Archiwum dla ocena parametryczna

Ten wpis dedykuję wszystkim osobom, które były bezpośrednio zaangażowane w gromadzenie i wprowadzanie danych o działalności naukowej swoich wydziałów/instytutów do formularza w programie Ankieta jednostki.

Pozostało już tylko kilka dni (do 15 kwietnia 2013) na przesłanie ankiety z osiągnięciami naukowymi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.To dobry czas na spokojną lekturę wygenerowanego (przy pomocy programu Ankieta jednostki) dokumentu. Do powtórnego przyjrzenia się danym – szczególnie w punkcie 2 (wykaz pracowników wliczanych do liczby N) – zachęcam również pracowników jednostek, którzy zamknęli już temat ankiety (tj. wysłali do ministerstwa podpisaną ankietę).

Skąd ta nadgorliwość? Jaki jest sens wielokrotnego weryfikowania danych o pracownikach, wszak od tego wszyscy zaczynaliśmy (zgodnie z instrukcją, wypełnianie ankiety jednostki należało rozpocząć od wprowadzenia/pobrania/zweryfikowania danych o pracownikach).

Odpowiedź jest prosta. Program „Ankieta jednostki” zawiera błąd, w wyniku którego zdarza się usunięcie kierownika jednostki naukowej z listy pracowników włączanych do liczby N. Zdarzyło się to w mojej uczelni, dostałam też potwierdzenie od dwóch innych uczelni o podobnym problemie.

Oficjalnie MNiSW, ani OPI nie poinformowało o błędzie zainteresowanych. Niemniej jednak w rozmowach telefonicznych – pracownik ministerstwa potwierdza, że opisana wyżej sytuacja jest rezultatem błędu aplikacji Ankieta jednostki.

Czy mieliście podobne doświadczenie? A może program płatał inne psikusy? Będę wdzięczna za Wasz głos w tej sprawie.

Zdjęcie: Rubbish przez wetwebwork (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach)

Jednostki naukowe starające się o przyznanie kategorii naukowej, mają 2 tygodnie na uzupełnienie danych w Ankiecie jednostki i wysłanie jej do MNiSW (poprzez system POL-on). Od momentu ukazania się rozporządzenia (i jego nowelizacji) regulującego tryb i kryteria oceny, będącej podstawą do nadania określonej kategorii oraz aplikacji Ankieta jednostki (udostępnionej 18 lutego 2013 r.) nie ustaje dyskusja nad znaczeniem (definicją, zakresem) poszczególnych parametrów. Sytuację podgrzewa fakt częstej aktualizacji owej aplikacji i pojawiających się komunikatów – aktualna wersja sygnowana jest numerem 4.0.5.9 (stan na 24 marca 2013 r.).

Jeden z komunikatów informował o dodaniu pola ISBN oraz Numer DOI do części „Dane o publikacjach i monografiach”. Na stronie POL-onu pojawiła się informacja:

(…) zgodnie z wymogiem KEJN, w programie do wypełniania ankiety zostały dodane następujące informacje:

  • numer ISBN dla monografii,
  • numer DOI i adres internetowy, pod którym jest dostępna dla publikacji w formacie elektronicznym.

Źródło: Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Tę informację można byłoby odczytać w sposób następujący: istnieje obowiązek wpisania ISBN w rekordzie każdej zgłoszonej monografii oraz obowiązek wpisania DOI lub adresu internetowego przy artykułach w czasopismach elektronicznych. Ta interpretacja byłaby możliwa gdyby nie fakt, że nie przewiduje tego rozporządzenie oraz dodatkowe objaśnienia zawarte w na stronie MNiSW, w FAQ (Często zadawane pytania” – odpowiedzi na pytania związane z kompleksową oceną działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych).

Nie wdając się w szczegółową analizę, MNiSW przewidziało obowiązek podawania ISBN oraz DOI (lub w przypadku braku DOI – adresu internetowego) wyłącznie w przypadku zgłaszania monografii lub publikacji, które ukazały się w formie elektronicznej.

Ze względu na rozbieżności postanowiłam wystosować pytanie do MNiSW i otrzymać jednoznaczną odpowiedź, czy ISBN należy podać przy każdej monografii, czy tylko tej opublikowanej w formie elektronicznej. Odpowiedź brzmiała następująco:

ISBN jest wymagany tylko dla wersji elektronicznej.

Autor odpowiedzi: Leszek Kołodziejczyk – Radca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Instrumentów Polityki Naukowej (22 marca 2013 r.).

Zdjęcie: Barcode EAN-8 przez SieBot (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach)

Ocena parametryczna jest gorącym tematem na wszystkich polskich uczelniach. Wielu z nas miało nadzieję, że ankieta ewaluacyjna zostanie udostępniona 31 stycznia, potem (tylko przez chwilę) obiecano ją udostępnić 4 lutego. W końcu oznajmiono, że o terminie udostępnienia ankiety zadecyduje data nowelizacji rozporządzenia określającego tryb i kryteria oceny parametrycznej. Mając na uwadze fakt, iż pierwszy wpis na temat terminu opublikowany został na stronie MNiSW (na jednej z podstron działu Finansowanie), a pozostałe dwie na stronie POL-onu, zainteresowanych oceną parametryczną zachęcam do codziennego tournée szlakiem stron, które ministerstwo traktuje jako miejsca do komunikowania się na ww. temat.
Czytaj dalej…