studia podyplomowe bhp

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są zmorą każdego pracownika, który właśnie otrzymałam nowe stanowisko bądź firma, w której aktualnie pracuje zaczęła prężnie się rozwijać. Inspektorem BHP może zostać praktycznie każdy kto podejmie w tym kierunku kilka prostych kroków. Jakich? Tego dowiesz się już za chwilę.

Jesteś jedną z tych osób, która z uśmiechem na ustach bierze udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Za kilka lat to właśnie siebie widzisz na stanowisku inspektora BHP. Jeżeli ukończyłeś studia wyższe na jednym z kierunków pokrewnych to śmiało możesz zapisać się na studia podyplomowe BHP. Jak wygląda rekrutacja na studia? Ile trwa nauczanie? Jakie kwalifikacje można nabyć? Jak rozwinie się Twoja kariera zawodowa po odbyciu studiów podyplomowych BHP? Odpowiedź na te wszystkie pytania znajdziesz poniżej.

Dla kogo podyplomowe studia BHP?

Ten kierunek jest dla wszystkich tych, którzy marzą o tym aby w przyszłości wykonywać ten zawód aby swoją wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem móc podzielić się z innymi. Ukończenie jednorocznych studiów podyplomowych daje właśnie taką możliwość, po ich odbyciu uzyskasz kwalifikację uprawniającą Cię do prowadzenia działalności właśnie w tym zakresie. Co zrobić aby dostać się na studia podyplomowe? O tym już za chwilę.

Proces rekrutacyjny na studia podyplomowe BHP?

Na studia podyplomowe o kierunku „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” mogą zapisać się jedynie absolwenci studiów I oraz II stopnia, które ukończyły specjalizację w pokrewnej dziedzinie. Dotyczy to nie tylko tego konkretnego kierunku ale wszystkich innych prowadzonych w systemie systemie studiów podyplomowych. Wystarczy złożyć w sekretariacie odpowiednie papiery a następnie uiścić opłatę rejestracyjną i poczekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Studia podyplomowe są odpłatne, zarówno te prowadzone w uczelniach państwowych jak i prywatnych z tą różnicą, że w przypadku uczelni państwowych koszty są dużo niższe, ponieważ większą część pokrywają sponsorzy. W prywatnych placówkach cena za semestr nauki waha się w granicach 1200-1500 zł.

studia podyplomowe bhp
Jak wygląda i ile trwa nauka na studiach podyplomowych?

Studia podyplomowe prowadzone są zazwyczaj tylko i wyłącznie w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend (niekiedy co weekend, wszystko zależy od uczelni oraz studentów) w każdą sobotę oraz niedzielę, z reguły od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Dlaczego właśnie tak? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, na studia podyplomowe zapisują się osoby, które pracują już w innym lub powiązanym zawodzie, mają stałe zatrudnienie i w związku tym praca nie powinna kolidować z nauczaniem i odwrotnie.

Studia podyplomowe BHP są studiami jednorocznymi, składającymi się z dwóch semestrów. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów końcowych każdy student otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danej specjalizacji.
Uwaga! Studia podyplomowe zawsze kończą się otrzymaniem świadectwa a nie dyplomu tak jak ma to miejsce w przypadku studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).
Na zajęciach zapoznasz się z podstawami prawa pracy, zasadami prawidłowej organizacji oraz zarządzania personelem oraz zarządzaniem bezpieczeństwem.
Dowiesz się jak należy postępować w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i życiu w miejscu pracy, nauczysz się udzielać pierwszej pomocy w szczególnych wypadkach. Nabędziesz wiedzę z zakresu badania metod wypadków oraz chorób zawodowych. Przygotowanie projektu oraz regulaminu BHP dla danego pomieszczenia nie będzie dla Ciebie żadnym problemem.

Zapewne byłeś już na niejednym szkoleniu BHP, wiesz jakie informacje zazwyczaj przekazują swoim kursantom inspektorzy, teraz to Ty będziesz na ich miejscu.
Oprócz tradycyjnych zajęć, uczestniczyć będziesz w inspirujących kursach i seminariach.

Praca po studiach podyplomowych BHP

Będąc absolwentem studiów podyplomowych otrzymasz tytuł starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, ale pamiętaj Twoja kariera w dalszym ciągu może się rozwijać. Po roku sukcesywnej pracy w swoim zawodzie jako absolwent studiów wyższych masz szansę zostać specjalistą do spraw BHP, jeżeli praca będzie Ci szła tak samo dobrze jak na początku to awansujesz na starszego specjalistę do spraw bezpieczeństwa oraz higieny pracy a po pięciu latach masz prawo ubiegać się o miano głównego specjalisty BHP. Jak widać rozwój kariery zawodowej składa się z kilku etapów, w trakcie trwania każdego z nich będzie wzrastać wiedza oraz doświadczenie, co z kolei przełoży się na ogólne efekty Twojej pracy.

Podsumowując, aby stać się inspektorem lub specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wystarczy odbyć dwu-semestralne studia podyplomowe w tej specjalizacji. Obecnie na naszym rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania tego zawodu. I chociaż dla wielu jest to zajęcie dodatkowe to cieszy się ono dużym zainteresowaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here