Komornik a umowa zlecenie

Masz długi w banku? Z przyczyn niezależnych od siebie nie udało Ci się w całości spłacić zaciągniętego kredytu lub pożyczki a może nie stać Cię było na regularne opłacanie świadczeń alimentacyjnych? W przypadku kiedy sprawa zadłużenia zostanie przekazana do komornika musisz liczyć się z tym, że może on zająć Twoją comiesięczną pensję i to w całości, jeżeli pracujesz w oparciu o umowę zlecenie. Zastanawiasz się jakie kroki należałoby podjąć w zaistniałej sytuacji? Co zrobić by nie stracić całego wynagrodzenia, jaka ugoda może zostać Ci zaproponowana? Poniżej znajdziesz wszystkie niezwykle istotne informacje związane z egzekucją komorniczą z tytułu zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Zainteresowany? Zapraszamy do dalej!

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a Kodeks Cywilny

Jak wiesz umowa zlecenie należy do rodziny umów cywilnoprawnych, które regulowane są poprzez przepisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym. Cała jego treść niestety ale w żadnym stopniu nie odnosi się do kwestii zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Z tego wynika, że zleceniobiorcy nie są chronieni przed tego rodzaju egzekucjami komorniczymi, w związku z czym na porządku dziennym jest to, że komornicy zajmują zadłużonym zleceniobiorcom 100% miesięcznego wynagrodzenia.
W dużo lepszym położeniu znajdują się osoby fizyczne zatrudnione na umowę o pracę, nad którymi czuwa Kodeks Pracy a w szczególności odpowiednie przepisy w nim zawarte.
Jeżeli pracujesz na umowę o pracę wtedy komornik ma prawo zająć Ci 50% Twojego wynagrodzenia lub 60% w przypadku jeżeli zadłużenie jest wynikiem nie opłacania przez dłużnika świadczeń alimentacyjnych.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – ile może zabrać komornik?

Jak wiesz reformy przeprowadzone w 2017 roku dotyczące umów zlecenia w dużej mierze skupiły się na sposobie naliczania należnego wynagrodzenia. Od tamtego czasu obowiązuje stawka godzinowa, której wysokość uzależniona będzie od minimalnej stawki wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy zleceniobiorca za godzinną pracę otrzymuje 13,70 zł brutto, czyli miesięczne wynagrodzenie równe będzie kwocie ok. 2200 zł brutto.
Pracujesz na umowę zlecenie i otrzymałeś pismo o wszczęciu egzekucji komorniczej z Twojej pensji. Zastanawiasz się ile w takiej sytuacji może zająć komornik? Niestety nie mamy dla Ciebie dobrej wiadomości. Polskie prawo daje mu przyzwolenie na zajęcie całej kwoty wynagrodzenia (100%) uzyskanej z tytułu umowy zlecenia na poczet istniejącego zadłużenia.

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna pensja zleceniobiorcy nie może być mniejsza niż minimalna stawka wynagrodzenia!
Umowa zlecenie jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, a tym wypadku prawo uwzględnia zabranie 100% wynagrodzenia na poczet egzekucji komorniczej.
Komornik zajmie całość Twojego wynagrodzenia w kwocie netto.

Komornik a umowa zlecenie

Ugoda z komornikiem – czy jest możliwa?

Pamiętaj komornik też jest człowiekiem, choć stereotypowych poglądów większości społeczeństwa ludzie wykonujący ten zawód nie są pozbawieni serca. Jeżeli wczoraj otrzymałeś stosowne pismo z kancelarii komorniczej, nie panikuj tylko weź się w garść! Po pierwsze sprawdź czy rzekome zadłużenie faktycznie dotyczy Twojej osoby, jeżeli nie przypominasz sobie abyś w ostatnim czasie zaciągnął jakąkolwiek pożyczkę, czym prędzej postaraj się wyjaśnić całą sytuację.
Ważne! Na złożenie skargi na czynności komornika masz tylko 7 dni, po upływie wyznaczonego terminu komornik rozpocznie właściwe procedury egzekucyjne.

Może się zdarzyć również i tak, że z przyczyn niezależnych od siebie nie udało Ci się w całości spłacić kredytu. Kilka zaległych rat, odsetki oraz opłaty komornicze w połączeniu razem skutkują zadłużeniem na sumę kilku tysięcy? Jeżeli wiesz, że nie poradzisz sobie z jednorazową spłatą swojego długu, a dodatkowo uzyskiwany przychód z tytułu umowy zlecenie jest Twoim jedynym skontaktuj się z komornikiem w celu zawarcia polubownej ugody dotyczącej warunków spłaty powstałego długu. Komornik może postąpić tak samo jak w przypadku osób pracujących na standardową umowę o pracę, czyli zająć połowę wynagrodzenia lub rozłożyć zadłużenie na kilka możliwych do spłaty rat.

Jakie warunki należy spełnić aby komornik ograniczył zajęcie wynagrodzenia do połowy:
– praca na umowę zlecenie musi być jedynym źródłem dochodu osoby zadłużonej;
– wypłata wynagrodzenia ma charakter stały, czyli pensja wypłacana jest co miesiąc w takiej samej kwocie;
– osoba zadłużona powinna pracować u tego samego pracodawcy co najmniej od trzech miesięcy;
– dodatkowym atutem będzie posiadanie umowy zlecenie zawartej na czas nieokreślony.

Podsumowując, jeżeli pracujesz na umowę zlecenie a masz niespłacone długi to bardzo możliwe jest, że w przypadku kiedy całą sprawą zajmie się komornik, który będzie miał prawo do zajęcia Twojego miesięcznego wynagrodzenia (netto), prościej mówiąc 100% należnej Ci pensji. Pamiętaj, że niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdujesz skonsultuj się z kancelarią komorniczą w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here