Umowa przedwstępna o pracę

Za kilka dni idziesz podpisać swoją pierwszą w życiu przedwstępną umowę o pracę? Zastanawiasz się czym tak naprawdę jest umowa przedwstępna, co powinna ona zawierać w swojej treści oraz jakie przywileje będą przysługiwały Ci jako pracownikowi? Dzisiaj zajmiemy się szczegółowym omówieniem tego tematu, poznasz ogólne zasady zawierania tego typu umów a także udzielimy Ci kilku cennych wskazówek. Zainteresowany? W takim razie, nie przedłużamy już i zapraszamy do dalszej części artykułu.

Czym jest przedwstępna umowa o pracę?

Jak sama nazwa wskazuje przedwstępna umowa o pracę, jest umową poprzedzającą standardową umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jej głównym celem jest zobowiązanie stron, w tym wypadku pracownika oraz pracodawcy do podpisania w niedługim czasie właściwej umowy o zatrudnienie.
Choć umowa przedwstępna dotyczy umowy o pracę to regulowana jest nie poprzez Kodeks Pracy a Kodeks Cywilny, chociaż odniesienie do jej zastosowania znajdziemy właśnie w tym pierwszym art.300 k.p. Jakie korzyści płyną z zawarcia umowy przedwstępnej? Co powinno zostać zawarte w jej treści? O tym już za chwilę.

Z korzyścią dla pracodawcy oraz pracownika!

Zastanawiasz się co dobrego przyniesie Ci zawarcie umowy przedwstępnej? Będzie to pewnego rodzaju okres próbny, który pozwoli Ci oszacować własne umiejętności oraz wiedzę z danej dziedziny. W tym czasie lepiej wdrożysz się w mechanizm funkcjonowania całego miejsca pracy, sprawdzisz jak radzisz sobie na danym stanowisku, jak przebiega współpraca z innymi oraz przełożonym. To świetny czas przygotowawczy, który da obraz tego co czeka po podpisaniu umowy.
Zawarcie umowy przedwstępnej skorzystać mogą nie tylko pracownicy ale również i pracodawcy. To jeden z prostszych sposobów na sprawdzenie tego, czy nowo zatrudniona osoba bez problemu radzi sobie na danym stanowisku. Pracodawcy mają wówczas możliwość przeniesienia pracownika na inny dział, gdzie być może poradzi sobie znacznie lepiej lub tam gdzie dodatkowa para rąk do pracy przyda się bardziej.
Czas spęczony na umowie przedwstępnej jest swojego rodzaju okresem zapoznawczym pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, który za kilka miesięcy podpisze umowę o pracę na pełen etat.

Umowa przedwstępna o pracę
Co powinna zawierać treść umowy przedwstępnej?

Treść tego rodzaju umów w zasadzie nie różni się niczym od wyglądu standardowej umowy o pracę. Informacje jakie powinny się w niej znaleźć to m.in.:
– dane osobowe pracodawcy (firmy lub przedsiębiorstwa) oraz pracownika (osoby fizycznej ubiegającej się o zatrudnienie),
– rodzaj umowy o pracę (w tym wypadku będzie to umowa przedwstępna o pracę),
– opis stanowiska, rodzaj wykonywanej pracy przez osobę zatrudnioną,
– miejsce wykonywanej pracy,
– czasowy wymiar pracy,
– wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę,
– dokładna data zawarcia właściwej umowy o pracę,
– data zawarcia umowy przedwstępnej o pracę,
– adnotacja odnosząca się do kary umownej w przypadku uchylenia się od podpisania właściwej umowy o pracę, przez którąś ze stron,
– czytelne podpisy zainteresowanych stron – pracodawcy oraz pracownika.
Umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie ustnej lub pisemnej, niemniej jednak najlepiej kiedy ma ona postać dokumentu zawierającego podpisy obydwu stron. Posiadając taką umowę, w razie konieczności łatwiej będzie dowieść swoich praw na drodze sądowej.
Uwaga! Pamiętaj aby przed podpisaniem umowy przedwstępnej o pracę, jak i każdej innej dokładnie zapoznać się z jej treścią. W sytuacji kiedy, jakiś zapis wzbudza Twoje wątpliwości lub obawy koniecznie przedyskutuj tę kwestię z przyszłym pracodawcą.

Co z terminem podpisania właściwej umowy?

Dokładna data zawarcia właściwej umowy o pracę na czas określony bądź nie określony powinna zostać umieszczona w treści umowy przedwstępnej. Jeżeli jednak tak się nie stanie termin wyznaczyć powinna strona do tego uprawniona czyli np. pracodawca. W sytuacji kiedy każda ze stron posiada takie same uprawnienia to termin podpisania umowy o pracę zostanie wyznaczony prze tę stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.
Uwaga! Jeżeli w przeciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie zostanie zawarta właściwa umowa o pracę to wtedy żadna ze stron nie może żądać jej podpisania.

Jakie konsekwencje z niedopełnienia warunków umowy?

Celem umowy przedwstępnej o pracę jest późniejsze podpisanie właściwej umowy o pracę, jeżeli to pracodawca z niewyjaśnionych przyczyn uchyla się od wykonania tej czynności to wówczas pracownik ma prawo wystąpić o wypłacenie należnego mu odszkodowania. Kwota ta nie może być jednak większa niż suma trzech miesięcznych pensji. Oprócz tego pracownik może zażądać zwrotów kosztów za dojazdy do miejsca pracy.
W sytuacji kiedy to osoba zatrudniona uchyla się od podpisania właściwej umowy, pracodawca może jedynie złożyć wniosek o zadośćuczynienie w postaci zwrotu kosztów, jakie poniósł wiążąc nadzieje z zatrudnianym pracownikiem. Pracodawca nie może wystąpić na drogę sądową po to aby nakazać pracownikowi pozostanie na danym stanowisku wbrew jego woli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here