Archiwum dla UNESCO

UNESCO gromadzi informacje o różnych inicjatywach związanych z kompetencjami informacyjnymi, ich uczeniem się, nauczaniem, promocją itd. W 2013 r. organizacja wydała e-book, stanowiący przegląd źródeł (z różnych krajów) poświęconych tej tematyce. W październiku b.r. ukazała się aktualizacja tego dokumentu – UNESCO’s Overview of Information Literacy Resources Worldwide.

Czytaj dalej…

Edukacja medialna i informacyjna niejednokrotnie występowały w jednej drużynie. Za takim połączeniem opowiada się również UNESCO. Na dowód przedstawiam najnowszą publikację międzynarodowej organizacji:
Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011)

Jak tytuł wskazuje publikacja zawiera rekomendowany program kształcenia umiejętności informacyjnych i medialnych. Jest próbą realizacji – na gruncie szkolnym – założeń 3 międzynarodowych deklaracji:

17 grudnia 2009 r. Zarząd Główny SBP przyjął uchwałę w sprawie stosowania Manifestu UNESCO/IFLA dot. bibliotek wielokulturowych. Manifest został przyjęty podczas 35 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się jesienią 2009 r.

Wśród zadań biblioteki wielokulturowej wymienia się wspomaganie użytkowników w rozwijaniu ich kompetencji informacyjnych, technologicznych i komunikacyjnych.

Polska wersja Manifestu, przygotowana przez Marię Cibicką we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (konsultacje merytoryczne), dostępna jest pod adresem:
http://www.ebib.info/images/SBP/manifestunesco-ifla.pdf

Źródło: http://www.ebib.info/images/SBP/manifestunesco-ifla.pdf
http://www.ifla.org/en/news/unesco-endorses-the-ifla-multicultural-library-manifesto