Umowa zlecenie a staż pracy?

Od dłuższego czasu pracujesz na umowę zlecenie a dopiero teraz zacząłeś się zastanawiać czy będziesz miał możliwość przejść na wcześniejszą emeryturę? Dzisiaj nieco bardziej skupimy się właśnie na tej tematyce, powiemy Ci czym jest staż pracy, co gwarantuje oraz co zgodnie z obowiązującym prawem zaliczyć można do stażu pracy. Zainteresowany? W takim razie zapraszamy do dalszej części artykułu.

Czym jest staż pracy?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i jesteśmy tego pewni, że już wiesz o co chodzi. Staż pracy to nic innego jak pewien okres czasu przepracowany na danym miejscu pracy na określonym stanowisku. W skład stażu pracy wchodzą tzw. okresy pracownicze, do których nawiązują przepisy oraz normy zawarte w Kodeksie Pracy, czyli jak można wywnioskować staż pracy obejmie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę ale o tym co jeszcze jest w niego wliczane dowiesz się już za chwilę.
Okresy pracownicze zostaną uwzględnione podczas wyliczania ilości dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy oraz wychowawczy, od nich zależy również możliwość złożenia wniosku o przejście na wcześniejszą emeryturę.
Za chwilę pokażemy Ci co dokładnie wliczane jest w staż pracy i które z osób mogą liczyć na przywileje z nim związane.

Co wlicza się do stażu pracy?

Jak już wiesz staż pracy dzieli się na okresy pracownicze, przekroczenie ich odpowiedniej ilości umożliwi Ci przejście na wcześniejszą emeryturę bądź znacznie dłuższy urlop wychowawczy. Zastanawiasz się jakie poszczególne okresy zostaną Ci wliczone do stażu pracy? Będzie to czas:
– przepracowany na podstawie umowy o pracę;
– spędzony na podstawie umowy powołania, mianowania oraz wyboru;
– odbywania czynnej służby wojskowej;
– przepracowany za granicą naszego kraju;
– przepracowany na własnym gospodarstwie rolnym lub jako osoby zatrudnionej w innym gospodarstwie;
– pobierania świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych;
– pobierania stypendium socjalnego przez studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i materialnej;
– odbywania 4-letnich studiów doktoranckich (pod warunkiem, że zakończyły się one uzyskaniem tytułu „doktora”.

Warunki umowy zlecenie

Umowa zlecenie należy do grupy umów cywilnoprawnych, czyli tych które regulowane są poprzez przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Umowa zlecenie jest pewnego rodzaju wzajemną ugodą zawartą pomiędzy zleceniodawcą (pracodawcą, firmą, przedsiębiorstwem) a zleceniobiorcą (osobą bezrobotną poszukującą zatrudnienia). Przedmiotem umowy jest wykonywanie określonych czynności przez zleceniobiorce w danym miejscu i czasie na rzecz zleceniodawcy.
Z kolei do obowiązków zleceniodawcy należy m.in.: wypłata stałej kwoty wynagrodzenia, która zgodnie z obowiązującym prawem nie może być niższa niż stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia (13,70 zł brutto), odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie a staż pracy?
Staż pracy a umowa zlecenie

Jak już pewnie zdążyłeś zauważyć okres pracowniczy przebyty na umowie zlecenie nie zostanie Ci wliczony do stażu pracy ale czy jest aż tak źle jakby się mogło wydawać? Zastanawiasz się co z urlopem oraz emeryturą? Spokojnie, nie musisz zamartwiać się na zapas.
Może zaczniemy od kwestii emerytalnej, niestety ale w tym przypadku należy zapomnieć o przejściu na wcześniejszą emeryturę, świadczenie otrzymasz dopiero w momencie przekroczenia odpowiedniego wieku. Obecnie jest to 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Jak to się mówi nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło tak samo jest i w tutaj – od dwóch lat zleceniodawcy mają obowiązek odprowadzania za zleceniobiorców składek do ZUS, które obejmują również składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe (dobrowolna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne). Pamiętaj, że ilość wpłaconych składek do ZUS będzie miała wpływ na wysokość Twojej emerytury.

Teraz skupy się na stażu urlopowym, który uzależniony jest od stażu pracy. Osoba zatrudniona na umowę o pracę ma do dyspozycji aż 26 dni urlopowych, które może wykorzystać w ciągu roku. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się jak to wygląda o osób pracujących na umowę zlecenie. Czy przysługuje im urlop wypoczynkowy? Jak najbardziej, w końcu większość umów zlecenie zawierana jest z reguły na czas nieokreślony i ma charakter regularny – pracownicy mają do przepracowania określoną ilość godzin.
Informacja o ilości dni wolnych do wykorzystania powinna zostać zawarta w treści umowy oraz określona mianem „odpłatnej przerwy od wykonywania czynności zawodowych określonych w umowie”, co będzie zgodne z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Podsumowując, praca na umowę zlecenie nie zostanie Ci wliczona do stażu pracy, okresy pracownicze zaliczane są z reguły osobom pracującym w oparciu o standardową umowę o pracę. Od ilości odbytego stażu zależy m.in ilość przysługujących dni urlopowych, przekroczenie odpowiedniego progu umożliwia również przejście na wcześniejszą emeryturę. Jeżeli chodzi o umowę zlecenie to składki emerytalne i rentowe zostaną uwzględnione w ZUS a kwestię urlopu zawsze możesz uzgodnić z przełożonym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here