Umowa zlecenie a KRUS

Prowadzisz własne gospodarstwo rolne a pomimo to chcesz wspomóc nieco rodzinny budżet. Po długich poszukiwaniach udało Ci się znaleźć korzystną ofertę pracy na umowę zlecenie? Zastanawiasz się na jakich zasadach opiera się praca na ten rodzaj umowy cywilnoprawnej? Co z ubezpieczeniem w ZUS? I jak do tego odnoszą się warunki dotyczące korzystania ze świadczeń w KRUS? Odpowiedź na te wszystkie pytania poznasz już za chwilę.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Może na wstępie zajmiemy się omówieniem pokrótce tego czy jest „umowa zlecenie”. Jest to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych, najczęściej zawieranych pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Normy i przepisy regulujące warunki oraz zasady zawierania umów zlecenie znajdują się w Kodeksie Cywilnym.
Stronami występującymi w treści umowy zlecenie są:
– zleceniodawca, czyli pracodawca, firma lub przedsiębiorstwo;
– zleceniobiorca, czyli osoba fizyczna poszukująca zatrudnienia.
Przedmiotem zawarcia umowy jest wykonywanie określonych czynności w danym miejscu i czasie np. pracy w kwiaciarni po osiem godzin dziennie przez potencjalnego zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy. Ten z kolei zobowiązany jest do wypłacania stałej kwoty wynagrodzenia oraz odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego do ZUS a także odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie a ZUS

Od początku roku 2017 wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących umowy zlecenie, przez co zleceniobiorcy mogą czuć się o wiele pewniej i bezpieczniej. Reformy dotyczyły wysokości należnego wynagrodzenia oraz ubezpieczenie w ZUS. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię to w przypadku umów zlecenie osoba zatrudniona nie może zarabiać mniej niż wynosi minimalna stawka wynagrodzenia czyli ok. 2100 zł brutto i ma ona postać formy minimalnej stawki godzinowej i może się zmieniać w zależności od stawki minimalnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną jest to 13,70 zł brutto za godzinę pracy.
Wróćmy jednak do kwestii ubezpieczenia, dzisiaj zleceniobiorcy objęci są częściowym pakietem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Dobrowolna jest jedynie składka zdrowotna – aby została ona aktywowana wymagane jest złożenie pisemnego wniosku przez zleceniobiorce.

Oczywiście pracodawcy są zwolnieni od odprowadzania składek do ZUS za osoby na które nałożona jest tzw. ulga. Do tej grupy osób należą studenci oraz osoby uczące się które nie ukończyły jeszcze 26 lat a także osoby zatrudnione w innym miejscu pracy, posiadające umowę o pracę, która gwarantuje im pełen pakiet ubezpieczeń społecznych.

Umowa zlecenie a KRUS
Ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie

Zaczniemy od wytłumaczenia samego skrótu KRUS, bowiem oznacz on Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jest to pewnego rodzaju alternatywa do ubezpieczeń z ZUS.
W KRUS ubezpieczone są wszystkie osoby, posiadające własne gospodarstwa rolne.
Teraz pewnie zastanawiasz się jak ubezpieczenie w KRUS ma się do ubezpieczenia w ZUS?
W przypadku standardowej umowy o pracę, która zapewnia pracownikom pełen pakiet obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jako rolnik ubezpieczony w KRUS musiałbyś się liczyć ze stratą świadczeń otrzymywanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na szczęście istnieje prosty sposób na to aby nie naruszać płynności ubezpieczenia z KRUS. Jeżeli jesteś osobą prowadzącą gospodarstwo rolne, która poszukuje pracy dodatkowej a jednocześnie nie chcesz utracić ubezpieczenia w KRUS zatrudnij się na umowę zlecenie ale należy przestrzegać jednego warunku. Zastanawiasz się w czym tkwi haczyk? Otóż chodzi tu o sumę wynagrodzenia jaką rolnik będący zleceniobiorcą otrzymywać będzie w ramach wykonywanej pracy na rzecz zleceniodawcy. W takiej sytuacji miesięczna pensja nie może przekroczyć minimalnej stawki wynagrodzenia, czyli na chwilę obecną jest to kwota 2100 zł brutto.

Rolnicy a składki w ZUS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik, zarabiający nie więcej niż stawka minimalnego wynagrodzenia powinien zostać ubezpieczony przez swojego pracodawcę (zleceniodawcę) w ZUS, posiadając jednocześnie ubezpieczenie w KRUS. W przypadku ubezpieczeń społecznych to tutaj obowiązują takie same zasady jak w sytuacji kiedy zleceniobiorcą jest osoba fizyczna, posiadająca status osoby bezrobotnej.
Nie mniej jednak, pamiętaj o tym aby w miejscowym oddziale KRUS złożyć stosowne oświadczenie dotyczące podjęcia przez Ciebie pracy na umowę zlecenie! Może mieć to wpływ na świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Podsumowując, posiadasz gospodarstwo rolne a pomimo tego rozglądasz się za jakimś dodatkowym zajęciem, które pomoże podreperować rodzinny budżet to w takim wypadku najlepszym wyjściem z sytuacji będzie zatrudnienie się na umowę zlecenie, która gwarantuje ubezpieczenie w ZUS ale jednocześnie nie pozbawi Cię jako rolnika na szansę z otrzymania świadczeń z KRUS. Pamiętaj tylko o tym aby Twoja pensja nie przekroczyła kwoty minimalnego wynagrodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here