Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Wykonujesz wolny zawód i nie prowadzisz żadnej działalności gospodarczej? Zdarza Ci się współpracować z innymi osobami o takim samym statucie? Chcesz wiedzieć co w swojej treści powinna zawierać umowa o dzieło oraz która ze stron zobowiązana jest do odprowadzenia odpowiedniej kwoty podatku dochodowego? W dzisiejszym artykule nieco bardziej skupimy się na ideologi umowy rezultatu, jej wadach oraz zaletach a także warunkach i obowiązkach jakie muszą spełniać strony pomiędzy którymi została zawarta.
Zainteresowany? Więcej ciekawych informacji znajdziesz poniżej.

Specyfika umowy o dzieło

Umowa o dzieło lub inaczej umowa rezultatu jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych unormowanych przez przepisy Kodeksu Cywilnego a dokładniej przez art. 627-646.
Stronami występującymi w treści umowy są zlecający oraz wykonawca. Umowa o dzieło może zostać zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą a także pomiędzy przedsiębiorstwem a osobą fizyczną.
Celem zawarcia umowy o dzieło jest wykonanie określonych czynności na rzecz zlecającego przez wykonawcę, w zamian za odpowiednią sumę wynagrodzenia.
Zastanawiasz się dlaczego umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu? Odpowiedź jest bardzo prosta i ukryta w samej nazwie. Ideologią umowy o dzieło jest wykonanie określonych czynności, które doprowadzą do uzyskania danego wyniku czyli rezultatu. Rezultat może mieć charakter materialny np. naprawa zepsutego głośnika czy radia lub charakter niematerialny np. przygotowanie hasła reklamowego nowego kosmetyku.

Umowa o dzieło – jakie korzyści?

Umowa rezultatu jest jedną z najniżej opodatkowanych form umów wiążących zawieranych pomiędzy stronami określanymi jako zlecający oraz wykonawca. Zgodnie z obowiązującym prawem osoba zlecająca pozbawiona jest obowiązku opłacania regularnych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych składek społecznych takich jak: rentowe, emerytalne, chorobowe, wypadkowe na rzecz wykonawcy określonego w umowie dzieła. Wykonawca dzieła zobowiązany jest do rozliczenia się z uzyskanego przychodu oraz uwzględnienia tego w swoim corocznym zeznaniu podatkowym.

Umowa rezultatu a podatek od osób fizycznych

Obecnie bardzo często zdarza się tak, że umowa rezultatu zawierana zostaje pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą żadnych działalności gospodarczych. W tym konkretnym wypadku z uzyskanego przychodu powinna się rozliczyć ten podmiot, który jest wykonawcą określonego dzieła, za co otrzyma odpowiednią sumę wynagrodzenia.
Obowiązkiem zlecającego jest tylko i wyłącznie zapłata wyznaczonej kwoty pieniężnej za uzyskany rezultat. Wykonawca otrzymując przychód zobowiązany jest do uwzględnienia go w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Po wyliczeniu podatku od uzyskanego przychodu do końca kwietnia powinien wpłacić wymaganą sumę pieniędzy na konto swojego Urzędu Skarbowego.
Więcej informacji na temat sposobu rozliczania się z przychodów z Urzędem Skarbowym znajdziesz w artykułach dostępnych na naszej stronie – gorąco zachęcamy do zapoznania się z ich treścią!

Umowa o dzieło między osobami fizycznymi
Jak prawidłowo sporządzić umowę o dzieło?

Przygotowując treść umowy o dzieło należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą uniknąć różnych nieporozumień oraz niedomówień. Na czym zatem należy skupić się najbardziej?
Zaczniemy od początku, czyli od samej formy. Umowa rezultatu powinna mieć formę pisemną, sporządzona musi zostać w dwóch jednakowych egzemplarzach – po jednym dla każdej strony. Niezwykle istotne jest określenie przedmiotu umowy a raczej jej celu, który doprowadzi do uzyskania rezultatu. Przedmiot powinien zostać opisany najdokładniej jak tylko się da, z dbałością o najmniejszy szczegół. Uwzględnić należy kolor, kształt, materiał wykonania itp.

Oprócz tego, w treści umowy o dzieło powinna zostać zapisana dokładna data realizacji określonego dzieła a także miejsce jego wykonania (o czasie i miejscu wykonania w tym przypadku decyduje wykonawca).
Skoro mamy już jasno określony cel oraz termin wywiązania się z umowy to teraz skupimy się na wynagrodzeniu – jego kwota również musi zostać ustalona odgórnie, powinna mieć charakter kosztorysowy lub ryczałtowy. Suma należnego wynagrodzenia musi być adekwatna do wykonanych czynności oraz uzyskanego rezultatu, w tym wypadku nie obowiązuje stawka godzinowa tak jak ma to miejsce w sytuacji kiedy mówimy o umowie zlecenie.
Jeżeli zlecający wyrazi chęć to w umowie zawarta może zostać również dokładna data ukończenia dzieła-rezultatu. Brak tej informacji może negatywnie wpłynąć na zachowanie poprawnej współpracy pomiędzy stronami.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy każda ze stron powinna złożyć czytelny podpis na dokumentach.
Uwaga! Zwróć uwagę na to czy umowa o dzieło zawiera w swojej treści wyżej wymienione warunki, zwróć uwagę na ich poprawność oraz formę. Jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości lub jest niepoprawnie sformułowane poproś o ponowne przygotowanie umowy, dopiero kiedy wszystko będzie jasne i czytelne możesz ją podpisać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here