Maturzyści jak co roku po otrzymaniu świadectw stoją przed dylematem jakie studia wybrać? Tylko niewielki ich odsetek kieruje się zainteresowaniami i ma sprecyzowany wizerunek kariery zawodowej. Osoby te najczęściej chcą połączyć pasję ze studiami i późniejszą pracą. W zasadzie są to kryteria najbardziej optymalne ze względu na rozwój osobowy. Studia będą sprawiały przyjemność, będzie można pogłębić wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Także do pracy taka osoba będzie chodzić z przyjemnością, bo będzie robić to, co lubi. Warto sprawdzić ofertę studiów mundurowych na takich uczelniach jak https://wsbio.waw.pl/ , pozwalające na realizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji. 

Niestety rzeczywistość czasami bywa brutalna. Po pierwsze uzyskane wyniki egzaminu maturalnego nie pozwalają dostać się na wymarzony kierunek studiów, po drugie niektóre z nich eliminują z rynku pracy.

książki

Moda wśród absolwentów powoduje, że przez kilka lat popularne są określone kierunki studiów. Po kilku latach zapotrzebowanie rynku na specjalistów w danej branży zostaje w całości zaspokojone. Tak stało się w przypadku zarządzania, marketingu, bankowości, księgowości. Szansą dla absolwentów tych kierunków są studia podyplomowe z branży pokrewnej lub studia filologiczne. Wiele firm poszukuje absolwentów zarządzania z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (standard) oraz francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego. Osoby dwujęzyczne mają znacznie większe szanse na rynku pracy.

W związku z rozwojem kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi i arabskimi na rynku jest także duże zapotrzebowanie na absolwentów filologii językowych z tych obszarów. Przede wszystkim znajdą pracę jako tłumacze w firmach, ale także mogą pracować jako piloci wycieczek. Praca jest na pewno atrakcyjna, ale wymaga szeregu wyrzeczeń. Przede wszystkim długich rozłąk z rodziną. Jeszcze większe szanse dają studia podyplomowe z zarządzania. Wtedy mogą liczyć na intratne kontakty jako przedstawiciele firmy.

Niektóre studia wymagają dodatkowych zdolności i predyspozycji. Poza wynikami maturalnymi z określonych przedmiotów przeprowadzany jest dodatkowy egzamin praktyczny. Wymagają go studia artystyczne (aktorstwo, malarstwo, rzeźba, studia muzyczne), architektura, studia sportowe.

Studia humanistyczne – zdecydowanie najpopularniejsze

O popularności tych kierunków studiów od wielu lat decydują dwa czynniki. Po pierwsze część absolwentów szkół średnich rzeczywiście ma predyspozycje humanistyczne. Najczęściej wybierają studia filologiczne, prawo, filologię polska, historię, psychologię. Dużą popularnością cieszy się także pedagogika, zwłaszcza specjalności pozwalające na pracę z dziećmi dysfunkcyjnymi (autyzm, logopedia, ADHD, neopenologia, andragogika, oligofrenopedagogika).

Niestety absolwenci tych kierunków będą mieli trudności ze znalezieniem swojego miejsca na rynku pracy. Ich szanse znacznie wzrosną, gdy ukończą dodatkowe studia podyplomowe. Nie zawsze muszą być to studia spokrewnione z kierunkiem studiów magisterskich. Absolwent polonistyki może ukończyć studia artystyczne. Daje mu to większe szanse zatrudnienia w różnych ośrodkach animacji artystycznej, ośrodkach sztuki alternatywnej, fundacjach na rzecz kultury.

Drugim bardzo istotnym czynnikiem decydującym o popularności studiów humanistycznych są słabe wyniki egzaminów maturalnych z matematyki i innych przedmiotów ścisłych. To niestety stały trend utrzymujący się od kilku lat. Zamyka to maturzystom studiowanie jakiegokolwiek kierunku na politechnice (Kraków, Lublin). Zamkniętą mają drogę także do studiów na wielu kierunkach związanych z najnowszymi technologiami telekomunikacyjnymi i informatycznymi.

Studia medyczne

To kierunek studiów adresowany przede wszystkim do maturzystów, którzy interesują się przedmiotami biologiczno-chemicznymi. Ich wiedza w tym obszarze musi być bardzo rozległa. Matura ze wszystkich wybranych przedmiotów powinna oscylować w granicach 90%. To kierunek, na którym konkurencja jest bardzo duża, i nie ma znaczenia czy jest to Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz czy Poznań.

Nieco mniejsze wymagania przy rekrutacji mogą mieć wyższe szkoły niepubliczne, ale program studiów (określony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) musi być zrealizowany. W praktyce oznacza to, że absolwenci szkoły muszą zaliczyć wszystkie zajęcia i egzaminy przewidziane dla konkretnego kierunku i specjalności zgodnie z obowiązującymi standardami.

Studia mundurowe -co warto o nich wiedzieć

Wstąpienie Polski do NATO w 1999 r. nie tylko wzmocniło bezpieczeństwo Polski, ale przede wszystkim wymusiło reformę sił zbrojnych oraz reformę kształcenia na potrzeby wojska i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. To zdecydowanie zmieniło obraz wojska. O ile 30 lat temu większość absolwentów unikała szkół wojskowych, o tyle współcześnie stały się one bardzo atrakcyjną formą kształcenia i planowania kariery zawodowej.

włączone światła na radiowozie

Klasy wojskowe w liceach

Od ponad 10 lat cieszą się popularnością wśród nastolatków, z roku na rok ich liczba rośnie. Część z nich rzeczywiście wiąże swoją przyszłość z karierą w służbach zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Chcą pracować w wojsku, policji, straży miejskiej, straży pożarnej. Zwłaszcza ta ostatnia cieszy się wśród nich największą popularnością. Wielu uczniów klas mundurowych już podczas nauki w szkole jest członkami OSP. Dzięki temu mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych podnoszących bezpieczeństwo wewnętrzne obywateli.

Druga część uczniów wybiera ten typ klasy ze względu na atrakcyjny program. Chcą uczestniczyć w zajęciach ciekawych, pragną oderwać się od tradycyjnego schematu szkoły. Wielu z nich łapie bakcyla i chce studiować kierunek związany z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa.

Studia wojskowe na uczelniach państwowych

Podobnie jak na uczelniach cywilnych, studia wojskowe są dwustopniowe (licencjackie i magisterskie), dodatkowo kończą się egzaminem oficerskim. Przeznaczone są dla kandydatów, którzy swoją karierę zawodową wiążą z służbą w wojsku. Obecnie takie studia oferuje 6 akademii przygotowujących kadrę dla różnych rodzajów jednostek Wojska Polskiego:

 • – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
 • – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
 • – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 • – Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu,
 • – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (specjalny wydział wojskowy).

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki matury, egzaminu sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo kandydaci muszą przejść dokładne badania lekarskie.

Wszyscy studenci akademii wojskowych otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz miesięczne wynagrodzenie. Niewątpliwie to bardzo atrakcyjne warunki materialne, ale w zamian za to wymaga się od studentów pełnego zaangażowania, czasu wolnego na życie towarzyskie jest więc niewiele.

Uczelnie wojskowe oferują także studia dla osób cywilnych. Najczęściej są to nowe kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym, zarządzaniem kryzysowym. Szczególnie administracja rządowa i samorządowa zainteresowana jest zatrudnieniem absolwentów po tych kierunkach. Dla cywilów przeznaczone są także studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, organizacja ochrony osób i mienia.

Studia wojskowe na uczelniach niepublicznych

Niestety nie wszyscy kandydaci mogą studiować w akademiach wojskowych. Chętnych jest po prostu znacznie więcej niż miejsc. Nie oznacza to jednak, że kariera w wojsku jest przed nimi zamknięta. Mogą ukończyć logistyczne lub informatyczne studia na publicznych uczelniach i starać się o pracę w wojsku. Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach jest bardzo duże. Zostaną wtedy skierowani do jednej z wyższych szkól oficerskich. Mogą także wybrać inny kierunek studiów np. budownictwo, transport, zarządzanie, administracja, prawo. Dalsze postepowanie będzie podobne jak w przypadku logistyków i informatyków.

Wielu absolwentów decyduje się na założenie własnych firm ochrony osób i mienia. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże.

Drugą możliwością jest wybranie jednej z wielu niepublicznych szkół wojskowych. Studia są co prawda płatne, ale przygotowują do służby w różnych jednostkach Wojska Polskiego, policji, jednostkach administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Najczęściej oferują studia na jednym z następujących kierunków:

 • – bezpieczeństwo narodowe,
 • – bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • – zarządzanie kryzysowe,
 • – administracja w służbach mundurowych,
 • – ochrona osób i mienia.

Poza realizacją programu teoretycznego prowadzone są ćwiczenia praktyczne przygotowujące do służby w różnych jednostkach.

Na uczelniach tych można ukończyć także studia podyplomowe dające dodatkowe uprawnienia np. w zarządzaniu bezpieczeństwem w lotnictwie, transporcie lub biznesie.

Wybierając kierunek studiów należy kierować się własnymi zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy. Nie ma sensu kończyć kierunku, po którym znalezienie pracy graniczy z cudem. Ewentualnie można dodatkowo skończyć studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje. Matematyk może dodatkowo skończyć informatyczne studia podyplomowe, polonista studia podyplomowe z dziennikarstwa. Ważne jest, by po studiach robić to co się lubi, bo okres aktywności zawodowej trwa ok. 40 lat, natomiast studia tylko 5 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here