Archiwum dla POLON

Ten wpis pomoże redaktorom czasopism, którzy w tym roku wypełnili ankiety ewaluacyjne zgłaszając tym samym czasopisma do części B ministerialnego wykazu, a obecnie pracują nad przygotowaniem i przesłaniem danych do bazy POL-index rozstrzygnąć ważną kwestię formalną. Ma on pomóc w rozróżnieniu artykułu recenzyjnego od recenzji (np. recenzji książki naukowej).

Czytaj dalej…

Wszyscy aplikujący o środki z programów MNiSW, NCN czy NCBiR korzystają z systemu OSF. Wbudowany w system generator wniosków ma usprawnić ich przygotowanie i zapobiec typowym błędom (np. przesłaniu niekompletnego wniosku). W 2012 r. do samego NCN wpłynęło ponad 12 tys. wniosków [1]. Ta liczba daje pewne wyobrażenie o łącznej liczbie użytkowników systemu OSF.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, powiązano system z zewnętrznymi bazami OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji). Dzięki temu użytkownik może pobrać część wymaganych danych, np. dane o jednostce naukowej. Byłoby to wspaniałe uproszczenie, gdyby dane o jednostkach były aktualne. Tak się jednak nie dzieje.

Czytaj dalej…