Archiwum dla prezentacja

Podczas konferencji Oeiras a Ler, która odbyła się w dniach 20-21 maja w portugalskim mieście Oeiras, uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Sheili Webber nt. znaczenia umiejętności informacyjnych w 21 w.
Shelia Webber, Information Literacy for 21st Century life

Prezentacja z tego wystąpienia udostępniona została w dniu wczorajszym w serwisie Slideshare.net, pod adresem:
http://www.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-for-21st-century-life

Sheila Webber, poprzez przedstawienie wybranych trendów w postrzeganiu informacji i umiejętności informacyjnych, wyznacza interesujące kierunki w ewolucji [rewolucji?] koncepcji information literacy: zwiększenie nacisku na umiejętność wykorzystania informacji nieprofesjonalnej (np. tej wygenerowanej przez sieciowe społeczności), informację w innej formie niż dokument tekstowy (której źródłem jest np. drugi człowiek), informację służącą „dobremu życiu”, a więc wspomagającą rozwiązywanie problemów codzienności.

Grafika – pierwsza strona prezentacji:  http://www.slideshare.net/sheilawebber/information-literacy-for-21st-century-life

18 marca 2010 r., podczas seminarium bibliotek polskich uczelni technicznych „E-learning jako alternatywna forma szkolenia użytkowników bibliotek”, Lidia Derfert-Wolf przedstawiła prezentację, w której zarysowała podstawy koncepcji information literacy, a także szczegółowo przedstawiła wybrane standardy i modele kształcenia informacyjnego, jakie wykorzystać można w szkolnictwie wyższym (CILIP, ACRL, SCONUL, Big6 Skills). Prezentacja wzbogacona jest licznymi przykładami realizacji edukacji informacyjnej w trybie zdalnym. 

Lidia Derfert-Wolf, Koncepcje i standardy kształcenia użytkowników bibliotek akademickich [prezentacja].


Prezentacja dostępna pod adresem: http://www.bg.pw.edu.pl/PolBit/2010/Inf_literacy_D-W.pdf


Grafika – pierwsza strona prezentacji: http://www.bg.pw.edu.pl/PolBit/2010/Inf_literacy_D-W.pdf

Podczas III Międzynarodowej Konferencji nt. Bibliotek Cyfrowych – która odbyła się w lutym bieżącego roku, w New Delhi (Indie) – przedstawiona została interesująca prezentacja nawiązująca do tematyki IL: Bridging the digital divide – digital libraries in information literacy instruction in India and Germany. Autorzy, Andreas Klingenberg oraz Neena Singh, wskazali na potrzebę włączania tematyki cyfrowych zasobów (bibliotek cyfrowych) w zakres edukacji informacyjnej. Dokonali porównania dostępności technologii oraz innych czynników wspierających podnoszenie poziomu umiejętności informacyjnych w Indiach oraz Niemczech. Wskazali słabe punkty sumujące się na „cyfrową przepaść” pomiędzy tymi dwoma państwami.

Zachęcam do lektury, gdyż mimo odległości geograficznej, dzielącej nas od Indii (prezentacja skupia się przede wszystkim na edukacji informacyjnej w tym kraju), część propozycji adresowanych do bibliotekarzy z kraju Gandhiego, byłaby korzystna do implementacji również na gruncie polskim, m.in.:
- uznanie potrzeby kształcenia informacyjnego poprzez opracowanie/realizację systematycznych programów IL zintegrowanych z podstawą programową,
- przekonanie do swoich racji (tj. potrzeb w zakresie dydaktyki informacyjnej) decydentów (np. władze uczelni),
- promowanie idei IL.

Prezentacja dostępna pod adresem: http://eprints.rclis.org/18053/1/Singh_Klingenberg_ICDL2010_Bridging-the-digital-divide.pdf

Grafika: Logo konferencji: http://www.teriin.org/events/icdl/


Prezentacja

20 lutego 2010 — Napisz komentarz

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją InfoLit Global : w kierunku rozwoju idei Information Literacy, przygotowaną na seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”. Seminarium odbyło się 19 lutego 2010 r. w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

Prezentacja dostępna pod adresem http://www.slideshare.net/sarna/infolit-global-3228583

Grafika – fragm. prezentacji

Prezentacja

2 stycznia 2010 — Napisz komentarz

„Podlaskie Forum Bibliotekarzy” to nazwa cyklicznych spotkań naukowych organizowanych od 2006 r. Podczas kwietniowego wykładu (24.04.2009) uczestnicy mogli wzbogacić swą wiedzę z zakresu information literacy. Temat przybliżyła uczestnikom mgr Lidia Derfert-Wolf z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W wystąpieniu zatytułowanym: Kształcenie umiejętności informacyjnych – rola bibliotekarzy przedstawiła teorię information literacy oraz praktyczne wdrażanie tejże koncepcji w bibliotekach (modele i standardy kształcenia informacyjnego, kursy, inne formy edukacji informacyjnej, wykorzystanie narzędzi Web 2.0).
Prezentacja dostępna jest pod adresem: http://bg.uwb.edu.pl/download/bialystok_information_literacy_2009.pdf

Źródło: http://bg.uwb.edu.pl/?pid=PFB_Ksztalcenie_umiejetnosci_informacyjnych_-_rola_bibliotekarzy

Grafika – Strona tytułowa prezentacji:  http://bg.uwb.edu.pl/download/bialystok_information_literacy_2009.pdf