Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Otrzymałeś interesującą propozycję wykonywania nowych obowiązków od swojego pracodawcy, które miałbyś wykonywać w ramach umowy o dzieło? Zastanawiasz się jak wygląda praca na tego rodzaju umowie i z czym się wiąże a może sam jesteś pracodawcą i chciałbyś dowiedzieć się jak wówczas będzie wyglądało odprowadzanie składek do ZUS za swojego pracownika. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania związane z podpisaniem umowy o dzieło z własnym pracownikiem. Zainteresowany? Jeżeli tak to zapraszamy do dalszej części artykułu.

Istota umowy o dzieło

Na wstępie pokrótce objaśnimy czym charakteryzuje umowa rezultatu. Tak, to nie pomyłka a inna bardzo często używana nazwa umowy o dzieło. Jest ona jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, regulowanych poprzez normy i przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym (art. 627 – 646). Zaraz po umowie zlecenie to ona jest najczęściej występującą formą wiążącej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, określonymi w tym wypadu mianem zlecającego oraz wykonawcy.

Istotą umowy rezultatu jest stworzenie określonego przedmiotu lub wykonanie danej czynności, po zrealizowaniu której wynikiem działań będzie „rezultat” lub „dzieło”. Uzyskany rezultat może mieć charakter przedmiotowy lub nieprzedmiotowy np. wykonanie obrazu lub przygotowanie logo promującego nowe produkty. Umowa rezultatu jest jedną z najniżej opodatkowanych form umów zawieranych pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, pozbawiona jest także obowiązku opłacania regularnych składek ZUS.
Umowę rezultatu podobnie jak każdą inną umowę cywilnoprawną można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, tzn. nie obejmuje jej okres czasowy wypowiedzenia, strony jednak powinny liczyć się z wystąpieniem możliwych konsekwencji.

Umowa o pracę a umowa o dzieło

Zgodnie z obowiązującym prawem, jako pracownik zatrudniony na umowę o pracę masz możliwość podjęcia dodatkowej pracy u tego samego pracodawcy w ramach zwarcia umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło bądź umowy rezultatu) i odwrotnie jeżeli jesteś osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą i zatrudniasz pracowników na umowę o pracę bez problemu możesz zaoferować im także propozycję dodatkowego zajęcia w oparciu o inny rodzaj umowy.
Z podjęciem takiej decyzji wiążą się różne korzyści oraz przywileje. Chcesz wiedzieć co mamy na myśli? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.
Uwaga! Umowa o dzieło zawierana z własnym pracownikiem powinna obejmować zakres tych czynności, które nie wchodzą w skład obowiązków zawodowych wynikających z zawarcia umowy o pracę.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem
Co ze składkami ZUS?

Jak już wspominaliśmy o tym wyżej, umowa o dzieło jest umową nie obarczoną składkami na ubezpieczenia społeczne, zlecający zobowiązany jest jedynie do tego aby odprowadzić odpowiednią sumę zaliczki na podatek dochodowy. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, kiedy umowa rezultatu zawarta zostaje z własnym pracownikiem, zatrudnionym na umowę o pracę, który zobowiązuje się do wykonania określonych działań na rzecz pracodawcy. Wówczas zlecający będący jednocześnie pracodawcą, powinien odprowadzić składki z tytułu ubezpieczenia społecznego a w tym także składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zawarcia z pracownikiem umowy o dzieło.W takiej sytuacji należne pracownikowi wynagrodzenia sumują się i od ich łącznej kwoty pobierane są składki do ZUS, dzięki czemu pracownik w dokumentach rozliczeniowych, odsyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych widnieje w jednej rubryce.

Kiedy pracodawca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne do ZUS?

W niektórych przypadkach może się zdarzyć i tak, że pracodawca zatrudniający pracownika jednocześnie na umowę o pracę i umowę o dzieło nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS a dotyczy to tylko dwóch wyjątków.
Może zaczniemy od tego najważniejszego, jeżeli przedmiotem umowy o dzieło jest wykonywanie czynności, które pokrywają się z obowiązkami zawodowymi. Wtedy też przychód uzyskany w ramach zawarcia umowy rezultatu wliczony zostaje w przychód wynikający z zawarcia umowy o pracę.
Drugi wyjątek dotyczy tych pracodawców, którzy podpiszą umowę o dzieło z pracownikiem przebywającym w danym momencie na bezpłatnym urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się dlaczego jest tak a nie inaczej. Już odpowiadamy, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pracownika znajdującego się na bezpłatnym urlopie.

Podsumowując, pracodawca zatrudniający osobę fizyczną w oparciu o umowę o pracę może zatrudnić swojego pracownika dodatkowo na umowę o dzieło (lub inną umowę cywilnoprawną). Pamiętać należy o tym, że w zależności od konkretnej sytuacji należy odprowadzać składki do ZUS w ramach umowy rezultatu, choć zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego ten rodzaj umowy nie jest objęty obowiązkowymi składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here