Inwestowanie w kontrakty CFD - ryzyko

Inwestowanie w kontrakty CFD to pewien rodzaj spekulacji. Na czym to dokładnie polega? Jak kształtuje się ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w kontrakty CFD – na czym to polega?

Inwestowanie w kontrakty CFD to jak wspomniano we wstępie pewien rodzaj spekulacji. Są to bowiem instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, inwestycja przyjmuje formę zakładu, którego przedmiotem jest wartość danego instrumentu bazowego w przyszłości. Co może nim być? Otóż, w przypadku kontraktów CFD instrumentem bazowym mogą być nie tylko akcje, ale także indeksy giełdowe, surowce, waluty, czy nawet kryptowaluty. W efekcie możliwości inwestycyjne są naprawdę duże.

Jak zacząć inwestować w kontrakty CFD?

Chcąc zacząć inwestować w kontrakty CFD należy posiadać odpowiedni rachunek inwestycyjny, który umożliwi handel tego typu instrumentami finansowymi. Otwiera się go u brokera, a przykładem może być Saxo broker umożliwiający inwestowanie w wiele różnych kontraktów CFD. Niewątpliwą zaletą tej formy inwestycji jest dostępność, ponieważ kupować kontrakty może każdy, kto posiada rachunek maklerski. Co więcej, inwestycję charakteryzuje niski próg wejścia, co oznacza, że handlować kontraktami CFD można bez posiadania dużego kapitału. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej, ponieważ umożliwia ona zawieranie transakcji w wysokości znacznie przekraczającej wysokość posiadanego kapitału. W efekcie staje się on depozytem zabezpieczającym. Należy zatem mieć świadomość, że korzystanie z dźwigni finansowej pozwala nie tylko osiągać wysokie zyski, ale może przyczynić się również do poniesienia błyskawicznych strat. Istotne jest więc umiejętne ograniczanie ryzyka, co zostało opisane w artykule przedstawiającym mechanizm działania kontraktów CFD.

Inwestowanie w kontrakty CFD – ryzyko

W związku z tym, że inwestowanie w kontrakty CFD to rodzaj spekulacji należy zdawać sobie sprawę z faktu, że wiąże się ono z wysokim poziomem ryzyka. Co więcej, ryzyko występuje nie tylko w przypadku korzystania z dźwigni finansowej. Wpływa na nie również znajomość rynków, ponieważ to właśnie ona pozwala przewidzieć to, co może wydarzyć się w przyszłości. Skuteczność inwestycji uzależniona jest zatem od umiejętności skutecznego ograniczania ryzyka, co sprowadza się nie tylko do ostrożnego korzystania z dźwigni finansowej, ale również systematycznego poszerzania posiadanej wiedzy oraz zdobywania praktycznego doświadczenia. Bardzo ważną kwestią jest także umiejętność wyłączenia emocji, ponieważ nie są one dobrym doradcą w trakcie inwestowania. Każda decyzja powinna być bowiem oparta na rzetelnych analizach, ponieważ należy mieć świadomość,że handel kontraktami CFD to nie loteria.

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrakty CFD mogą przynieść inwestorowi wysoką stopę zwrotu. Istotne jest jednak to, że inwestowanie w nie wiąże się z ryzykiem, które należy umiejętnie ograniczać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here