Umowa zlecenie dla studenta

Jedną z najliczniejszych grup osób pracujących na umowę zlecenie są właśnie studenci. Dlaczego? Zatrudnianie młodych uczących się osób jest prostym sposobem na obniżenie kosztów uzyskania przychodów, dlatego też właściciele firm bardzo chętnie poszukują potencjalnych pracowników posiadających status studenta. Jakie korzyści czekają na zleceniobiorców? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Ogólna charakterystyka umowy zlecenie

Umowa zlecenie to najczęściej zawierana umowa wiążąca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Należy ona do grupy umów cywilnoprawnych, która jak już zapewne wiesz unormowana jest poprzez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z którego treścią pracodawca określany jest mianem zleceniodawcy a pracownik – zleceniobiorcy. Zwroty pracodawca oraz pracownik zarezerwowane są dla Kodeksu Pracy, który czuwa na standardowymi umowami o pracę.
Umowa zlecenie oparta jest na pewnego rodzaju wzajemnym porozumieniu pomiędzy stronami, sporządzona powinna być w dwóch identycznych egzemplarzach. Umowy cywilnoprawne nie obowiązuje określony okres wypowiedzenia, czyli ich rozwiązanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Umowa zlecenie może zostać rozwiązana zarówno przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę.

Obowiązki zleceniodawcy:
– wypłata określonej kwoty wynagrodzenia zawartej w treści umowy za czynności wykonywane przez zleceniobiorcę;
– odprowadzanie składek do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego;
– pobieranie odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy;
Obowiązki zleceniobiorcy:
– wykonywanie określonych czynności w danym miejscu i czasie na rzecz zleceniodawcy;
– złożenie odpowiedniego oświadczenia dotyczącego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
– dostarczenie zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia niedyspozycji do pracy.

Jak wysokie będzie wynagrodzenie?

Od 2017 roku po przeprowadzeniu reform wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie może być niższe niż stawka minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 2100 zł brutto. W przypadku umów zlecenie ma ona postać formy minimalnej stawki godzinowej i może się zmieniać w zależności od stawki minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za godzinę pracy na umowę zlecenie zleceniobiorca otrzymywać powinien 13,70 zł brutto.

Umowa zlecenie dla studenta
Studenci a ubezpieczenie w ZUS

Reformy przeprowadzone dwa lata temu nie dotyczyły tylko kwestii wynagrodzenia, wpłynęły one także na ubezpieczenie zatrudnianych osób.
Zleceniodawcy mają obowiązek odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych do ZUS za pracujących zleceniobiorców ale nie za wszystkich. Część z nich objęta jest specjalną ulgą, która zwalnia pracodawców od uiszczania tych opłat a tym samym obniża koszty uzyskania przychodu. Do tej grupy zaliczani są studenci oraz uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat, właśnie dlatego też to oni najszybciej znajdują zatrudnienie. W tym przypadku ich ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się uczelnie oraz szkoły.
Jeżeli znalazłeś pracę a jesteś dopiero na pierwszym roku studiów i wiesz, że nauka może potrwać jeszcze kilka dobrych lat, złóż u swojego pracodawcy wniosek o odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Pamiętaj, że im większa będzie suma odprowadzonych składek tym wyże w przyszłości otrzymasz świadczenie emerytalne.

Umowa zlecenie a staż pracy

Staż pracy czyli tzw. okresy pracownicze są czasem spędzonym na wykonywaniu określonych czynności na danym stanowisku przez pracownika. Odbycie odpowiedniego stażu pracy np. umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturą, od niego zależy również ilość dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy lub wychowawczy. Niestety czas przepracowany na umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenie nie zostanie Ci wliczony do stażu pracy. Nie martw się jednak na zapas, jeżeli jako student zdecydujesz się na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe to co prawda na wcześniejszą emeryturę liczyć nie możesz ale wpłacone pieniążki zostaną wzięte pod uwagę podczas rozpatrywania Twojego wniosku.
Podobnie jest z urlopem, wystarczy tylko, że dogadasz się z przełożonym a ilość dni przeznaczonych na odpłatną przerwę zawrzecie w treści umowy, wówczas możesz być spokojny o to ile dni wolnego Ci przysługuje.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat specyfiku stażu pracy oraz co dokładnie zgodnie z prawem można do niego zaliczyć to zachęcamy Cię do zapoznania się z artykułami znajdującymi się na naszej stronie – znajdziesz tam wiele ciekawych informacji oraz praktycznych wskazówek.

Podsumowując, posiadając status studenta z pewnością o wiele szybciej znajdziesz pracę. Zatrudniając się na umowę zlecenie nie musisz się martwić o swoją przyszłość. Po dokonaniu licznych zmian ta forma umowy stała się zdecydowanie dużo korzystniejsza, zapewnia nie tylko stabilizację finansową ale także i bezpieczeństwo. Stawka wynagrodzenia jest stała a zleceniobiorcy dodatkowo objęci są częściowym pakietem składek na ubezpieczenia społeczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here