umowa o pracę

Właśnie ukończyłeś studia i rozpoczynasz poszukiwania swojej pierwszej stałej pracy? Dla wielu jest to ogromne przeżycie – rozmowa kwalifikacyjna, podpisanie umowy…
Dzisiaj skupimy się na tym ostatnim. Przedstawimy Ci rodzaje umów o pracę a następnie pokrótce scharakteryzujemy każdą z nich, tak byś wiedział z czym wiąże się podpisanie każdej z nich. Gotowy? W takim razie zaczynamy!

Umowa o pracę a kodeks pracy

Umowa o pracę jest najlepszą i najbardziej pożądaną umową zawieraną pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem. Niestety nie wszystkie firmy oferują ten rodzaj umów, w większości praktykowane są inne umowy o charakterze cywilnoprawnym.
Umowę o pracę regulują przepisy oraz normy zawarte w kodeksie pracy. Zgodnie z treścią jest to swojego rodzaju czynność prawna polegająca na złożeniu odpowiednich oświadczeń przez strony – pracodawcę oraz pracownika, w której zawarte informacje dotyczące szczegółowych obowiązków wykonywanych przez pracownika na rzecz pracodawcy, czas i miejsce wykonywania danych obowiązków raz wysokość comiesięcznego wynagrodzenia.

Umowa o pracę w każdym przypadku musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla pracodawcy i pracownika. Po zapoznaniu się z warunkami umowy obie strony zobowiązane są do złożenia czytelnych podpisów. I to właśnie od tej pory możesz czuć się pełnoprawnym pracownikiem, który posiada swoje obowiązki i prawa.

umowa o pracę

Jakie korzyści płyną z zawarcia umowy o pracę?

Umowa o pracę tak jak i każda inna umowa ma swoje plusy ale ma także i minusy. Tak samo jak w życiu to co dla jednego jednego będzie zaletą dla drugiego będzie wadą. Umowa o pracę jest gwarancją stałych przychodów wynikających z tytułu wynagrodzenia ale jednocześnie zobowiązuje Cię ona do wykonywania poleceń wydanych przez swojego przełożonego.

Zastanawiasz się co zyskasz podpisując umowę o pracę? Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

1. Stała kwota wynagrodzenia – podpisując umowę o pracę, pracodawca zobowiązuje się do wypłaty swojemu pracownikowi, w okresie comiesięcznym przez cały czas trwania umowy, stałej pensji w wysokości ok. 2100 zł brutto minimalnego wynagrodzenia. Pamiętaj o tym, że pracodawca nie może samoistnie zmniejszać tej kwoty, niezależnie od tego czy w aktualnym momencie wynagrodzenie zostało zajęte przez komornika czy z racji Twojego błędu popełnionego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych naraziłeś na szkodę finansową firmę tzw. potrącenie z pensji.

2. Stała posada – pracodawca nie może złożyć Ci wypowiedzenia w momencie kiedy spodziewasz się dziecka, jesteś na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie a także na kilka tygodni przed przejściem na emeryturę.

3. Płatny urlop wypoczynkowy – każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje tzw. staż urlopowy, który wynosi od 20 do 26 dni. Dni urlopowe można wykorzystać w przeciągu jednego roku jednocześnie lub w dowolnej ilości, są one odpłatne – pracownik otrzymuje tzw. wynagrodzenie urlopowe.

4. Pakiet ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – w przypadku np. pobytu w szpitalu i rekonwalescencji pooperacyjnej będąc na tzw. urlopie chorobowym masz prawo do otrzymania określonej części wynagrodzenia lub zasiłku.

5. Obowiązkowy okres wypowiedzenia umowy – kodeks pracy chroni pracowników, którzy nie mogą zostać zwolnieni przez potencjalnego pracodawcę z dnia na dzień. Zazwyczaj przysługuje okres miesięcznego wypowiedzenia oraz dodatkowych dni urlopu, które należy wykorzystać w celu poszukiwania nowego zatrudnienia. Niezależnie od tego ile będzie trwał okres wypowiedzenia przysługuje Ci prawo do pobierania comiesięcznej stałej pensji.
Uwaga! Kodeks pracy przewiduje również takie wyjątkowe okoliczności, które uprawniają pracodawcę do zwolnienia pracownika bez wcześniejszego wypowiedzenia.

6. Płatny urlop rodzicielski – jako rodzic masz prawo do skorzystania odpłatnego urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego bądź wychowawczego, dodatkowo jeżeli Twoja pociecha nagle zachoruje możesz wziąć kilka dni urlopu aby pobyć z dzieckiem.

7. Ograniczona kwota odszkodowania wypłacanego przez pracownika – zastanawiasz się ile będziesz musiał zapłacić za przypadkowe wyrządzenie szkody w miejscu pracy – będzie to kwota adekwatna do wyrządzonej szkody jednak nie może przewyższać ona sumy Twojego trzy-miesięcznego wynagrodzenia.

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Jutro podpisujesz umowę o pracę? Zanim złożysz podpis sprawdź dokładnie jaki rodzaj jest to umowy, bowiem wyróżnić możemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony, w treści umowy nie zostanie podana ostateczna data przewidująca zakończenie pracy wykonywanej przez pracownika, umowa jest automatycznie przedłużana co jest z korzystne dla obydwu stron;
– umowę o pracę na czas określony, treść umowy zawiera dokładną datę rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywanych przez pracownika obowiązków;
– umowę o pracę na zastępstwo pracownika, zawierana jest na czas do powrotu pracownika, którego będziesz zastępował (ten rodzaj umowy w związku z przeprowadzoną nowelizacją kodeksu pracy już nie obowiązuje);
– umowa o pracę na okres próbny, zawierana jest na okres 3 miesięcy, po niej następuje zawarcie innego rodzaju umowy o pracę np. na czas określony lub nieokreślony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here