Archiwum dla projekty

W połowie grudnia ukazał się raport z badań nad kompetencjami medialnymi i informacyjnymi „Dzieci sieci” (pobierz). Dziś kolejna premiera! Najważniejsze wnioski z raportu przedstawiono w formie mashupu (autor: Michał Szota).
Czytaj dalej…

 Już za kilka dni (23 listopada 2012 r.) będzie miało miejsce interesujące wydarzenie – konferencja pod hasłem Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków. Jest to część szerszego projektu „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)”, który daje szanse na realne wypracowanie programu dla edukacji medialnej i informacyjnej, w oparciu o rekomendacje międzynarodowe oraz wypracowane na naszym polskim gruncie.

Czytaj dalej…