Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Zastanawiasz się czy można jednocześnie prowadzić własną firmę oraz być zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie? Jak wówczas wygląda odprowadzanie składek do ZUS? W jakich konkretnych sytuacjach należy odprowadzać tzw. mały ZUS a kiedy duży ZUS? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedź za równo na te jak i wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części artykułu.

Istota umowy zlecenie

Umowa zlecenie należy do rodziny umów cywilnoprawnych, które unormowane są poprzez zapisy prawne znajdujące się w Kodeksie Cywilnym. Ten rodzaj umowy ma charakter wzajemnego porozumienia stron, zawarta jest ona pomiędzy pracodawcą, określanym tutaj mianem zleceniodawcy oraz potencjalnym pracownikiem – zleceniobiorcą. Chcesz wiedzieć jakie obowiązki powinna wypełnić każda ze stron? Poniżej znajdziesz dokładne wytłumaczenie.

Obowiązki zleceniodawcy:
– wypłata określonej kwoty wynagrodzenia zawartej w treści umowy za czynności wykonywane przez zleceniobiorcę;
– odprowadzanie składek do ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego (oraz dobrowolnie za zgodą zleceniobiorcy również i składki na ubezpieczenie zdrowotne);
– pobieranie odpowiedniej sumy zaliczki na podatek dochodowy;

Obowiązki zleceniobiorcy:
– wykonywanie określonych czynności w danym miejscu i czasie na rzecz zleceniodawcy;
– złożenie odpowiedniego oświadczenia dotyczącego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego;
– dostarczenie zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia niedyspozycji do pracy.

Warto również zaznaczyć, że umowy cywilnoprawne można rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym. Co to oznacza w praktyce? W przypadku umów zlecenie nie możemy mówić o okresie czasowym wypowiedzenia, rozwiązać ją może każda ze stron zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca.

Umowa zlecenie a składki ZUS

Od początku stycznia 2017 roku, kiedy to w życie weszły nowe przepisy regulujące umowy cywilnoprawne, wszyscy zleceniodawcy zobowiązani są do odprowadzania częściowych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w tym składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolna jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Aby została aktywowana wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia zleceniobiorcy. Zastanawiasz się jak wygląda kwestia opłacania składek do ZUS w sytuacji kiedy osoba jest jednocześnie właścicielem firmy oraz pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Czy posiadając własną działalność gospodarczą można jednocześnie pracować na umowę zlecenie?

Tak, jak najbardziej, polskie prawo uwzględnia taką możliwość, dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie ku temu aby jednocześnie być właścicielem firmy oraz wykonywać dodatkową pracę w ramach umowy zlecenia. Należy zwrócić uwagę tylko na kilka istotnych czynników, które pozwolą uniknąć nieporozumień oraz kłopotów związanych z comiesięcznym oskładkowaniem takiej osoby.
W tej sytuacji sprawa wygląda podobnie jak z zawieraniem umów o dzieło z własnym pracownikiem. Jeżeli wykonanie określonych czynności zawartych w treści umowy zlecenie ma taki sam lub podobny charakter do tych świadczonych przez Ciebie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej to wtedy uzyskany przychód należy wliczyć w przychody uzyskiwane przez firmę.
W przeciwnym wypadku kiedy zakres obowiązków wynikający z podpisania umowy zlecenie jest zupełnie inny to uzyskany przychód należy rozliczyć jako osobny, uzyskany poprzez osobiste działania, nie mieszczące się w zakresie prowadzonej działalności.

Działalność gospodarcza i umowa zlecenie a składki ZUS

Jeżeli zawarta umowa zlecenie prowadzona zostanie w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej to nie ma obowiązku do ponownego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej kiedy wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z prowadzeniem firmy ma zupełnie inny charakter niż praca na umowę zlecenie. Wtedy ZUS ma prawo do wystąpienia o odprowadzenie składek z obydwu źródeł uzyskiwanych przychodów, czyli zarówno z działalności gospodarczej jak i z umowy zlecenie. Taki wymóg stosowany jest w przypadku kiedy suma przychodów uzyskanych z obydwu tytułów jest mniejsza niż 60% kwoty miesięcznego wynagrodzenia, na chwilę obecną będzie to ok. 2600 zł, która z kolei jest tzw. podstawą wymiaru składek pobieranych na ubezpieczenia do ZUS.

Mały ZUS i duży ZUS

Jeżeli należysz do grona osób opłacających tzw. mały ZUS to podstawa wymiaru składek wynosić będzie 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dlatego też działalność gospodarcza jak i umowa zlecenie podlegać będą obowiązkowemu oskładkowaniu do chwili kiedy łączna kwota wynagrodzenia będzie równa 60% miesięcznego wynagrodzenia.
W przypadku osób płacących tzw. duży ZUS, to w sytuacji kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest mniejsze niż podstawa wymiaru składek, to wtedy należy opłacić wszystkie składki z zakresu prowadzenia własnej firmy a także składkę zdrowotną w ramach umowy zlecenie. Kiedy wynagrodzenie jest wyższe niż podstawa wymiaru składek, wtedy to decyzja dotycząca wyboru odprowadzania składek do ZUS pozostaje po stronie przedsiębiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here