Niewątpliwie przekład tekstów na język obcy wymaga dużej wiedzy z zakresu specjalistycznego posługiwania się językiem oraz fachowego podejścia ze strony tłumacza. Klienci potrzebują przekładów głównie w sprawach prawnych bądź urzędowych. Zdarza się również potrzeba przekładu różnego rodzaju pism mniejszej wagi. Z pewnością można odróżnić tłumacza przysięgłego od zwykłego. Wówczas rodzi się pytanie, do którego z profesjonalistów zwrócić się z danym dokumentem? Na czym polegają poszczególne rodzaje przekładów? Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się, kiedy zwrócić się do tłumacza przysięgłego, a kiedy powierzyć swoją sprawę tłumaczowi ogólnemu.

Kim jest tłumacz przysięgły?

To osoba godną zaufania publicznego. Działa zarówno na rzecz osób prywatnych, jak również organów państwowych tj. sąd, policja czy prokuratura, dokonując przy tym przekładów specjalistycznych. Osoba pełniąca zawód translatora zajmuje się przekładem dokumentów lub pism mających określoną moc prawną. Do poświadczenia przełożonych treści zawodowiec zobowiązany jest użyć pieczęci potwierdzającej zdobyte kwalifikacje, która została wydana z ręki Ministra Sprawiedliwości. Wykonuje także przekłady ustne. Ponadto sprawdza i poświadcza translacje z języka polskiego na obcy lub odwrotne świadczone przez inną osobę.

tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego

Jakie dokumenty tłumaczy?

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą oficjalnych(prawnych) oraz specjalistycznych, na rzecz organów państwowych dokumentów. To wszelkiego rodzaju pisma, które klient zobowiązany jest przedłożyć w instytucjach publicznych. Do najczęściej translatowanych należą pisma: urzędowe i sądowe, czyli wszelkie akta, świadectwa, faktury, dokumenty medyczne, dokumenty procesowe. W przypadku rejestracji samochodu należy bezwzględnie skorzystać z usług tłumacza przysięgłego w celu przełożenia umowy, jak również samego dowodu rejestracyjnego i innych dokumentów przypisanych do pojazdu. Oprócz ważnych treści, profesjonalista może realizować również translacje, które nie wymagają pieczęci.

Odpowiedzialność, jaką ponosi

Podstawowym aspektem, jaki wyróżnia pracę tłumacza przysięgłego, jest fakt, iż ponosi odpowiedzialność prawną. Oznacza to, że autor przekładów w każdej chwili gotów jest ponieść konsekwencje cywilno-prawne w przypadku niepoprawnie dokonanego przekładu. Jeśli klient miałby zostać poszkodowany na skutek błędów powstałych w wyniku translacji dokumentu, ma prawo na drodze sądowej, domagać się odszkodowania od autora. Każde pism musi być poświadczone pieczęcią, która zawiera imię i nazwisko, język, który uprawnia go do przekładów oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych, która prowadzona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa, regulująca zawód tłumacza obowiązuje w Polsce od 27 stycznia 2005 roku.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Niewątpliwie, aby uzyskać ten zawód, należy przejść długą drogę. Jeśli chcesz zostać tłumaczem na terenie Polski, kluczowym aspektem jest posiadanie obywatelstwa polskiego bądź jednego z krajów, które należą do Unii Europejskiej. Ponadto niezbędna jest znajomość języka polskiego oraz pełna zdolność prawna. Oprócz tego kandydat nie może być w przeszłości oraz obecnie karany za wszelkiego rodzaju przestępstwa. Dodatkowo osoba aplikująca na wspomniany zawód musi mieć ukończone studia wyższe. Następnie skierowana jest na egzamin, w którym wykazuje umiejętność przekładu z języka obcego na język polski i odwrotnie. W przypadku, gdy egzamin zostaje ukończony z wynikiem pozytywnym, wówczas kandydat otrzymuje uprawnienia tłumacza przysięgłego, co jest równoznaczne z wpisaniem go na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie szukać profesjonalisty?

Nadrzędnym miejscem poszukiwań profesjonalisty, to zdaniem wielu internet. Jednak zanim zdecydujesz się na skorzystanie z usług zawodowca, warto najpierw zasięgnąć rzetelnej opinii na jego temat. Nie wszystkie osoby wykonujące ten zawód cieszą się renomą. Musi być to osoba godna zaufania, posiadająca odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Możliwe jest także skorzystanie z ofert biura tłumaczeń. Podczas przebiegu pracy bardzo ważna jest relacja zachodząca między profesjonalistą a klientem. Jego kompetentne podejście z pewnością usprawni proces przekładu.

Zobacz co na temat tłumaczeń przysięgłych mówi doświadczony specjalista https://www.abctlumaczenia.eu/tlumaczenia-przysiegle/.

Czym zajmuje się tłumacz zwykły?

Tłumaczem zwykłym nazywamy osobę, translatującą różnego rodzaju treści, które nie posiadają mocy prawnej. W zawodzie tym nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia, którymi dysponuje przysięgły. Często wystarczy ukończenie studiów filologicznych, na kierunku danego języka. Na tłumaczu ogólnym nie ciąży odpowiedzialność prawna. W głównej mierze osoba ta zajmuje się wszystkim, w zależności od doświadczenia, wiedzy i specjalizacji.

tłumaczenie tekstu przez tłumacza ogólnego

W jakich sprawach się do niego zwracać?

Przekładu ogólnego dokonuje się na użytek własny. Tłumaczenie zwykłe dokonywane jest, w przypadku, gdy zlecone do translacji dokumenty nie wymagają przedłożenia w instytucjach publicznych. Do takich dokumentów zaliczamy: różnorodne e-maile, strony internetowe, decyzje, pisma, notatki, teksty, publikacje, katalogi. Spośród przekładów ogólnych wyróżniamy: pisemne i ustne. Translacja ustna polega na tłumaczeniu rozmów, debat czy konferencji. Oprócz tego wyróżnia się przekłady: symultaniczne (które jest równoległe z wypowiedzią danej osoby), konsekutywne (przekład następuje w momencie, gdy rozmówca zrobi przerwę) oraz szeptane. Do tego rodzaju przekładów zbędna jest pieczęć tłumacza przysięgłego.

Podstawowe różnice między tłumaczeniami

Warto wiedzieć, iż w niektórych przypadkach translacja bez pieczęci jest niewystarczająca. Tłumaczenie przysięgłe wykonywane jest, kiedy do czynienia mamy z dokumentami określonymi mocą prawną, które dodatkowo należy przedstawić w odpowiednich instytucjach. Podstawową różnicą jest fakt, iż autor przekładów ogólnych nie jest obarczony regulacją prawną. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany ponieść ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów, za które może odpowiadać nawet przed sądem. Ponadto legitymuje się urzędową pieczęcią, powstałą w Mennicy Polskiej. Oprócz tego widnieje na liście stworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W przypadku zapotrzebowania na przekład książek, tekstów bądź innych treści nie podlegających prawu, wówczas wystarczy rzetelny i doświadczony autor, nie legitymujący się pieczęcią zawodową.

Różnica w cenie

W obu przypadkach koszty uzależnione są od długości tłumaczenia. Jednak translacja przysięgła jest droższa. Nie wynika to z oczekiwań finansowych poszczególnych profesjonalistów, ale od określonej przez prawo, stawki rozliczeniowej. Przed zdecydowaniem się na skorzystanie z usług zawodowca, warto zapoznać się z obowiązującą stawką. Ponadto różnicą jest dokładne opisywanie wszelkich procesów zachodzących na papierze, np. przysięgły dokonuje dokładnego opisu pieczęci, co znacznie podwyższa ilość znaków.

Podsumowanie

Niekiedy każdy z nas staje przed koniecznością translacji ważnych dokumentów. Mogą być to wszelkiego rodzaju akty, umowy, dokumenty – wszystkie mające moc prawną, bądź tekstów, bez konieczności użycia pieczęci, które w głównej mierze przekładane są do użytku prywatnego. W każdym przypadku wymagane jest, aby dokumenty były dokładnie przedłożone z jednego języka na drugi. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza – jego rodzaj jest uzależniony od potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here