Archiwum dla Second Life

W kalendarzu wyspy InfoLit iSchool (Second Life), która służy m.in. spotkaniom osób zainteresowanych tematyką edukacji informacyjnej, znajduje się wpis z dzisiejszą datą (13.04.2011). To informacja o dzisiejszym evencie w wirtualnej przestrzeni Drugiego Świata.

Tematem spotkania będzie Wykorzystanie wirtualnego świata w kształceniu umiejętności informacyjnych w zakresie wiedzy o zdrowiu. Osoby, które przybędą o godz. 21:00 (czyli 12:00 czasu pacyficznego, obowiązującego w Second Life) do InfoLit iSchool, będą mogły posłuchać wystąpień:
- Elisabeth Jacobsen Marrapodi (Library Director, Trinitas Regional Medical Center, New Jersey, USA) – Brielle Coronet w SL,
- Sheili Webber (Senior Lecturer, Information School, University of Sheffield, UK) – Sheila Yoshikawa w SL,
- Rossany I. Barrios (Biblioteca Conrado F. Asenjo, University of Puerto Rico) – Pi Illios w SL.

Po wystąpieniach planowana jest dyskusja (zwykle realizowana za pośrednictwem czatu tekstowego dostępnego w SL).

Wstęp nic nie kosztuje. Jedyne co potrzebujesz, oprócz chęci to Second Life Viewer do pobrania bezpłatnie tutaj oraz własny avatar, którego możesz powołać do życia tutaj.

Grafika – InfoLit iSchool. Źródło: http://infolitischool.pbworks.com/w/page/19904114/FrontPage

W dniu dzisiejszym (24 listopada 2010 r.) oraz za 3 tygodnie (14 listopada 2010 r.) planowane są kolejne spotkania nieformalnej grupy „Information behaviour/ information literacy journal Club” w wirtualnej przestrzeni Second Life. O spotkaniach informuje Sheila Webber (Sheila Yoshikawa w Second Life), ich inicjatorka, a zarazem właścicielka wirtualnego centrum Infolit iSchool:
http://information-literacy.blogspot.com/2010/11/sl-journal-club-24-nov-and-14-dec.html

Dzisiejsza dyskusja (24 listopada 2010 r.) oscylować będzie wokół problemu sprawności uczniów w zakresie oceny wiarygodności informacji. Organizatorzy polecają wcześniejsze zapoznanie się z tekstem:

SUNDIN, O, FRANCKE, H, In search of credibility: pupils’ information practices in learning environments. „Information Research” 2009, vol. 14, no. 4. Dostęp: http://informationr.net/ir/14-4/paper418.html.

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w spotkaniu klubu? Wystarczy własny Avatar (na tej stronie znajdziesz podstawowe wskazówki), aplikacja do połączenia z Second Life (Second Life Viewer), nieco wolnego czasu i oczywiście chęci!

Czas: 24.11.2010, godz, 21.00 (godz. 12.00 wg czasu SL).
Miejsce: Infolit iSchool – http://slurl.com/secondlife/Infolit%20iSchool/126/239/21
Język: angielski

Do zobaczenia!

Grafika – Penguin takes a closer look at Linux Journal: http://www.flickr.com/photos/dkeats/5198588631/in/photostream/#/ (CC BY SA 2.0)

Health Information Literacy

20 października 2010 — Napisz komentarz

W dyskursie prowadzonym w kręgu badaczy oraz praktyków edukacji informacyjnej (utrzymanej w nurcie Information Literacy) wyłania się istotny społecznie problem niedostatku kompetencji informacyjnych społeczeństwa w zakresie informacji zdrowotnej. Naturalnie istnieją standardy kształcenia umiejętności artykułowania problemu wyszukiwawczego, wyszukiwania, ewaluacji i organizacji informacji na tematy związane ze zdrowiem, jednakże są one adresowane (a raczej praktycznie wykorzystywane) do studentów i pracowników uczelni medycznych oraz osób zajmujących się zawodowo problematyką medyczną. Z wypowiedzi tychże badaczy wnioskować można, że na świecie funkcjonuje niewiele przedsięwzięć (prowadzonych systematycznie) na rzecz polepszenia wiedzy o dostępie do wiarygodnej informacji na temat zdrowia, umiejętności odczytywania (tj. rozumienia) treści komunikatów tworzonych przez pracowników zdrowia, a także – co nie mniej istotne – na rzecz zwiększenia zainteresowania informacją na temat zdrowia.

Ta tematyka była przedmiotem spotkania uznanych badaczy zjawiska Information Literacy (Sheila Webber, Department of Information Studies at the University of Sheffield, Esther Grassian, UCLA College Library), bibliotekarzy uczelni medycznych oraz innych bibliotekarzy zainteresowanych edukacją w wirtualnym świecie. Spotkanie odbyło się w Second Life, na wyspie InfoLit Island należącej do University of Sheffield.

SLURL InfoLit Island:
http://slurl.com/secondlife/Infolit%20iSchool/46/28/21.

Podczas spotkania poinformowano uczestników o rozpoczęciu badań poziomu umiejętności informacyjnych (w zakresie informacji zdrowotnej) w Second Life. Są one uzupełnieniem badań prowadzonych w rzeczywistym świecie. Ich wartością jest możliwość dokonania porównania wyników, a także wskazania innym edukatorom ścieżki działania badawczego. Ankieta dostępna za pośrednictwem klienta Second Life włączona została w wirtualną ekspozycję poświęconą Health Information Literacy.

Istotnym punktem programu było ustalenie kierunku działań na rzecz promocji Health Information Literacy w środowisku bibliotekarskim. Można więc spodziewać się, że zimowe lub wiosenne konferencje amerykańskie i/lub brytyjskie (dyskurs nt. Information Literacy najprężniej rozwija się w krajach anglosaskich), a może także i w innych krajach, przyniosą nowe informacje na ten temat. 

Uwaga!
Ekspozycja Health Information Literacy jest dostępna dla każdego kto zainstaluje bezpłatną aplikację do połączenia ze światem Second Life, założy konto (również bezpłatnie) i odwiedzi wyspę InfoLit Island.

Grafika – fot. by Ewa Rozkosz (CC BY SA)

Projekt Jarocin’85

24 czerwca 2010 — Napisz komentarz

Jarocin to słowo-historia, kojarzone z ciężkim uderzeniem i głosem buntu, zawartym w tekstach punkowych bardów. Czy możliwe jest doświadczenie tego, co czuli uczestnicy Festiwalu Muzyków Rockowych (wcześniejsza nazwa Festiwal Muzyki Młodej Generacji). Na to pytanie starali się odpowiedzieć autorzy Projektu Jarocin’85 - Instytut Kulturoznawstwa UMCS. Projekt zakładał próbę odtworzenia jednej z edycji festiwalu w wirtualnej przestrzeni Second Life. Jednym z podstawowych założeń było przygotowanie studentów do twórczego wykorzystywania nowych technologii oraz umiejętności wyszukiwania, oceny i przetwarzania informacji (głównie w formie cyfrowej) do kreowania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (w postaci opisywanej repliki festiwalu).

Projekt Jarocin’85 wskazuje na możliwości, jakie otwiera wirtualny świat dla dydaktyki kulturoznawczej, a jednocześnie stanowi punkt odniesienia dla zainteresowanych włączaniem edukacji informacyjnej (służącej podnoszeniu kompetencji w zakresie pozyskiwania, oceny i wykorzystania informacji, głównie informacji cyfrowej) w obręb określonych tematycznie działań.

Źródła:
http://historiaimedia.org/2010/06/22/kulturoznawstwo-2-0-czyli-projekt-jarocin-85-w-second-life/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Festiwal_w_Jarocinie

Grafika – Jarocin’85 w Second Life: http://historiaimedia.org/2010/06/22/kulturoznawstwo-2-0-czyli-projekt-jarocin-85-w-second-life/

Infolit Festival

30 maja 2010 — 3 komentarzy

W dniu 3 czerwca bieżącego roku wszyscy zainteresowani tematyką information literacy będą mogli wziąć udział w Infolit Festival. Wydarzenie to odbędzie się w dość niecodziennej scenerii- na wirtualnej wyspie Infolit iSchool w Second Life. Infolit iSchool to przestrzeń należąca do University of Sheffield (Department of Information Studies), służąca celom szkoleniowym tejże uczelni oraz popularyzacji koncepcji information literacy (czego zasługą jest intensywna działalność Sheili Webber).

Lokalizacja: http://slurl.com/secondlife/Infolit+iSchool/132/194/22/
Aplikacja do obsługi Second Life: http://secondlife.com

W programie:
- 7 czasu SL (= 16 PL) – Sheila Webber (University of Sheffield), Information Literacy for 21st Century Life,
- 8 czasu SL (=17 PL) – relacja z ostatnich konferencji,
- 9 czasu SL (=18 PL) – Pi Illios (University of Puerto Rico), Literacia en Salud en Second Life (w j. hiszp.)
- 12 czasu SL (=21 PL) – Pi Illios, Health Literacy in SL

 Grafika – screen z Infolit iSchool (SL): http://slurl.com/secondlife/Infolit+iSchool/132/194/22/