Archiwum dla konferencje

 Już za kilka dni (23 listopada 2012 r.) będzie miało miejsce interesujące wydarzenie – konferencja pod hasłem Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków. Jest to część szerszego projektu „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)”, który daje szanse na realne wypracowanie programu dla edukacji medialnej i informacyjnej, w oparciu o rekomendacje międzynarodowe oraz wypracowane na naszym polskim gruncie.

Czytaj dalej…

Jesienna depesza

13 września 2012 — 1 komentarz
Jednych zmiany uskrzydlają, inni potrzebują chwili ciszy na osiągnięcie balansu. „Edukacja informacyjna” budzi się ze snu. I to nie tylko metaforycznie. Zachęcam do lektury jesiennej depeszy:


1) 78. Kongres IFLA. Helsinki, 11-17 sierpnia 2012

Otwarty dostęp do wiedzy i edukacja informacyjna stanowiły jeden z gorętszych tematów tegorocznego Kongresu IFLA.O tym czego i jak uczyć, jak kreować przestrzeń do uczenia się, wspomagać użytkowników we własnym rozwoju, rozmawiano zarówno podczas sesji dedykowanych tematyce edukacyjnej (zwykle z information literacy w tytule), jak i podczas sesji traktujących o prognozach i dążeniach bibliotek, a także uwarunkowaniach hamujących lub sprzyjających rozwojowi tych instytucji.

Warto odwiedzić stronę z programem Kongresu. Przy niektórych sesjach znajdziecie linki do pełnych tekstów referatów. Mnie szczególnie ucieszyła obecność linków na stronie sesji zorganizowanej przez Information Literacy Section oraz E-learning Special Interest Group, pt. „Information literacy meets E-learning: let’s talk about interconnections and outcomes” (nr 93). Pobudzają one wyobraźnie… Wystarczy spojrzeć na tekst Gee Miaw Miin, prezentującej doświadczenia Singapurskiej Biblioteki Narodowej (tekst do pobrania) w budowaniu szkoleń e-learningowych, które mają za zadanie pomóc użytkownikom korzystać z informacji. Chciałabym zobaczyć kiedyś podobną (do azjatyckiej) ofertę na stronie naszej Biblioteki Narodowej.

2) Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy, 4-5 października

Akty prawne zalecają prowadzenie działalności edukacyjnej przez biblioteki. Jest to jednak wyraźnie działalność fakultatywna. Wydaje się, że tylko biblioteki uczelniane zatrudniające bibliotekarzy dyplomowanych (którzy zobligowani są do prowadzenia zajęć) oraz biblioteki szkolne muszą organizować różne formy edukacji (w przypadku tych drugich mowa o wspieraniu przez biblioteki procesu nauczania, co jest różnie interpretowane).

Doniesienia z badań oraz „wiedza szeptana” pokazują, że aktywność szkoleniowa tych instytucji bywa pochodną postawy „chcę” aniżeli „muszę” bibliotekarzy. Budowanie potencjału tych, którzy „chcą”, opiera się na dostarczaniu wsparcia w postaci: treści (co?), metod (jak?), partnerstwa (wspólne projekty), standardów (jakie efekty kształcenia?). Wierzę, że motywacja musi być podsycana, gdyż to właśnie ta grupa bibliotekarzy tworzy trzon ruchu na rzecz kompetencji informacyjnych w polskich bibliotekach. To dla nich przede wszystkim organizowana jest konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy. Zaproszeni prelegenci, zagraniczni goście, sesja Pecha-Kucha o doświadczeniach edukacyjnych bibliotekarzy, różne punkty widzenia i wspólne cele.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Rejestracja otwarta do 28 września!

Fot. Ewa Rozkosz. CC BY 3.0