umowa zlecenie

Umowa zlecenie, choć nikt nie przepada za tym rodzajem umowy cywilnoprawnej to w dalszym ciągu jest ona jedną z najczęściej zawieranych umów pomiędzy potencjalnym pracownikiem a przedsiębiorcą. Dla wielu osób, zwłaszcza młodych i niedoświadczonych studentów zatrudnienie na umowę zlecenie jest przykrą koniecznością. W dzisiejszych czasach kiedy bezrobocie wzrasta to znalezienie jakiejkolwiek pracy jest na wagę złota.
Tak jak wszystko, tak samo i umowa zlecenie ma swoje wady ale i także zalety. Zastanawiasz się jakie? Odpowiedź poznasz w dalszej części artykułu.

Umowa zlecenie według Kodeksu Cywilnego

Popularna umowa „śmieciowa” należy do grupy umów cywilnoprawnych unormowanych zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego umowa zlecenie to pewnego rodzaju zobowiązanie zleceniobiorcy (pracownika) do wykonania określonej czynności (np. pracy w kwiaciarni) na rzecz zleceniodawcy (pracodawcy), zgodnie z treścią zawartej umowy.
Co to oznacza w praktyce? Potencjalnemu pracownikowi przysługują tylko takie prawa i przywileje jakie zostały zawarte w umowie pomiędzy nim a pracodawcą. Jednak aby polepszyć warunki umowy-zlecenie, polskie państwo postanowiło dokonać reform, które mają chronić pracowników przed nieuczciwym działaniem ze strony zleceniodawcy.

Umowa zlecenie – ile za godzinę?

Od stycznia 2017 r w życie weszły nowe przepisy, które obejmują również umowy zlecenia a dotyczą one ustalonej odgórnie wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku umów zlecenie ma ona postać formy minimalnej stawki godzinowej i może się zmieniać w zależności od stawki minimalnego wynagrodzenia.
Do tej pory czas przepracowany przez zleceniobiorcę nie był kontrolowany liczyło się tylko wykonanie zlecenia, teraz wraz ze zmianą przepisów zleceniodawcy zobowiązani są do tego aby sprawdzać i zapisywać ilość przepracowanych godzin przez swoich pracowników tak by specjalne osoby kontrolujące prawidłowości w zakresie minimalnej stawki godzinowej mogły w prosty sposób sprawdzić czy wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA! Chcesz wiedzieć ile należy Ci się za przepracowaną jedną godzinę? Od roku 2018 jest to kwota 13,50 zł brutto.

umowa zlecenie
Umowa zlecenie a składki ZUS

Kiedy należy odprowadzać składki do ZUS? To pytanie pojawia się w głowie każdego przedsiębiorcy, który podjął decyzję o powiększeniu swojej kadry pracowniczej. Na umowę zlecenie bardzo często zatrudniani są uczniowie szkół wyższych (studenci) lub szkól policealnych (słuchacze), którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat i posiadają legitymację szkolną. Zastanawiasz się dlaczego to oni są największą grupą osób zatrudnianych na umowę zlecenie? Jeżeli jesteś pracodawcą to odpowiedź pewnie już znasz – tak w przypadku takich osób nie ma konieczności odprowadzania comiesięcznych składek do ZUS-u.
W sytuacji zleceniobiorców nie będących objętych ulgą, zleceniodawca zobowiązany jest do naliczania oraz odprowadzania składek ZUS (zgłosić to należy w terminie 7 dni od zawarcia umowy, poprzez wypełnienie formularza ZUS-ZUA). Dobrowolna jest jedynie składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeśli pracownik posiada inne dodatkowe ubezpieczenia, które są równe bądź większe niż minimalna krajowa to wtedy pracodawca odprowadza jedynie składki zdrowotne.

Umowa zlecenie a podatek dochodowy

Obowiązkiem jest naliczanie oraz odprowadzanie przez zleceniodawcę składek na podatek dochodowy, którego wysokość uzależniona powinna być o pomniejszone koszty uzyskania przychodu, a także sumy pobranych składek ubezpieczeniowych na rzecz zleceniobiorcy. Wyliczoną sumę zaliczki na podatek dochodowy należy opłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami do 20 dnia każdego miesiąca.
Pamiętaj, że jako pracodawca musisz dopilnować tego aby każdy z pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie otrzymał co roczne rozliczenie PIT 11.

Jaką formę powinna mieć umowa zlecenie?

Umowa zlecenie powinna zostać zawarta w formie pisemnej, sporządzona w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). W umowie zlecenie zawarte powinny być dokładne dane osobowe zainteresowanych stron – zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy, w treści muszą się znaleźć informacje dotyczące wykonywanego zlecenia np. napisanie określonej liczby tekstów reklamowych. Ustalić należy również czas i miejsce wykonania zlecenia.
Każdy z egzemplarzy powinien zawierać dwa odręcznie złożone, czytelne podpisy – zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.

Rozwiązanie umowy zlecenie

Umowę zlecenie można zerwać w trybie natychmiastowym, co jest niekorzystne zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Jeżeli w umowie nie została zawarta dokładna data wykonania zlecenia to pracownik lub pracodawca może ją przerwać w dowolnie wybranym momencie. Dlatego też informacje dotyczące np. terminu wykonywania zlecenia przez pracownika oraz wysokość jego wynagrodzenia powinny być zawarte na piśmie, sporządzonym w dwóch egzemplarzach z podpisem osób zainteresowanych, czyli w tym wypadku zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here