Archiwum dla MNiSW

Ocena parametryczna jest gorącym tematem na wszystkich polskich uczelniach. Wielu z nas miało nadzieję, że ankieta ewaluacyjna zostanie udostępniona 31 stycznia, potem (tylko przez chwilę) obiecano ją udostępnić 4 lutego. W końcu oznajmiono, że o terminie udostępnienia ankiety zadecyduje data nowelizacji rozporządzenia określającego tryb i kryteria oceny parametrycznej. Mając na uwadze fakt, iż pierwszy wpis na temat terminu opublikowany został na stronie MNiSW (na jednej z podstron działu Finansowanie), a pozostałe dwie na stronie POL-onu, zainteresowanych oceną parametryczną zachęcam do codziennego tournée szlakiem stron, które ministerstwo traktuje jako miejsca do komunikowania się na ww. temat.
Czytaj dalej…

We wrześniu (2012 r.) MNiSW ogłosiło nowy wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Podjęło przy tym dość kontrowersyjną decyzję, wskazującą na bazę Index Copernicus (IC), jako punkt dostępu, informatorium dla autorów i wydawców.

Czytaj dalej…