Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Nie wielu zatrudnionych zastanawia się nad tym czy praca na umowę zlecenie wpłynie pozytywnie na ich staż pracy. Otóż jeżeli myślałeś, że ten praca na umowę cywilnoprawną zostanie zaliczona do Twojego stażu pracy to niestety ale musimy Cię rozczarować. Zatem jak sprawa ma się w rzeczywistości? O tym dowiecie się już za chwilę. Poniżej znajdziesz także szczegółowe informacje dotyczące tego czym jest staż pracy, jak wygląda umowa zlecenie, co wliczamy w staż pracy oraz jakie korzyści ze sobą niesie. Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką to koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu.

Na czym opiera się praca na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie jest pewnego rodzaju wzajemnym porozumieniem oraz zobowiązaniem się do wykonywania określonych czynności przez strony pomiędzy którymi została zawarta.
Należy ona do rodziny umów cywilnoprawnych i jest jednym z najczęściej zawieranych rodzajów umów wiążących pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, określanych w tym przypadku mianem zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy, gdzie zleceniodawca zobowiązany jest do wypłaty należnego wynagrodzenia (nie może być ono mniejsze niż minimalna stawka wynagrodzenia), odprowadzenia składek do ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, zleceniobiorca z kolei zobowiązuje się do wykonywania określonych w treści umowy czynności na rzecz zleceniodawcy.
Unormowana jest poprzez przepisy znajdujące się w Kodeksie Cywilnym, bardzo często zawierana jest na czas nieokreślony a dzieje się tak dlatego, że większość obowiązków zleceniobiorców ma charakter stały i regularny.

Wyjaśniamy pojęcie stażu pracy!

To niezwykle popularne pojęcie zwłaszcza wśród osób zatrudnionych na standardową umowę o pracę. Zwrot „staż pracy” odnosi się do tego ile czasu przepracowałeś na danym stanowisku. Dzieli on się na tzw. okresy pracownicze, od których zależy m.in. ilość dni wolnych do wykorzystania w ramach urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego, przejście na wcześniejszą emeryturę
Do stażu pracy nawiązuje Kodeks Pracy a nie Kodeks Cywilny, czyli jak łatwo można spostrzec staż pracy mają tylko te osoby, które pracują w oparciu o standardową umowę o pracę ale nie tylko to wlicza się w „okresy pracownicze”. Zastanawiasz się co jeszcze? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Co wliczamy w „okresy pracownicze”?

Zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej staż pracy dzieli się na tzw. „okresy pracownicze”, przekroczenie ich odpowiedniej ilości umożliwi Ci przejście na wcześniejszą emeryturę bądź wydłuży czas urlopu wypoczynkowego. Chcesz wiedzieć co jeszcze oprócz zatrudnienia na umowę o pracę zostanie Ci wliczone w staż?
Otóż do wysokość odbytego przez Ciebie stażu pracy wpływ mają okresy:
– przepracowane na podstawie umowy o pracę;
– spędzone na podstawie umowy powołania, mianowania oraz wyboru;
– odbywania czynnej służby wojskowej;
– pobierania świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych;
– pobierania stypendium socjalnego przez studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i materialnej;
– przepracowane za granicą naszego kraju;
– przepracowane na własnym gospodarstwie rolnym lub jako osoby zatrudnionej w innym gospodarstwie;
– odbycia 4-letnich studiów doktoranckich (pod warunkiem, że zakończyły się one uzyskaniem tytułu „doktora”.

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?
Staż pracy a umowa zlecenie

Jak już pewnie zdążyłeś zauważyć okres pracowniczy przebyty na umowie zlecenie nie zostanie Ci wliczony do stażu pracy ale czy z tego powodu Twoja emerytura lub ilość wolnych dni urlopowych będzie niższa? Nic bardziej mylnego o czym zaraz sam się przekonasz. Gotowy? W takim razie zaczynamy!

Zaczniemy może od kwestii związanej z urlopem wypoczynkowym. Jak już wiesz jest on ściśle powiązany z odbytym stażem pracy, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na pełen etat mają do dyspozycji aż 26 dni do wykorzystania w ciągu jednego roku, w ramach urlopu wypoczynkowego. Ile urlopu przysługuje zatem zleceniobiorcom? Czas trwania urlopu powinien zostać w treści umowy zlecenie, jako „odpłatna przerwa od wykonywania czynności zawodowych określonych w umowie”, tak by całość była zgodna z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym. Dzięki temu, będziesz wiedział na jak długie wakacje możesz sobie pozwolić a dodatkowo unikniesz późniejszych, niepotrzebnych nieporozumień ze swoim pracodawcą.

Teraz przyjrzymy się nieco bliżej Twoim świadczeniom emerytalnym. Odpowiednio wysoki staż pracy umożliwia skorzystanie z przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli jesteś zleceniobiorcą to w takiej sytuacji niestety ale musisz o tym zapomnieć – na emeryturę przejdziesz dopiero w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego. Obecnie jest to 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek do ZUS, w tym także składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego, co z kolei przełoży się na wysokość Twoich świadczeń emerytalnych pobieranych w przyszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here