjalny zleceniobiorca chce odbyć praktyki, które przygotują go do wykonywania określonego zawodu. Wtedy świadczenia do jakich zobowiązują się obydwie strony mają charakter ekwiwalentny. Zleceniobiorca w ramach odbywania praktyk pomaga pracodawcy a ten z kolei dzieli się z nim swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here