Co powinna zawierać umowa o pracę?

Za kilka dni idziesz podpisać swoją pierwszą w życiu umowę o pracę? Zastanawiasz jaki z rodzajów umów o pracę może Ci zostać zaproponowany? Chcesz wiedzieć na co należy zwrócić szczególną uwagę przed jej podpisaniem. Dzisiaj pokażemy Ci co w swojej treści powinna zawierać umowa o pracę, opowiemy także pokrótce o poszczególnych jej rodzajach. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w dalszej części artykułu.

Ogólna charakterystyka umowy o pracę

Umowa o pracę jest jednym z najbardziej pożądanych rodzajów umów wiążących pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a osobą bezrobotną poszukującą zatrudnienia.
Unormowana jest poprzez przepisy znajdujące się w Kodeksie Pracy, który duży nacisk kładzie na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
Podmiotami występującymi w umowie jest pracodawca oraz pracownik. Każdy z nich zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności na rzecz drugiej strony.
Zgodnie z treścią jest to swojego rodzaju czynność prawna polegająca na złożeniu odpowiednich oświadczeń przez strony – pracodawcę oraz pracownika, w której zawarte informacje dotyczące szczegółowych obowiązków wykonywanych przez pracownika na rzecz pracodawcy, czas i miejsce wykonywania danych obowiązków raz wysokość comiesięcznego wynagrodzenia.
Umowa o pracę może zostać rozwiązana poprzez złożenie wypowiedzenia, które zależnie od zaistniałej sytuacji i rodzaju umowy trwać będzie od kilkunastu dni do kilku miesięcy.

Zalety płynące z zawarcia umowy o pracę

Zastanawiasz się co zyskasz podpisując umowę o pracę? To jeden z najbardziej korzystnych rodzajów umów wiążących, a do jego zalet możemy zaliczyć takie czynniki jak:
– stała kwota wynagrodzenia;
– stała posada;
– płatny urlop wypoczynkowy;
– pakiet ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
– obowiązkowy okres wypowiedzenia umowy;
– płatny urlop rodzicielski;
– ograniczona kwota odszkodowania wypłacanego przez pracownika.

Co powinna zawierać umowa o pracę?
Jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę dostępna jest w kilku rodzajach a w zasadzie trybach czasowych. Chcesz wiedzieć czym różnią się poszczególne z nich?
Najpowszechniejsza jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony, jak sama jej nazwa wskazuje w treści umowy nie jest zawarta ostateczna data przewidująca zakończenie pracy wykonywanej przez pracownika. Tego typu umowy są automatycznie przedłużane, co z pewnością jest korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.
Drugą w kolejności jest umowa o pracę na czas określony. Jej treść zawiera dokładną datę rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywanych przez pracownika obowiązków.
Trzecie miejsce należy do umów o pracę na okres próbny. Zawierane są one zazwyczaj na czas trzech miesięcy, po następuje zawarcie innego rodzaju umowy o pracę np. na czas określony lub nieokreślony bądź odmowa dalszej współpracy.
Tuż za podium uplasowała się przedwstępna umowa o pracę, jest ona bardzo podobna do umowy o pracę na okres próbny, jednak w tym wypadku w jej treści znaleźć się powinna dokładna dana zawarcia standardowej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. To pewnego rodzaju gwarancja dla pracownika jak i pracodawcy, ponieważ obie strony zobowiązują się do podejmowania dalszej współpracy.
Jednym z najmniej praktykowanych obecnie rodzajów umów jest umowa o pracę na zastępstwo pracownika, zawierana jest na czas do powrotu pracownika, którego nowy pracownik zobowiązuje się zastępować, przejmując tym samym jego obowiązki zawodowe.

Treść umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, w dwóch identycznych egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Jej treść musi być zrozumiała oraz czytelna. Co zatem powinno znaleźć się w umowie o pracę?
Każda umowa o pracę w swojej treści zawierać musi przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące:
– danych osobowych pracodawcy oraz pracownika;
– rodzaju umowy (na czas określony, na czas nieokreślony, przedwstępna, na okres próbny itp.);
– rodzaju wykonywanej pracy, opis stanowiska oraz obowiązków zawodowych należących do zatrudnionego pracownika;
– miejsca wykonywania pracy;
– wymiaru czasu pracy, czyli liczba godzin do przepracowania w danym dniu, tygodniu, miesiącu;
– wynagrodzenia za wykonywaną pracę (brutto-netto), które odpowiednie powinno być do rodzaju danej pracy, z uwzględnieniem składek ZUS oraz podatku dochodowego;
– dokładnej daty rozpoczęcia pracy przez zatrudnionego a także ewentualną datę zakończenia pełnienia danych obowiązków zawodowych przez pracownika.
Po zapoznaniu się z warunkami umowy obie strony zobowiązane są do złożenia czytelnych podpisów.
Uwaga! Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy, jeżeli coś wzbudza Twoje wątpliwości lub obawy, koniecznie wyjaśnij zaistniałą sytuację z drugą stroną!

Podsumowując, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę jest jedną z najbardziej korzystną form wiążących pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem.
Osoby zatrudnione na ten rodzaj umowy mają zagwarantowaną, stałą kwotę wynagrodzenia oraz pełen pakiet ubezpieczeń społecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here