Rozszerz swoje kompetencje dzięki szkole policealnej

Czy każdy musi skończyć studia? Dzisiaj okazuje się, że dyplom uczelni wyższej wcale nie jest obligatoryjny, by robić karierę, pracować w ciekawym zawodzie, spełniać swoje marzenia. Czasami korzystniej jest zdobyć praktyczny zawód i szybko rozpocząć praktyczne zdobywanie doświadczenia. Jeśli studia dla młodej osoby nie są kuszące, ciekawym rozwiązaniem może być szkoła policealna.

Co może być alternatywą dla studiów?

Co może być alternatywą dla studiów

Ze studiów rezygnują absolwenci liceów nie tylko wtedy, kiedy nie zdali matury lub mieli słabsze stopnie i nie udało im się dostać na wymarzony kierunek. Wiele osób nie decyduje się na studia, ponieważ nie określiło jeszcze swojej drogi życiowej, studia wydają się zbyt długotrwałe lub są kosztowne. Bo nawet te finansowane z budżetu państwa ściśle wiążą się z opłacaniem stancji, kosztów dojazdów, a miejsc w akademikach brakuje. Młodzi ludzie chcą też szybciej wkroczyć na rynek pracy, zwłaszcza teraz, kiedy bezrobocie jest niskie, a płaca, nawet dla osób początkujących, idzie w górę.

Nauka samodzielna

Nauka samodzielna

Bez studiów także można zdobywać wiedzę i się rozwijać. Pomocne mogą być kursy internetowe lub samodzielna nauka. Osoby, które są zdyscyplinowane i żądne wiedzy, mogą sięgać po książki lub skorzystać z zajęć na platformach cyfrowych. Te są tańsze, nie wymagają dojazdów, pozwalają na naukę online w dowolnej chwili. Niestety nie kończą się żadnym dyplomem lub świadectwem, które jest uznawane przez pracodawców, nie są powiązane z praktykami, a postępy w nauce nie zawsze są odpowiednio nadzorowane przez kadrę nauczycielską. Absolwenci liceów często też szukają miejsca w wybranych firmach w ramach stażu. To dobry pomysł na wybranie zawodu, sprawdzenie się w konkretnej pracy i na niewielki, ale jednak zarobek. Staż jednak uczy tylko praktycznego podejścia do wykonywanych czynności i jest krótkotrwały. Po 3-6 miesiącach uczeń zmuszony jest do szukania kolejnego zajęcia.

Kształcenie policealne

Kształcenie policealne

Świetnym rozwiązaniem natomiast jest kontynuowanie edukacji w szkole policealnej. Przez wiele lat, kiedy na studia zapanowała wręcz moda, szkoły policealne były uznawane za miejsce dla słabszych uczniów. Teraz właściciele firm, którzy zatrudniają młodych pracowników, dostrzegli, że absolwent szkoły policealnej ma konkretną wiedzę i jest dobrze przygotowany do zawodu. Ponadto szkoły policealne kształcą w zawodach, które są obecnie bardzo poszukiwane, podczas gdy zmiany w programach edukacji na studiach zachodzą bardzo wolno i nie zawsze nadążają za zmiennym rynkiem. Obecnie ze znalezieniem pracy nie mają problemu osoby, które są instruktorami fitness, dietetykami, farmaceutami, opiekunami osób starszych czy asystentki stomatologiczne. Wykształcenie techniczne i praktyczne umiejętności do pracy w konkretnym zawodzie są dzisiaj o wiele bardziej potrzebne niż encyklopedyczna wiedza ogólna. 

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia to znakomity sposób na poszerzenie konkretnych, skierowanych na jeden kierunek wiadomości. Kursy zawodowe uwzględniają nową podstawę programową, a kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, co umożliwia mu przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu. To krótka i prosta droga do zdobycia dyplomu technika w wybranym zawodzie. Kursy i szkolenia są propozycją dla osób, które ukończyły gimnazjum lub szkołę podstawową 8-letnią. Kursy prowadzone są w wielu przydatnych kierunkach, między innymi dekarza, fotografa, fryzjera, kucharza, ogrodnika, sprzedawcy, ekonomisty, energetyka czy elektryka. Absolwenci zawodowych kursów i szkoleń mogą pracować w wielu branżach, na przykład w budownictwie, przemyśle, handlu, turystyce i hotelarstwie. Powodzeniem cieszą się także praktyczne kursy, które pomagają w zakładaniu i prowadzeniu firmy, na przykład kurs zakładania własnej działalności gospodarczej lub księgowości.

Szkoły policealne – medyczne, roczne

Szkoły policealne - medyczne, roczne

Studia medyczne trwają 6 lat, wiążą się z robieniem specjalizacji, rezydenturą. Osoby, które zainteresowane są medycyną i zawodami około medycznymi, mogą jednak zdecydować się na szkołę policealną, która w 2 lub 4 semestry w trybie zaocznym pozwoli na zdobycie szerokiej wiedzy i doświadczenia. Te umożliwiają pracę w wielu wartościowych i pożądanych zawodach. Nauka kończy się zdobyciem tytułu technika. Najczęściej wybierane przez absolwentów liceum są kierunki zapewniające pracę w gabinecie stomatologa, masażysty, w laboratorium medycznym czy związanej z opieką nad osobami starszymi i dziećmi. Takie kierunki jak Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna, Opiekun Medyczny, Opiekunka Dziecięca, Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej, Technik Masażysta, Technik Sterylizacji Medycznej, Terapeuta Zajęciowy uwzględnia program edukacyjny w szkole PlusEdukacja, która prowadzi zajęcia w Poznaniu, Obornikach, Kaliszu i Wrocławiu.

Licea ogólnokształcące

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia

Na naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych decydują się osoby, które z jakichś przyczyn nie zdecydowały się na edukację na poziomie średnim albo z przyczyn zawodowych lub osobistych nie mogą kształcić się w szkole dziennej. Do szkoły takiej przychodzą też absolwenci liceów, którzy nie zdali matury albo w ogóle do niej nie podeszli i chcą naprawić swój błąd. Nauka w takiej szkole trwa 3 lata w systemie zaocznym i kończy się maturą lub świadectwem ukończenia szkoły średniej. Matura to nie tylko powód do dumy, ale także możliwość dalszego kształcenia się, także na wymarzonych studiach.

PlusEdukacja to szansa na dobre wykształcenie

plus edukacja

PlusEdukacja to szkoła, której oferta kształcenia umożliwia edukację osób po szkole podstawowej, gimnazjum, po liceum, a także po studiach, jeśli konieczne jest zdobycie dodatkowej wiedzy w ramach kursów i szkoleń. Zajęcia w PlusEdukacja są idealnie dopasowane do oczekiwań uczniów, ale także ich przyszłych pracodawców. Słuchacze PlusEdukacja chodzą na zajęcia w Poznaniu, Obornikach, Kaliszu i Wrocławiu uczą się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie edukacji z obowiązkami zawodowymi lub domowymi. Niskie czesne, minimum formalności podczas rekrutacji i dostęp online do materiałów dydaktycznych to ułatwienia, które sprzyjają osobom zapracowanym, ale ambitnym i szukającym nowych ścieżek rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here