Archiwum dla kompetencje medialne

W 2012 roku przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych i zaangażowanych w budowanie cyfrowych kompetencji obywateli, pochodzący z 40 krajów, spotkali się w Moskwie na międzynarodowej konferencji Kompetencje Medialne i Informacyjne w Społeczeństwach Opartych na Wiedzy [oryg. Media and Information Literacy for Knowledge Societies]. Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami UNESCO i IFLA. Podczas spotkania opracowano Deklarację Moskiewską w sprawie kompetencji medialnych i informacyjnych. Dokument został oficjalnie ogłoszony 28 czerwca 2012 r.

Czytaj dalej…

Dzieci Sieci 2.0

18 grudnia 2013 — 1 komentarz

Gimnazjaliści w sieci – raport „Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodychjest już dostępny.

Czy gimnazjaliści to „cyfrowi tubylcy”? W jaki sposób szukają informacji w sieci? Z jakich serwisów korzystają najczęściej? Na te i inne pytania dotyczące kompetencji komunikacyjnych nastolatków w wieku 13–16 lat, odpowiada współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego raport z badań realizowanych przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Publikację można przeczytać (i pobrać) na stronie www.dzieci-sieci.pl.

Czytaj dalej…

Na stronie UNESCO – IFAP (Information for All Programme) udostępniona została Deklaracja Moskiewska (2012). Dokument ten zawiera apel skierowany do organizacji międzynarodowych, rządów, trzeciego sektora, instytucji edukacyjnych i badawczych o uznanie kompetencji informacyjnych i medialnych jako bazy do rozwoju jednostek i społeczeństwa, a co z tego wynika ich promocję na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, umożliwienie rozwoju tych kompetencji poprzez włączenie ich do programów kształcenia formalnego, jak również wspieranie edukacji informacyjnej i medialnej odbywającej się poza murami szkół i uczelni (w kształceniu ustawicznym).

The Moscow Declaration on Media and Information Literacypobierz

Deklaracja opracowana i przyjęta została przez uczestników międzynarodowej konferencji „Media and Information Literacy for Knowledge Societies” (24-28 czerwca 2012), której organizatorami były m.in. UNESCO (Russian Committee of the UNESCO Information for All Programme) i IFLA (Information Literacy Section). W pracach nad przygotowaniem treści deklaracji uczestniczyła również Polska (Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska).

W Deklaracji Moskiewskiej częściowo odświeżono rekomendacje zawarte we wcześniejszych dokumentach wydanych w celu pobudzenia debaty nad kompetencjami informacyjnymi, m.in. Deklaracji Praskiej (2003) i Proklamacji Aleksandryjskiej (2005). Dokument odwołuje się również do tzw. Milenijnych Celów Rozwoju czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Co nowego w Deklaracji Moskiewskiej? Przede wszystkim zwrócono uwagę na konieczność usunięcia/ograniczenia barier uniemożliwiających swobodne i efektywne wykorzystanie informacji. Mowa tutaj o takich barierach jak chociażby cenzurowanie informacji czy zagarnianie domeny publicznej (czyli ograniczanie dostępu do dzieł, do których wygasły autorskie prawa majątkowe).

Z pewnością Deklaracja będzie dostępna już wkrótce w języku polskim. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z oryginalnym tekstem.

Jeśli interesujecie się edukacją medialną z pewnością znacie już raport Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia. Powstał on w ramach projektu realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska (dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Audiowizualnego).

Od opublikowania raportu minęło już niemal pół roku. Cierpliwość osób oczekujących na „produkty”  kolejnych etapów projektu już wkrótce zostanie wynagrodzona. 29 maja 2012 (godz. 18:00) odbędzie się Konferencja Cyfrowa Przyszłość, podczas której zaprezentowany zostanie katalog kompetencji informacyjnych i medialnych. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie organizatora.

Co dalej? Wg planu rozwoju projektu, kolejne etapy obejmować będą:

  • przygotowanie zestawu podstawowych materiałów dydaktycznych obejmujących całość zagadnień zdefiniowanych w katalogu,
  • stworzenie portalu edukacji medialnej i informacyjnej umożliwiającego instytucjom kultury swobodne i intuicyjne komponowanie projektów edukacyjnych w oparciu o stworzone zasoby dydaktyczne,
  • przygotowanie programu szkoleń dla liderów instytucji kultury planujących wdrażanie programów edukacji medialnej i informacyjnej.

Warto więc śledzić poczynania Fundacji Nowoczesna Polska, która powoli staje się liderem na polskiej scenie edukacji medialnej.

Grafika – Logo Projektu Cyfrowa Przyszłość.