unia

Perspektywa Finansowa 2021-2027 to unijny dokument, który de facto wyznacza strategię rozwoju całej organizacji. Z konieczności ma charakter ramowy, ale poznanie go jest niezbędne dla skutecznego funkcjonowania urzędów, firm, które mogą stać się beneficjentami konkretnych programów oraz organizacji pozarządowych.

Jak zwykle: nie jest łatwo

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 jest dokumentem złożonym, zawierającym opisy kilku różnych priorytetów. Poziom abstrakcji tego opracowania jest znaczny, a więc i zrozumienie treści może być wyzwaniem. Podstawowym warunkiem jest przynajmniej pobieżna znajomość poprzednich perspektyw w zakresie charakterystyki celów i sposobów ich realizacji. Wtedy zdecydowanie łatwiej przychodzi przełożenie nowych priorytetów na konkretne zadania. Perspektywa Finansowa jest – mimo całej swojej ogólności – dokumentem bardzo dobrze szeregującym zasady programowania projektów, monitorowania, oceny oraz kontroli wykonania. To właśnie na tym będą skupiali się urzędnicy i wnioskodawcy, którzy będą podejmowali działania w ramach konkretnych projektów objętych dyrektywami i rozporządzeniami.

Z perspektywą stykają się wszyscy, ale…

Perspektywa Finansowa jest dla Unii Europejskiej szczególną formą budżetu, dlatego ma wpływ na działanie każdego kraju i większości urzędów. Jest to widoczne szczególnie na wyższych szczeblach, bo cała biurokracja skupia się właśnie tam. Żeby procesy administracyjne toczyły się sprawnie, konieczne jest poznanie założeń i metod realizacji Perspektywy Finansowej. Nauczyć się ich muszą z oczywistych powodów pracownicy administracji publicznej oraz księgowi – szczególnie pracujący w dużych firmach, ale nie tylko. Poza nimi z wiedzy w tym zakresie skorzystają zespoły projektowe, kierownicy finansowi, a także przedstawiciele wszystkich podmiotów, które z racji przedmiotu swojej działalności mogą liczyć na finansowanie z Unii w najbliższych latach. W szkoleniach, które dotyczą poszczególnych aspektów unijnego budżetu, biorą udział również przedstawiciele NGO, stowarzyszeń, publicznych think-tanków i przedsiębiorcy, którzy wprawdzie bezpośrednio nie są beneficjentami, ale działają w otoczeniu gospodarczym, jakie pod wpływem Perspektywy Finansowej może się mocno zmienić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here