koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Jesteś pracodawcą, który zatrudnia pracowników na umowę zlecenie? Obecnie to jeden z najpopularniejszych rodzajów umów zatrudnienia występujących w Polsce, należy ona do grupy umów cywilnoprawnych regulowanych przez normy i przepisy zawarte w kodeksie cywilnym. Chcesz wiedzieć jak wysokie będą koszty uzyskania przychodu? Co należy wziąć pod uwagę przygotowując miesięczne zestawienie przychodów?

Jakie koszty ponosi pracodawca?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, od której należy odprowadzić składki ZUS oraz podatek dochodowy. Jeszcze do niedawna składki na ubezpieczenie społeczne były nieobowiązkowe ale aby poprawić komfort pracy ludzi zatrudnianych właśnie na ten rodzaj umów wprowadzono reformy, zgodnie z których zasadami zleceniodawcy zobowiązani się do opłacania składek do ZUS za zleceniobiorców. Zmieniła się także zasada wypłacania wynagrodzeń, dzisiaj pracownicy rozliczani są na podstawie stawki godzinowej, która od 2018 roku wynosi 13,50 zł.
Umowa zlecenie zawierana jest zazwyczaj pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czyli potencjalnym pracodawcą (firmą, przedsiębiorstwem), który według kodeksu cywilnego określany jest mianem zleceniodawcy a osobą fizyczną poszukującą zatrudnienia – zleceniobiorcą.
Przedmiotem umowy zlecenie jest wykonywanie określonej czynność przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy, który zobowiązuje się do wypłaty określonego w treści umowy wynagrodzenia.

Co to są koszty uzyskania przychodów?

Jak sama nazwa wskazuje koszty uzyskania przychodów jest to kwota wydatków jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnych źródeł.
W przypadku zleceniodawców będą to koszty związane z uiszczaniem obowiązkowych opłat podatkowych oraz składek ubezpieczenia społecznego (ZUS), jeżeli zleceniobiorca wyrazi taką chęć z wynagrodzenia potrącana może być mu także opłata na składkę zdrowotną. Dlaczego jest to tak ważne i warte uwagi? Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Umowa zlecenie a L4” – jeśli jesteś zainteresowany tą tematyka, gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z jego treścią.

koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu od umowy zlecenia?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie jest to wcale tak trudne i skomplikowane zadanie. Możesz to zrobić samodzielnie używając do tego celu kalkulatora lub z pomocą praktycznego narzędzia jakim jest kalkulator wynagrodzeń.
Zaczniemy może od tradycyjnej formy, czyli samodzielnego wyliczenia kosztów uzyskania przychodów. Na początku należy wyliczyć wartość wszystkich składek pobieranych na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie zdrowotne jeżeli pracownik-zleceniobiorca złożył odpowiedni wniosek. Po dodaniu wszystkich kwot, uzyskany wynik należy odjąć od sumy ustalonego w treści umowy wynagrodzenia brutto. Wynik, który uzyskasz trzeba następnie pomnożyć przez jedną z dwóch stawek zryczałtowania kosztów.

Wyróżnić możemy stawki kosztów uzyskania przychodów:
– 20%, stosuje się ją w przypadku gdzie umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a osobą fizyczną;
– 50%, stosuje się ją w przypadku gdzie umowa zlecenie zawiera w swojej treści informację dotyczącą zastrzeżenia praw autorskich np. w przypadku pisarzy, malarzy, wykonawców itp.
Po odjęciu sumy na składki ubezpieczeniowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu otrzymasz wynik, który będzie stanowił Twoją podstawę do opodatkowania, które wynosi 18% lub 32%.
Uwaga! W przypadku kiedy wynagrodzenie zawarte w treści umowy nie przekracza kwoty 200 zł (brutto), to koszty uzyskania przychodów nie podlegają obowiązkowemu wyliczeniu.

Umowa zlecenie bez składek ZUS a koszt uzyskania przychodów

Zaczniemy od tego, kiedy zleceniodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS za potencjalnego pracownika. Będą to sytuacje, w których zleceniobiorca jest objęty specjalną ulgą, do tej grupy należą w większości studenci oraz inni uczniowie, którzy posiadają czynną legitymację szkolną i nie ukończyli jeszcze 26 lat. Drugą grupą zleceniobiorców, za których zleceniodawcy nie muszą opłacać obowiązkowych składek ubezpieczeń społecznych będą te osoby, które zatrudnione są w innej firmie i tam z tytułu np. umowy o pracę posiadają pełen pakiet ubezpieczeń.
W takich przypadkach należy kwotę wynagrodzenia brutto przemnożyć przez odpowiednią stawkę zryczałtowania, następnie uzyskany wynik trzeba odjąć od stawki wynagrodzenia brutto a kolejno poddać go odpowiedniemu opodatkowaniu 18% lub 32%.

Jak widać wyliczenie całkowitych kosztów uzyskania przychodu wcale nie jest takie trudne ale jeżeli wątpisz w swoje umiejętności matematyczne a także nie możesz poświęcić zbyt wiele czasu na dokonywanie samodzielnych obliczeń to skorzystaj ze specjalnego narzędzia jakim jest kalkulator wynagrodzeń. Znajdziesz go na wielu bezpłatnych stronach internetowych, jego obsługa jest banalnie prosta po wpisaniu odpowiednich danych, w konkretnych rubrykach Twoim oczom ukażą się wszystkie interesujące Cię w tej tematyce sumy i kwoty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here