umowa o dzieło

Umowa o dzieło to po umowie zlecenie jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tak jak umowa zlecenie jest ona unormowana przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym jednak istnieją pomiędzy nimi dosyć istotne różnice. Jakie? Tego dowiesz się już za chwilę.
Umowa o dzieło jest jedną z najniżej opodatkowanych form umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, umowa o dzieło pozbawiona jest obowiązku opłacania regularnych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych składek społecznych takich jak: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe.

 

Umowa o dzieło według Kodeksu Cywilnego

Ten rodzaj umowy cywilnoprawnej regulują przepisy oraz normy zawarte w Kodeksie cywilnym a dokładniej artykuły od 627 do 646. Umowa zawierana jest pomiędzy zlecającym, czyli pracodawcą do wykonania określonej czynności-dzieła przez wykonawcę, który po dopełnieniu swoich obowiązków zawartych w umowie otrzyma należne mu wynagrodzenie od zlecającego.
Czy wiesz, że umowa o dzieło ma również inną nazwę? Brzmi ona – umowa rezultatu, jesteśmy przekonani, że należysz do grona tych osób, które spotkali się z nią pierwszy raz, spokojnie wynika to stąd, że jest ona bardzo rzadko używana. Zastanawiasz się właśnie skąd wzięła się takie nazewnictwo. Otóż jest ona ściśle powiązana z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy – zadaniem zleceniobiorcy jest stworzenie określonego przedmiotu lub wykonanie danej czynności, po zrealizowaniu której wynikiem działań będzie „rezultat”. Rezultatem może być naprawa zepsutego radia, namalowanie obrazu, przygotowanie projektu itp.

umowa o dzieło
Nie popełniaj tych błędów!

Umowa o dzieło bardzo często porównywana jest do umowy zlecenie, jednak różnica pomiędzy nimi jest w gruncie rzeczy bardzo duża. Błędne przygotowanie treści umowy może skutkować różnego rodzaju niedomówieniami co z kolei przysporz wielu zupełnie niepotrzebnych problemów każdej ze stron. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę?
Zaczniemy do początku, czyli od określenia przedmiotu umowy – rezultatu jaki ma osiągnąć osoba wykonująca daną czynność. Przedmiot a raczej dzieło powinno zostać opisane najdokładniej jak tylko się da, z dbałością o najmniejszy szczegół. Jako przykład posłuży nam przygotowanie rzeźby, w treści umowy muszą znaleźć się takie informacje jak:
– dokładne wymiary rzeźby (wysokość, szerokość);
– ogólny kształt i charakter rzeźby;
– materiał wykonania;
– kolor;
– inne cechy charakterystyczne np. mimika.

Drugie w kolejności jest określenie czasu realizacji i miejsce wykonania dzieła, w przypadku umowy o dzieło to wykonawca decyduje o tym gdzie odbywać się będą czynności wykonawcze oraz ile czasu minie do uzyskania wymaganych rezultatów.
A co z wynagrodzeniem? Kwota uzyskanego przychodu musi mieć charakter kosztorysowy bądź ryczałtowy i powinna być adekwatna do wykonanych czynności oraz uzyskanego rezultatu, w tym wypadku nie obowiązuje stawka godzinowa tak jak ma to miejsce w sytuacji kiedy mówimy o umowie zlecenie.
Niezwykle ważne jest także dokładne sprecyzowanie terminu oddania dzieła lub przedstawienia uzyskanych rezultatów osobie zlecającej. Brak uiszczenia tej informacji w treści umowy negatywnie wpłynie na zachowanie poprawnej współpracy pomiędzy stronami.

Przygotowując umowę lub ją podpisując koniecznie zwróć uwagę czy zawiera ona w swojej treści wyżej wymienione warunki, zwróć uwagę na ich poprawność oraz formę. Jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości lub jest niepoprawnie sformułowane poproś o ponowne przygotowanie umowy, dopiero kiedy wszystko będzie jasne i czytelne możesz ją podpisać.
Umowa o dzieło podobnie jak każda inna umowa cywilnoprawna sporządzona powinna być w dwóch egzemplarzach, na których widnieć będą czytelne podpisy stron zainteresowanych.

Rozwiązanie umowy o dzieło

W tym wypadku jest tak samo jak w umowie zlecenie, tutaj nie obowiązują warunki wypowiedzenia (dotyczy to każdej ze stron) a jedynie możliwość odstąpienia od umowy.
Zlecający ma prawo do odstąpienia od umowy o dzieło w sytuacji kiedy:
– rezultat/dzieło zawiera trudne do usunięcia (nieodwracalne) wady, które wpływają na jego ogólny wygląd;
– wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji dzieła, spóźnił się z czynnościami rozpoczynającymi czego skutkiem jest prawdopodobieństwo nie oddania dzieła osobie zlecającej na czas;
– wykonawca działa wbrew warunkom ściśle określonych w umowie, działa samodzielnie nie uzgadniając wprowadzanych zmian ze zlecającym;
– rezultat/dzieło nie zostało ukończone;
Wykonawca może odstąpić od umowy w momencie gdy czynności wykonawcze wymagają konsultacji ze zlecającym, który odmawia podjęcia się jakiejkolwiek współpracy.

Odstąpienie od umowy o dzieło a wynagrodzenie

Wysokość kwoty zapłaty będzie zależna z przyczyny odstąpienia od umowy, jeżeli zlecający zmuszony jest do wykonania poprawek lub dokończenia dzieła to suma wynagrodzenia powinna zostać obniżona o koszty z nimi związane. W sytuacji kiedy odstąpienie od umowy nie jest poparte racjonalnym uzasadnieniem to wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenia zgodne z treścią zawartej umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here