sprawozdanie finansowe

KRS to skrót od nazwy Krajowego Rejestry Sądowego. Organ ten, to nic innego jak ogólnopolska baza danych podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie całego kraju. Powstał w celu kontynuacji działań, prowadzonych przed 2001 r. przez Rejestr Handlowy.

Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, ze względu na swój publiczny charakter.

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe do KRS dotyczy: – przedsiębiorców, – organizacji społecznych i zawodowych (dawniej spółdzielni i związków zawodowych, obecnie już nie tylko), -stowarzyszeń i fundacji, – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz niewypłacalnych dłużników.

Upraszczając można by było uznać, że do KRS obowiązkowo muszą wpisać się wszelkie instytucje i przedsiębiorstwa działające na rzecz społeczeństwa, nawet jeśli prowadzone przez nie usługi mają tak jak w przypadku przedsiębiorców i firm, charakter ściśle sprywatyzowany. Należy oczywiście pamiętać o tym, że baza danych rejestru jest ogólnie dostępna dzięki publikacjom online. Wyjątek stanowią dane dotyczące dłużników, których niewypłacalność, związany z nią brak wiarygodności ze strony i na rzecz państwa, wpłynęły na przejęcie ich danych przez inne, teoretycznie nie związane z Krajowym Rejestrem Sądowym rejestry internetowe, takie jak np. Biuro Informacji Krajowej. Dlatego odradzałabym ślepą wiarę w przekonanie, że Sąd nigdy i nigdzie nie przekazuje nie tylko dotyczących nas samych danych, ale i związanych z naszą aktualną sytuacją informacji.

Sprawozdanie finansowe i e-Sprawozdanie finansowe do KRS online

sprawozdania finansowe KRS

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonujemy w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia, czy też formularzy interaktywnych, które następnie przekazujemy do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania Sądu. By dokonać tego metodą online, najlepiej skierować swe kroki na stronę główną Ministerstwa Sprawiedliwości, na której łatwo znajdziemy dodatkowe informacje, mogące ułatwić nam pracę nad przekazaniem i wykonaniem w sposób prawidłowy dostępnych formularzy.

W związku z epidemią COVID-19 w 2020 roku, wydłużono terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań o 3 miesiące. Na złożenie dokumentów do KRS mamy czas tylko jednak do 15 października 2020 roku.Termin ten dotyczy wszystkich, których obejmuje obowiązek dokonania tego wpisu. Należ pamiętać o tym, że jednostki wcześniej już widniejące w bazie rejestru, mają 15 dni na przekazanie sprawozdania finansowego po zatwierdzeniu rocznego planu rozliczeniowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here