Umowa zlecenie dla emeryta

Od kilku miesięcy jesteś szczęśliwym emerytem ale z powodu zbyt niskiego świadczenia postanowiłeś rozejrzeć się za dodatkową pracą? Zaproponowaną Ci umowę o pracę na zlecenie? Chcesz wiedzieć jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy oraz pracownika? Czym charakteryzuje się umowa zlecenie zawarta z osobą pobierającą świadczenia emerytalne? Poniżej znajdziesz odpowiedź na te wszystkie pytania, oprócz tego pokażemy Ci jakie korzyści płyną z zawarcia tego typu umowy o pracę. Zainteresowany? W takim razie zapraszamy do dalszej części artykułu.

Umowa zlecenie z prawnego punktu widzenia

Umowa zlecenie należy do rodziny umów cywilnoprawnych, jest ona jednym z najczęściej zawieranych rodzajów umów wiążących pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej warunki oraz zasady unormowane są poprzez zapiski znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.
Ma ona charakter wzajemnego porozumienia stron, które zobowiązują się do postępowania zgodnie z warunkami zawartymi w jej treści oraz ogólnymi przepisami.
Mianem pracodawcy określa się zleceniodawcę, a tytułem pracownika zleceniobiorcę.
Zgodnie z prawem oraz przepisami Kodeksu Cywilnego zleceniobiorca zobowiązany jest do:
– wykonywania określonych czynności w danym miejscu i czasie;
– złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
– dostarczenia zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia niedyspozycji do pracy;
Zgodnie z prawem oraz przepisami Kodeksu Cywilnego zleceniodawca zobowiązany jest do:
– wypłaty określonej kwoty wynagrodzenia zawartej w treści umowy;
– odprowadzania składek do ZUS (uwaga! dobrowolna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne);
– pobierania odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie a składki ZUS

W styczniu 2017 roku w życie weszła ustawa dotycząca odprowadzania składek do ZUS za pracowników, których wynagrodzenie jest równe stawce minimalnego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy jest to kwota ok.2100 zł brutto). Obecnie wszyscy zleceniodawcy mają obowiązek do odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego za zatrudnianych pracowników – zleceniobiorców.
Wyjątkiem są osoby objęte ulgą, za które zleceniodawca nie musi odprowadzać składek do ZUS. Do tej grupy należą studenci oraz uczniowie, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat a także osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają pełen pakiet ubezpieczeń społecznych.

Jak wygląda zawarcie umowy zlecenie z osobą pobierającą świadczenia emerytalne

Każdy emeryt lub rencista, który podjął się pracy na umowę zlecenie musi poinformować o tym odpowiedni urząd zajmujący się wydawaniem świadczeń emerytalnych. Mówi o tym art. 127 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętaj, o tym aby dostarczyć wymagane dokumenty najszybciej jak tylko to możliwe, zgodnie z przepisami termin ten wynosi 7 dni!
Z logicznego punktu widzenia pomyśleć by można, że pracodawca a w tym konkretnym przypadku zleceniodawca nie musi odprowadzać ze emeryta, który jest jego zleceniobiorcą składki emerytalnej oraz rentowej, jednak nic bardziej mylnego. Obydwie składki podobnie jak pozostałe muszą zostać opłacone. Chyba, że składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego osiągną taką samą wysokość jak minimalna stawka wynagrodzenia to wtedy zatrudniony na umowę zlecenie emeryt zostanie zwolniony z ich opłacania.

Umowa zlecenie dla emeryta
Praca na zlecenie a zasiłek chorobowy?

Niewiele osób jest tego świadomych ale emeryci oraz renciści, którzy pobierają świadczenia wynikające z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego nie mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy.
Więcej na temat świadczeń chorobowych w przypadku zawierania umów zlecenie znajduje się na dostępnych na naszej stronie artykułach poświęconych właśnie tej tematyce. Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z ich interesującą treścią. Znajdziesz tam wiele informacji oraz praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć specyfikę przyznawania zasiłku chorobowego osobom zatrudnionym w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Co powinna zawierać treść umowy zlecenie?

W przypadku zatrudnienia emeryty lub rencisty treść umowy zlecenie powinna wyglądać tak samo jak w przypadku każdej innej osoby fizycznej, która została zleceniobiorcą. W jej treści zawarte powinny być dokładne dane osobowe zainteresowanych stron – zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy, informacje dotyczące wykonywanego zlecenia np. praca w księgarni po sześć godzin dziennie. Każdy z dwóch egzemplarzy powinien zawierać dwa odręcznie złożone, czytelne podpisy – zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.
Umowa zlecenie może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, nie obejmuje jej określony okres wypowiedzenia umowy.

Podsumowując, każdy zleceniodawca, który zatrudnia emeryta na umowę zlecenie musi obowiązkowo odprowadzić składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna i zależy tylko od woli zleceniobiorcy ale nie upoważnia ona ich do pobierania zasiłku chorobowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here