Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej na świecie

Energia słoneczna znalazła szerokie zastosowanie w systemach wytwarzających energię elektryczną. Służą do zaopatrzenia w ciepłą wodę, ogrzewanie i innych potrzeb, co znacznie zmniejsza wykorzystanie tradycyjnych zasobów paliwowych. Obecnym trendem jest szybkie rozszerzenie zakresu wykorzystania energii słonecznej w systemach zasilania budynków publicznych i prywatnych.

Wsparcie ze strony rządów

W krajach, w których występuje wysoki poziom rozwoju energetyki słonecznej, istnieją odpowiednie programy rządowe zapewniające korzystne warunki, w tym ekonomiczne, do jej wykorzystania i rozwoju.

Europejski potentat

W Niemczech, które przodują w UE pod względem całkowitej mocy i zastosowaniu systemów ogrzewania słonecznego, rozwojowi energetyki solarnej towarzyszy zwiększona ochrona cieplna budynków. Zastosowanie solarnego systemu pomp ciepła dla indywidualnych domów mieszkalnych z próżniowymi kolektorami słonecznymi zapewnia pokrycie do 70% zużywanej energii.

Przegląd możliwości światowych

Instalacje fotowoltaiczne w 2008 r. zapewniły w Izraelu ponad 80% energii do ogrzewania ciepłej wody i było to około 3,5 mln m² pow. czynnej. W USA było to ponad 10 mln m², w Japonii – 8 mln m². W 2004 r. na świecie zainstalowana moc słonecznych elektrowni wyniosła 0,4 mln kW, instalacji fotowoltaicznych 4 mln kW, a kolektorów słonecznych do zaopatrzenia w ciepło 77 mln kW. Ponad połowa kolektorów słonecznych na świecie pochodzi z Chin.

Energia dla każdego

Obecnie około 7 milionów domów na świecie jest wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Energia słoneczna jest szeroko wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej przesyłanej do sieci energetycznej, a także do zdecentralizowanego zasilania odległych miejscowości, gospodarstw rolnych, wysp, stacji morskich i kosmicznych.

Przykład ze wschodu

Na Ukrainie prowadzono doświadczenia z tworzeniem generatorów energii słonecznej na zasadzie termodynamicznego przekształcania promieniowania słonecznego w energię elektryczną, ale wyniki eksploatacji elektrowni słonecznej o mocy 5 MW nie dały podstaw do wprowadzenia tego sprzętu na dużą skalę.

Przewiduje się, że w XXI wieku nastąpi gwałtowny wzrost wykorzystania energii słonecznej, a energia słoneczna może stać się jednym z głównych źródeł energii odnawialnej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here