Praca w Służbie Więziennej. Jakie są wymogi?

Praca w więziennictwie to gwarancja stałego, pewnego zawodu. Jednak czy każdy nadaje się do tej pracy? Jakie wymogi musi spełnić kandydat?

Na te pytania odpowiada zespół Odpowiedzi.com.pl.

Kto może dołączyć do Służby Więziennej?

Kandydat musi przede wszystkim posiadać polskie obywatelstwo. Jest to konieczny wymóg, gdyż brak jego spełnienia uniemożliwia pracę w Służbie Więziennej. Poza tym, kandydat musi spełnić następujące wymogi:

 • W pełni uregulowany stosunek wobec służby wojskowej
 • Korzysta z pełni praw publicznych
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • Nie był skazany za przestępstwo umyślne, ani nie toczy się wobec niego żadne postępowanie
 • Rękojmia zachowania tajemnicy zawodowej i właściwego wykonywania powierzonych zadań

Obowiązki Służby Więziennej

Podstawowe zadanie Służby Więziennej to ochrona obywateli przed osoba skazanym za przestępstwa, którzy zostali osadzenia w zakładach karnych i aresztach śledczych. Służba Więzienna izoluje skazanych, lecz do ich zadań należy przygotowanie ich do życia po odbyciu kary.

W trakcie odbywania kary, skazani są poddawani resocjalizacji i readaptacji. Dzięki terapiom, część przestępców nie wraca na kryminalną drogę i wraca do życia w społeczeństwie.

Funkcjonariusze SW współpracują z innymi polskimi służbami mundurowymi, takimi jak Policja, Straż Graniczna czy ABW.

Testy do Służby Więziennej

Rekrutacja do Służby Więziennej dzieli się na trzy etapy. Każdy etap jest oceniany i od wyników w poszczególnych etapach zależy, czy zostaniemy przyjęci w szeregi Służby Więziennej.

Etap I – Rozmowa wstępna

W trakcie rozmowy będziemy musieli zaprezentować swoją motywację do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej. Odwołując się do naszych predyspozycji, doświadczeń i umiejętności, będziemy musieli uzasadnić nasza kandydaturę do SW i dlaczego mieliby nasz przyjąć.

Dodatkowo możemy zostać zapytania o wskazanie naszych słabych i mocnych stron.

Jakie pytania mogą się pojawić na egzaminie?

 • Przedstaw indywidualną ocenę zagrożeń związanych z pracą w więzieniu
 • Czego oczekujesz od pracy w Służbie Więziennej?
 • Jakie są Twoje wymagania wobec pracodawcy?
 • Dlaczego chcesz dołączyć do SW?

Etap II – Test wiedzy ogólnej

Testy do Służby Więziennej obejmują tematykę związaną z funkcjonowaniem państwa i poszczególnych komórek wymiaru sprawiedliwości, więziennictwa i bezpieczeństwa. Test obejmuje 30 pytań zamkniętych, na jego rozwiązanie macie 35 minut.

ETAP III – Test sprawności fizycznej

Wymagania testu sprawnościowego, są zróżnicowane w zależności od płci.

Następujące wyniki gwarantują najwyższą ocenę:

 • Skok w dal – kobiety 175 cm, mężczyźni 245 cm;
 • Rzut piłką lekarską – kobiety 11 metrów, mężczyźni  15 metrów;
 • Skłon tułowia w przód – dotknięcie kolan głową, dla kobiet i mężczyzn;
 • Bieg po kopercie– kobiety 24 sekundy, mężczyźni 22 sekundy;
 • Bieg wahadłowy– kobiety 17 sekund ,mężczyźni 27 sekundy.

Wyniki publikowane są dni po zakończeniu testów. Najlepsi kandydaci będą mieli możliwość dołączenie do szeregów Służby Więziennej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here