umowa na czas określony

Wczoraj odbyłeś pierwszą w swoim życiu rozmowę kwalifikacyjną, która poszła Ci rewelacyjnie dzięki czemu jutro podpiszesz umowę oraz rozpoczniesz pracę. Umowa o pracę na czas określony to jedna z najczęściej zawieranych form umów, pracodawcy bardzo często poszukują „dodatkowych rąk do pracy” tylko w konkretnych miesiącach. Jakie zalety oraz wady związane są z umową o pracę na czas określony? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę. Poniżej znajdziesz także kilka praktycznych wskazówek – zwróć na nie uwagę i nie daj się zaskoczyć swojemu przyszłemu pracodawcy – poznaj swoje prawa oraz obowiązki!

Umowa na czas określony według obowiązujących przepisów

Umowa o pracę regulowana jest poprzez normy i przepisy zawarte w kodeksie pracy. Zawierana jest pomiędzy pracownikiem, który zobowiązuje się do wykonywania poleceń (pracy w określonym czasie i miejscy) wydawanych przez pracodawcę, który z kolei zobowiązuje się do zapłaty określonej comiesięcznego stałego wynagrodzenia.

Umowa na czas określony posiada jedną charakterystyczną cechę, zastanawiasz się o co chodzi? Jak sama nazwa wskazuje w jej treści zawarta jest konkretna data „od-do”, czyli prościej mówiąc w umowie takiej znajduje się zarówno data rozpoczęcia pracy przez pracownika jak i data jej zakończenia.
Do dnia 22 lutego 2016 roku, w przepisach kodeksu pracy nie można było znaleźć jednoznacznej informacji dotyczącej dopuszczalnego maksymalnego okresu umowy o pracę na czas określony, dlatego też postanowiono przeprowadzić nowelizację przepisów, dzięki czemu dokładnie sprecyzowany został czas trwania tego rodzaju umów. A mianowicie nie może on przekroczyć 33 miesięcy jeżeli został zawarty pomiędzy tymi samymi stronami.
Uwaga! Umowa na czas określony obarczona jest limitem wystawianych umów. Co to zatem oznacza w praktyce. Umowa na czas określony zawarta pomiędzy tym samym pracodawcą i tym samym pracownikiem można sporządzić maksymalnie 3 razy, a łączny czas trwania terminów tych umów nie powinien być większy nić 33 miesiące.

Zanim podpiszesz umowę na czas określony dostaniesz inną…

Tak to prawda, w większości przypadków pracodawcy bardzo często praktykują taką formę zawierania umów z potencjalnymi pracownikami. Pewnie teraz zastanawiasz się o co nam chodzi? Już tłumaczymy, zanim podpiszesz umowę na czas określony, prawdopodobnie na początku zostaniesz przyjęty do pracy na tzw. okres próbny, którego celem będzie sprawdzenie Twoich umiejętności. Umowa na okres próbny zawierana jest zazwyczaj na czas 3 miesięcy, dopiero po tym zostanie Ci przedstawiona umowa na czas określony.
Uwaga! W tym wypadku do maksymalnego okresu czasu trwania umów na czas określony,który wynosi 33 miesiące należy doliczyć dodatkowe 3 miesiące z tytułu trwania umowy na okres próbny.

umowa na czas określony
Twoje prawa i obowiązki

Jak każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę posiadasz swoje prawa i obowiązki. Teraz skupimy się na Twoich prawach, czyli korzyściach wynikających z zawarcia umowy o pracę na czas określony. Zacząć należy oczywiście od pensji, czyli comiesięcznego stałego wynagrodzenia, w tym momencie kwota ta wynosi 2100 zł brutto. Umowa może zostać zerwana pod warunkiem, że zostanie to poprzedzone:
– dwutygodniowym okresem wypowiedzenia umowy, w przypadku pracownika zatrudnionego na okres krótszy niż 6 miesięcy;
– miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy, w przypadku pracownika zatrudnionego na okres równy bądź większy niż 6 miesięcy;
– trzy-miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy, w przypadku pracownika zatrudnionego na okres co najmniej trzech lat.

Możesz skorzystać także z urlopu – ilość dni wolnych ściśle powiązana będzie z okresem trwania umowy. Ponadto przysługuje ci pakiet ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Jeżeli jesteś rodzicem to umowa o pracę na czas określony przewiduje także dni wolne od pracy na czas trwania choroby swojej małej pociechy.

Co z obowiązkami? Tutaj sprawa wygląda tak samo jak w każdym innym przypadku, jako osoba zatrudniona na danym stanowisku zobowiązana jesteś do wykonywania określonej czynności przez konkretną liczbę godzin dziennie. W przypadku kiedy w trakcie pracy przez przypadek wyrządzisz szkodę i narazisz firmę na straty, będziesz zmuszony do wypłacenia określonej kwoty odszkodowania. Nie mniej jednak łączna kwota nie może być równo warta sumy trzech Twoich comiesięcznych pensji.

Jak powinna wyglądać umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony sporządzona powinna zostać w dwóch jednakowych egzemplarzach, z którego jeden zatrzyma pracodawca a drugi pracownik. W treści zawarte muszą zostać m.in.: dane osobowe pracodawcy (firmy, przedsiębiorstwa), dane osobowe pracownika, data zawarcia umowy, miejsce i czas wykonywania obowiązków zawodowych przez pracownika, dokładny czas trwania umowy (w okresie nie dłuższym niż 33 miesiące), czytelne podpisy każdej ze stron.
Pamiętaj aby przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać, sprawdź czy wszystko się zgadza, jeżeli tak dopiero wtedy złóż podpis.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here