umowa zlecenie a l4

Pracujesz na umowę zlecenie, jesteś objęty pakietem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne? Zastanawiasz się czy pracodawca wypłaci Ci wynagrodzenie za czas spędzony na zwolnieniu lekarskim? Dzisiaj postaramy się nieco bardziej przybliżyć Ci tę tematykę, dowiesz się jakie są Twoje prawa a także ja powinien zachowywać się zleceniodawca wobec zleceniobiorcy, za którego opłaca składki do ZUS. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Nowa umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, uregulowanych przez normy oraz przepisy znajdujące się w kodeksie cywilnym. Umowa wiąże ze sobą dwie strony, które określane są mianem zleceniodawcy (pracodawcy) oraz zleceniobiorcy (pracownika). Jeszcze do niedawna przez znaczącą większość nazywana była „umową śmieciową”, działającą na niekorzyść osób zatrudnionych, dzisiaj po przeprowadzeniu wielu licznych reform standardy umowy ewidentnie podniosły się w górę. Zleceniobiorcy otrzymują pakiet ubezpieczeń społecznych a dodatkowo ich pensja jest uzależniona od wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia, obecnie za jedną godzinę pracy pracownikowi należy się 13,50 zł brutto.

Czy pracodawca opłaca składki ZUS oraz zdrowotne za wszystkich?

I tak i nie, w niektórych przypadkach zleceniodawca zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, dotyczy to studentów oraz uczniów szkół policealnych, którzy posiadają ważną legitymację szkolną oraz nie ukończyli jeszcze 26 lat. Teraz już wiesz czemu pracodawcy najchętniej zatrudniają właśnie młode osoby, to jeden z lepszych i prostszych sposobów na obniżenie kosztów wynikających z zatrudnienie zleceniobiorcy.
W zupełnie innej sytuacji są osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie będące objęte ulgą – tutaj pracodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z prawem, czyli musi naliczać oraz odprowadzać składki ZUS, jeśli chce może także dołożyć do tego składki na ubezpieczenie zdrowotne ale nie jest to przymusem.

umowa zlecenie a l4
Praca na umowę zlecenie a zwolnienie lekarskie…

Popularne L4 wystawiane jest przez lekarza specjalistę jako pewnego rodzaju zaświadczenie dla pracodawcy a w tym konkretnym wypadku zleceniobiorcy, które ma usprawiedliwić Twoją nieobecność w pracy, wynikającą z zaistniałych problemów zdrowotnych.
Zleceniobiorca za którego dobrowolnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe może już po okresie trzech miesięcy ubiegać się o zasiłek chorobowy oraz specjalne świadczenia rehabilitacyjne.
Aby składka na ubezpieczenie chorobowe była odprowadzana wymagana jest do tego pisemna zgoda zleceniobiorcy, który następnie przekazuje ją swojemu zleceniodawcy, ten z kolei wniosek składa w ZUS. Zastanawiasz się kto pokrywa koszty ubezpieczenia?
Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% z podstawy wynagrodzenia zleceniobiorcy. Kwota ta będzie co miesiąc potrącana z Twojej pensji, dla przykładu jeżeli zarabiasz 2100 zł brutto składka ta wynosić będzie 51,45 zł, czyli tak naprawdę koszty wbrew pozorom nie są aż tak duże.

Ubezpieczenie chorobowe a umowa zlecenie

Zdecydowałeś się na złożenie wniosku o ubezpieczenie chorobowe? Świetnie! Od teraz nie będziesz musiał martwić się o to czy za dni spędzone na zwolnieniu otrzymasz odpowiednie wynagrodzenie.
Ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami zacznie obowiązywać od dnia złożenia wniosku do ZUZ przez zleceniodawcę. W sytuacji kiedy we wniosku wskazana jest również dokładna data do kiedy opłacane będą składki lub umowa pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą zostanie rozwiązana – ubezpieczenie przestaje być aktywne, wygasa.

Komu przysługuje świadczenie w sytuacji kiedy ubezpieczenie zdrowotne wygasło?

W życiu zdarzają się różne wypadki, nigdy tak naprawdę nie wiemy co może się przydarzyć, podobnie jest i w tym przypadku. Nawet jeżeli umowa na ubezpieczenie zdrowotne wygasła masz szansę na otrzymanie świadczeń z tego tytułu. Dotyczy to osób (zleceniobiorców) które były na zwolnieniu lekarskim przez okres co najmniej 30 dni a:
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie czynnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie znikła po jego wygaśnięciu;
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie (14 dni) od momentu wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego;
– niedyspozycja pracownika do pracy powstała w okresie nie późniejszym niż trzy miesiące od momentu wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczy to w dużej mierze osób zmagających się z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, gdzie od momentu zarażania do wystąpienia pierwszych objawów mija zazwyczaj 14 dni.

Podsumowując, nie wiele z zatrudnionych osób na umowę zlecenie wie, że może dobrowolnie z własnej kieszeni, opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jest to jak najbardziej korzystne rozwiązanie, bowiem w sytuacji Twojej niezdolności do pracy, którego wynikiem będzie pójście na L4 otrzymasz należną sumę świadczenia zdrowotnego. Jeżeli jeszcze nie opłacasz tej składki, to jutro koniecznie złóż odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here