bhp

Przejście szkolenia BHP to bardzo ważny warunek, którego spełnienie jest konieczne do rozpoczęcia każdej pracy. O to, by odbywały się nie tylko szkolenia BHP wprowadzające, ale również okresowe powinien zadbać pracodawca. Tematyka i rodzaj tych szkoleń powinny być dopasowane do rodzaju wykonywanej pracy przez pracowników danej firmy.

Formy szkoleń BHP

Szkolenia BHP, zarówno te wprowadzające, jak i okresowe, mogą być przeprowadzane w różnych formach. Dobór odpowiedniego sposobu przeprowadzenia szkolenia zależy m.in. od tego, kto ma zostać przeszkolony. Nie bez znaczenia jest również aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, przez co wiele firm ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób przeprowadzać różnego rodzaju kursu i szkolenia. Aby wybrać najlepszą opcję z możliwych, szkolenia okresowe BHP skonsultuj ze specjalistami, np. z GDBHP. Pomogą oni wybrać najlepszą opcję, a możliwości są następujące:

– kurs,

– seminarium,

– samokształcenie kierowane,

– instruktaż,

– e-learning.

Dużą popularnością cieszą się w ostatnim czasie szkolenia w formie e-learningu, które dają możliwość uniknięcia bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobą przeprowadzającą szkolenie a uczestnikami. Jest to również sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, gdyż szkolenia e-learningowe są tańszą formą od tradycyjnych szkoleń i można je rozłożyć na części. Warto przy tym wiedzieć, że wszystkie szkolenia powinny odbywać się w godzinach pracy. Jeśli ten warunek nie zostaje spełniony, to szkolenie wykraczające poza czas pracy traktowane jest jak godziny nadliczbowe.

Jakie szkolenia okresowe BHP muszą mieć pracownicy fizyczni?

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, a więc pracownicy fizyczni zazwyczaj odbywają szkolenia BHP w formie instruktażu. Powinny one mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe muszą mieć miejsce co roku. Program szkoleń BHP opiera się na wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz.1860 z późn. zm.). W czasie jego trwania omawiane są takie zagadnienia, jak m.in.:

– prace ziemne,

– prace na wysokościach,

– prace szczególnie niebezpieczne,

– prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,

– prace pod ruchem,

– prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych,

– materiały niebezpieczne,

– przygotowanie budowy pod względem bhp,

– odzież, ochrony i zabezpieczenia, świadczenia socjalne,

– sytuacje awaryjne i niebezpieczne.

To tylko część omawianych zagadnień. To, jak szczegółowo będą omawiane, zależy od rodzaju prac wykonywanych na danej budowie.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych

Ważność szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych jeszcze do niedawna zmieniała się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Co istotne, od 1 stycznia 2019 roku szkolenia te nie są już obowiązkowe. Dotyczy to pracowników administracyjno-biurowych, którzy są zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here