Umowa o dzieło - PIT

Każdego roku w okresie od stycznia do maja miliony naszych rodaków przystępują do złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok. Jesteś blogerem, pisarzem a może wykonujesz inny wolny zawód i pracowałeś na umowę o dzieło? Chcesz wiedzieć czy jako wykonawca musisz rozliczać się z uzyskanych przychodów? Jak należy to prawidłowo wykonać? Dzisiaj zajmiemy się tematem umów o dzieło i ich opodatkowaniem, jeżeli jesteś zainteresowany to koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Umowa o dzieło w skrócie

Zaraz po umowie zlecenie to właśnie umowa o dzieło jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, regulowanych poprzez normy i przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym a dokładniej artykuł od 627 do 646.
Stronami występującymi w treści umowy są zlecający oraz wykonawca. Umowa o dzieło nazywana jest również bardzo często umową rezultatu. Dlaczego? Ta nazwa jest ściśle powiązana z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy – zadaniem wykonawcy jest stworzenie określonego przedmiotu lub wykonanie danej czynności, po zrealizowaniu której wynikiem działań będzie „rezultat”. Rezultatem może być naprawa uszkodzonego sprzętu AGD lub zaprojektowanie loga firmy.

Umowa o dzieło jest najniżej opodatkowaną formą umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, pozbawiona jest ona obowiązku opłacania regularnych składek do ZUS.
Umowę o dzieło można zerwać w trybie natychmiastowym, bowiem w przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązuje okres czasowy wypowiedzenia.

Umowa o dzieło a podatek

To czy należy rozliczać się z uzyskanego przychodu, będącego wynikiem zatrudnienia na umowę o dzieło zależy od dwóch czynników, wysokości uzyskanego wynagrodzenia oraz statusu osoby zlecającej wykonanie dzieła.
Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a osobą fizyczną, pomiędzy dwoma osobami fizycznymi lub osobami prowadzącymi działalności gospodarcze.

W sytuacji kiedy umowa została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej rozliczenie z Urzędem Skarbowym pozostaje na barkach wykonawcy dzieła. Jako osoba fizyczna, będąca wykonawcą powinna otrzymać od pracodawcy czyli zlecającego PIT-11, informujący o uzyskanych przychodach. Na postawie tego formularza wykonawca będzie mógł rozliczyć PIT-a.

Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku kiedy zlecającym jest przedsiębiorstwo lub inna firma a wykonawcą osoba fizyczna. Wtedy to z podatku rozliczyć się musi zlecający. Jeśli wynagrodzenie należne wykonawcy przewyższa kwotę 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić zaliczkę, która równa będzie 18% sumy wynagrodzenia (netto). Jeżeli natomiast kwota ta jest niższa niż 200 zł, to zamawiający musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego tzw. zryczałtowany podatek (nie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – brutto), który równy będzie 18% sumy wynagrodzenia. Dodatkowo osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinna przekazać wykonawcy oraz odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu wypełniony formularz PIT-11.

W przypadku zawarcia umowy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, wykonawca musi złożyć wówczas stosowne oświadczenie, w którym informuje że czynność określona w treści umowy rezultatu jest zgodna z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi a przede wszystkim to mieści się w ich zakresie. Wtedy zamawiający nie będzie musiał odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy, wykonawca zaś kwotę otrzymanego wynagrodzenia uwzględnić będzie musiał w swoim zeznaniu podatkowym.

Umowa o dzieło - PIT
Kiedy złożyć PIT-a

Rozliczanie z Urzędami Skarbowymi w całej Polsce trwa od stycznia do końca kwietnia. Pamiętaj, że tylko w tym terminie możesz rozliczyć się ze swoim Urzędem Skarbowym, w przeciwnym razie musisz liczyć się z konsekwencjami jakimi są wysokie kary pieniężne nakładane przez Urzędy Skarbowe. Kara nakładana jest także na tych podatników, którzy w zeznaniu podają nieprawdziwe informacje dotyczące uzyskanych przychodów oraz innych dóbr majątkowych!
Formularz PIT-37 lub PIT-36 należy wypełnić na postawie otrzymanego od pracodawcy a w tym wypadku zlecającego druku PIT-11 – obowiązkiem każdego zleceniodawcy jest wydanie go zleceniobiorcom do końca lutego.

Złóż e-pita!

W dzisiejszych czasach nie musisz już wychodzić z domu aby złożyć swoje zeznanie podatkowe. Oczywiście jeżeli jesteś tradycjonalistą to nic nie stoi na przeszkodzie abyś odpowiedni formularz wypełnił odręcznie a następnie zaniósł go do miejscowego Urzędu Skarbowego.
W przypadku kiedy brakuje Ci czasu, masz słabą głowę do matematyki a na samą myśl o staniu w długiej kolejce dostajesz dreszczy to nasza propozycja spodoba Ci się z pewnością. Zastanawiasz się co mamy na myśli? Otóż, rozlicz się z Urzędem Skarbowym online składając tzw. e-pita. Z roku na rok przybywa chętnych podatników, którzy wybierają właśnie taką formę składania zeznań podatkowych. Wystarczy tylko pobrać odpowiedni program a następnie go zainstalować. Potem należy wybrać odpowiedni formularz, w przypadku rozliczenia z dochodów będzie to PIT-37 lub PIT-36. Uzupełnij wszystkie dane, kiedy PIT będzie gotowy możesz przesłać go za pomocą drogi elektronicznej do swojego Urzędu Skarbowego, kilka minut po tym na Twoją skrzynkę e-mail przyjdzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here