Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki - do czego uprawniają?

Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki to doskonały wybór dla osób z wykształceniem pedagogicznym, chcących poszerzyć swoje kompetencje. Ten dział pedagogiki specjalnej dedykowany jest tym, którzy chcą pracować z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, nauczać je i jak najlepiej przystosować do życia w społeczeństwie. Jakie perspektywy czekają na kandydatów po ukończeniu tego kierunku?

Czym jest oligofrenopedagogika?

Oligofrenopedagogika, czyli pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, to dyscyplina, będąca jednym z działów pedagogiki specjalnej. Jej głównym celem jest rewalidacja uczniów, polegająca na jak najlepszym przystosowaniu osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci, jak i dorosłych) do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziedzina ta, oprócz aspektów wychowawczych, pełni także m.in. rolę przygotowawczą – pacjenci będący pod opieką oligofrenopedagogów uczestniczą w zajęciach, dzięki którym możliwe staje się podjęcie pracy zawodowej i poszerzenie kompetencji. Niezwykle istotną rolę na płaszczyźnie tej nauki odgrywa także przysposobienie podopiecznych do korzystania z dóbr społecznych i kulturowych oraz samodzielnej i produktywnej organizacji czasu wolnego.

Gdzie można pracować po studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki?

Oligofrenopedagogiczne kompetencje można zdobyć w wielu miejscach – odpowiednie przygotowanie gwarantują studia podyplomowe w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie czy innych większych miastach uniwersyteckich. Podyplomowa oligofrenopedagogika uprawnia przede wszystkim do pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Wykształceni w tym kierunku kandydaci wyróżniają się kompetencjami, umożliwiającymi im rehabilitację i edukację (zarówno dzieci, jak i młodzieży czy osób dorosłych). Absolwenci zdobywają zatem kwalifikacje, dzięki którym bez problemu znajdą zatrudnienie w charakterze:

  • Wychowawcy w szkołach i ośrodkach specjalistycznych, prowadzonych przez różnego typu fundacje i stowarzyszenia, opiekującego się dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
  • Nauczyciela w przedszkolach, szkołach specjalnych i integracyjnych.
  • Edukatora w różnego rodzaju ośrodkach rehabilitacyjnych i placówkach wychowawczych.
  • Terapeuty prowadzącego zajęcia (indywidualne i grupowe), obejmujące rozmaite treningi rozwojowe, sensomotoryczne, psychomotoryczne m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, autyzmem, zaburzeniami zachowania.

Co powinno cechować kandydata na studia z pedagogiki specjalnej?

Osoby aspirujące do zawodu oligofrenopedagoga muszą być przede wszystkim pewne podejmowanych wyborów. Praca ta wymaga ogromnego zaangażowania, dlatego pedagog specjalny powinien być cierpliwy i wyrozumiały. Obok tych cech stoją także uczuciowość oraz wrażliwość. Niezwykle istotna jest też życzliwość, dzięki której opiekun zaskarbia sobie nie tylko sympatię, ale również zaufanie podopiecznych. Taka sytuacja sprzyja z kolei szybszym efektom terapii i osiąganiu lepszych skutków. Oprócz wymienionych aspektów istotną rolę odgrywa również dojrzałość emocjonalna i staranne przygotowywanie programów terapeutycznych, niebędących jedynie powtarzalnymi schematami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here