zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy możliwe jest w trzech konkretnych przypadkach. W Kodeksie pracy nie ma mowy o tak zwanej dyscyplinarce. Przepisy mówią jednak o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Umowa taka rozwiązuje się od chwili jej wręczenia. W oświadczeniu musi zostać określona przyczyna zwolnienia. Kiedy możliwe jest rozstanie z pracownikiem w trybie natychmiastowym? Poznaj przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego.

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zwolnienie-dyscyplinarne-pracownika-co-trzeba-wiedziec/ 

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego

Trzy wspomniane wcześniej przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego to:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika przestępstwa,
  • zwolnienie dyscyplinarne z powodu utraty uprawnień.

Poznajmy bliżej te przewinienia. 

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to sytuacja, kiedy w związku z zachowaniem pracownika można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

Chodzi tutaj również o naruszenie interesów pracodawcy. Przykładami mogą być praca pod wpływem alkoholu czy opuszczanie miejsca pracy bez informowania o tym pracodawcy. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest to najczęstsza przyczyna zwolnień dyscyplinarnych.

Popełnienie przestępstwa 

Pracownik może zostać zwolniony warunkowo w przypadku, kiedy popełnił przestępstwo, które uniemożliwia mu dalsze zatrudnianie go na zajmowanym wcześniej stanowisku pracy.

Aby przestępstwo umożliwiało pracodawcy zwolnienie warunkowe musi być one oczywiste lub stwierdzone przez prawomocny wyrok. Bardziej zbitym dowodem na to jest  drugi przypadek. Zdarzenie, które wygląda jak „przestępstwo”, ale nim nie jest i po wyroku ułaskawiającym pracownik może starać się o przywrócenie go do pracy na wcześniejsze stanowisko. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani wobec takiego pracownika wypłacić odszkodowanie za czas pozostawienia go bez pracy. Wykroczenie, które w świetle prawa nie jest przestępstwem nie daje pracodawcy podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego. 

Utrata uprawnień przez pracownika

W tym przypadku nie trzeba wiele wyjaśniać. Chodzi tutaj utratę przez pracownika utratę uprawnień, które są konieczne do wykonywania przez niego zawodu. Zapis ten dotyczy formalnych uprawnień upoważniających do wykonywania zawodu. Jest to np. zawód lekarza, architekta czy radcy prawnego, kierowcy pojazdu, architekta.

Zobacz też: https://www.biznes.info.pl/zasilek-dla-bezrobotnych/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here