świadectwo pracy umowa zlecenie

To niezwykle istotny dokument potwierdzający wykonywanie określonych obowiązków u danego pracodawcy. Świadectwo pracy jest wydawane w momencie rozwiązania umowy o pracę. Zastanawiasz się czy ty jako osoba zatrudniona na umowę zlecenie otrzymasz ten dokument? Co zawiera w swojej treści świadectwo pracy? Jakie ma znaczenie dla przyszłych pracodawców? Odpowiedź na te wszystkie pytania poznasz już za chwilę.

Świadectwo pracy – co to takiego?

Jak sama nazwa wskazuje, jest to pewnego rodzaju potwierdzenie Twojego zatrudnienia u określonego pracodawcy.
Ten dokument otrzymuje każdy pracownik, który podjął decyzję o zmianie i rezygnacji z aktualnego zatrudnienia lub jego umowa o pracę wygasła. Świadectwo pracy brane jest pod uwagę w trakcie podejmowania nowej pracy zarobkowej ale nie tylko. Z jego pomocą możesz starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie informacje znajdują się w treści świadectwa pracy?

Zastanawiasz się czego przyszły pracodawca dowie się ze świadectwa pracy? W jego treści zawarte są tylko istotne i związane z zatrudnieniem informacje takie jak m.in.:
– dokładna data zatrudnienia pracownika, czyli okres trwania umowy o pracę;
– ilość przepracowanych godzin oraz wymiar czasowy pełnionych przez pracownika obowiązków zawodowych;
– informacja dotycząca obejmowanego stanowiska, funkcji jaką pracownik pełnił w danej firmie bądź przedsiębiorstwie;
– informacje o sposobie rozwiązania umowy, czy proces ten odbył się na zasadzie wygaśnięcia, zerwania czy wypowiedzenia;
– ilość dni urlopowych wykorzystanych przez pracownika na przełomie ostatniego roku;
– adnotacja dotycząca wykorzystania dodatkowego urlopu np. urlop wychowawczy, macierzyński, ojcowski;
– informacja o ilości dni przebytych na zwolnieniu lekarskim tzw. urlopie chorobowym;
– informacja o ilości przepracowanych godzinach w szkodliwych dla zdrowia warunkach;

W jakich celach wykorzystuje się świadectwo pracy?

Wbrew pozorom to nie jest nic nieznaczący kawałek papieru. Świadectwo pracy niesie ze sobą wiele korzyści i ułatwień osobom aktualnie bezrobotnym poszukującym nowego zatrudnienia. To dokument, który pomoże w:
– ubieganiu się o zasiłek dla osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i materialnej, należy dołączyć go wówczas do odpowiednich wniosków składanych w Urzędzie Pracy;
– ustaleniu ilości dni, w trakcie których pracownik objęty był pakietem ubezpieczeń społecznych ZUS;
– ubieganiu się o należytą wysokość kwoty emerytury;
– otrzymaniu odpowiedniej sumy pieniędzy za niewykorzystane dni urlopowe w trakcie odbywania pracy;
– wyznaczeniu nowego stażu urlopowego podczas podejmowania kolejnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

świadectwo pracy umowa zlecenie

Na co szczególną uwagę zwracają nowi pracodawcy?

Po jutrze wybierasz się na rozmowę kwalifikacyjną? Zastanawiasz się co przykuje uwagę być może Twojego przyszłego pracodawcy? Jednym z ważniejszych informacji zawartych w świadectwie pracy jest wzmianka dotycząca sposobu rozerwania umowy o pracę.
Jak już wiesz mogła ona nastąpić wskutek wygaśnięcia umowy, wypowiedzenia umowy bądź jej zerwania. Jeżeli umowa o pracę została rozerwana nie poprzez Twoje celowe działanie to nie masz się czego martwić, pracodawca z pewnością doceni tak sumiennego i solidnego pracownika jak Ty. W przeciwnym wypadku, kiedy umowa została rozerwana na skutek Twojej winy ze znalezieniem dobrze płatnej pracy możesz mieć mały problem.

Czy pracując na umowę zlecenie otrzymasz świadectwo pracy?

Świadectwo pracy otrzymują tylko i wyłącznie pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, bowiem obowiązek ten na wszystkich pracodawców nakładają normy oraz przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Jak wiesz umowa zlecenie jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, które unormowane są poprzez treść zawartą w Kodeksie Cywilnym, według której zleceniobiorca nie ma takich samych praw jak pracownik posiadający umowę o pracę.
Czyli, zgodnie z obowiązującym prawem zleceniodawca nie ma obowiązku do wydawania świadectw pracy zatrudnionym zleceniobiorcom. Jeżeli pracujesz na umowę zlecenie to możesz poprosić przełożonego o wydanie stosownego zaświadczenia o zatrudnieniu na danym stanowisku. Pamiętaj jednak o tym, że dokument ten przyda się tylko w celu weryfikacji Twojego poprzedniego zatrudnienia, co być może przełoży się na decyzję dotyczącą nowej oferty pracy. Mniej na uwadze to, że informacje zawarte w zaświadczeniu nie wpłyną na ilość stażu urlopowego, który zostanie Ci naliczony podczas zawierania nowej umowy o pracę.

Kiedy otrzymasz świadectwo pracy?

Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, każdy z pracodawców powinien je przekazać na ręce osoby zatrudnionej na określonych warunkach w ostatnim dniu jej pracy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od woli pracodawcy jest to w tym momencie niemożliwe, to ma on wtedy 7 dni na przesłanie owego dokumentu za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
Uwaga! Jako osoba zatrudniona o umowę o pracę nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków, wydanie tego dokumentu jest obowiązkiem Twojego przełożonego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here